– Uverdig av UiO

UiO vil gjerne ha flere til å studere ved ”Norges ledende universitet”. UMB-rektor Knut Hove mener UiO på denne måten har startet en vulgærmarkedsføringskonkurranse som ikke bygger opp respekt for akademiske verdier.

TVILSOM MARKEDSFØRING?: ”Bli student ved Norges ledende universitet” reklamerer UiO på sitt nye nettsted. – Formuleringen ledende universitet gjør at mine motforestillinger tennes, innrømmer UiT-rektor Jarle Aarbakke.

”Bli student ved Norges ledende universitet”: Oppfordringen er det første du møter når du går inn på UiOs nye nettsted. Men er UiO Norges ledende universitet? På alle områder? Ikke ifølge de fleste andre universitetene i landet.

– Uklokt å oppkaste seg selverklært til ”Norges ledende universitet”, mener rektor ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Knut Hove.

– Etter min mening starter UiO da på en vulgærmarkedsføringskonkurranse som er uverdig vårt eldste universitet, og som ikke bygger opp respekt for akademiske verdier, fortsetter han.

UMB-rektoren medgir at UiO er ledende på en del områder, men ikke på alle.

– Motforestillingene tennes

– UMB har nasjonal spisskompetanse på mange av de fagområdene vi har arbeidet med i 150 år. Dersom nasjonal spisskompetanse skal være ensbetydende med å være ledende, så er også vi et ”Norges ledende universitet”, på samme måte som universitetene i Bergen og Tromsø med rette vil hevde at de er det på andre områder, poengterer Hove.

Heller ikke rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT), Jarle Aarbakke, er helt fornøyd med UiOs markedsføringsstrategi:

– Formuleringen "ledende universitet" gjør at mine motforestillinger tennes, innrømmer han.

– Undervisningsmessig lå vi 23 år foran UiO i legeutdanningen, og fremdeles ligger vi foran i en rekke fag. Sannsynligvis ligger vi også foran UiO med våre to SFFer i teoretisk lingvistikk og teoretisk kjemi, og med våre SFIer i marinbioteknologi, telemedisin og informatikk, sier Aarbakke.

– Og med hensyn til å være direkte nyttig på strateginivå for samfunnet, tror jeg vi har ligget langt foran lenge, mener Tromsø-rektoren.

– UiO må selv få velge profileringsmåte

Selv ville Aarbakke beskrevet UiO som Norges største og eldste universitet. Det samme ville rektor Torunn Lauvdal ved Universitetet i Agder (UiA). Hun mener likevel at hvordan et universitet velger å profilere seg, er dets egen sak.

– Universitetet i Oslo er Norges eldste og største, og er ledende på mange områder. Men på andre områder er de middels og andre norske universiteter er langt bedre. UiA er et ungt, lite universitet med mange fagområder som UiO ikke har, påpeker Lauvdal.

Prorektor for forskning Kari Melby ved NTNU trekker blant annet fram sin egen sivilingeniørutdanning:

– UiO er utvilsomt ledende på noen områder, slik NTNU er det på andre. NTNU er for eksempel internasjonalt ledende innenfor deler av energiforskningen, og Moser-gruppen er i den internasjonale forskningsfronten i nevrovitenskap. Vi utdanner dessuten 80 prosent av landets sivilingeniører, og må vel tro at vi er landets ledende universitet for disse studentene?

Studentenes universitet?

– Sett med studentenes øyne kan det se ut som NTNU er landets ledende universitet. Tallenes klare tale er at vi er studentenes førstevalg, og vi har ifølge Sentios undersøkelse for Universitas landets beste studiekvalitet. Jeg har stor tillit til at dagens studenter gjør reflekterte valg av studiested, framhever Melby.

Aarbakke mener NTNU kanskje er Norges eneste reelle nasjonale universitet:

– Om vi ser på søkertallene er det bare ett nasjonalt universitet i Norge, og det er NTNU, hvor bare 20 prosent av søkerne kommer fra samme fylke. I et slikt perspektiv er UiO et regionalt universitet som oss andre.

– Men jo da, vi er alle internasjonale i tillegg!, tilføyer han.

UMB-rektor Hove mener universitetene heller burde samarbeide om studentene:

– Både UMB og UiO har sitt mandat og sine penger fra Stortinget og vår felles skattekasse. La oss kjempe for å få flere studenter til å interessere seg for de fagene vi arbeider med, og ikke henfalle til slagord og markedsføring av vanskelig målbare herlighetsbeskrivelser, oppfordrer han.

 

 Les også: – Ikke best på alle områder

 

 

 

Emneord: Rangering, Informasjonsavdelinga Av Helene Lindqvist
Publisert 23. juni 2010 11:17 - Sist endret 25. juni 2010 14:20

Strålende at profileringen av UiO vekker så stor interesse ved andre institusjoner. Ser forøvrig gjerne at NTNU dokumenterer at alle deres 100 år kan beskrives som "skapende", og at UMB forklarer hvordan et universitet egentlig kan være "levende" :-)

Etter mitt skjønn er det på tide at alle universitetene (også de nye) oppdager at vi lever i et gjennomkommersialisert mediesamfunn der budskap må være tydelige og fengende for å ha noen verdi utover det arkivverdige. UiO har heldigvis skjønt det allerede - og er dermed ledende.

jarlevt@uio.no - 23. juni 2010 14:10

It's not rocket science! Snarere storm i et vannglass! Jeg undrer meg over at ikke UiOs ledelse har hatt mulighet til å kommentere dette før artikkelen ble publisert. Det er normal presse-etikk å gi ledelsen mulighet for motsvar før publisering av en kritisk artikkel!

Når det gjelder påstander om såkalt vulgærmarkedsføring bør også de som uttaler seg sjekke kilder før de uttaler seg. UiO er ikke kjent for å si noe uten å kunne belegge dette med kildehenvisning.

Sjekk derfor de mest prestisjetunge rankingene for 2009 og se hvilket av de norske universitetene som scorer best. Se derfor lenke til rangeringer i 2009, http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2009/10/uio-femte-beste-i-norden.html

Det er dette vi legger til grunn for hva vi kommuniserer på nettsidene. Vi kaller dette å kommunisere fakta, utfra visse kriterier som er tilgjengelig for 'folk flest' på nettet. Det behøver ikke være den hele og fulle sannheten, men det har rot i virkeligheten! Og skulle UiO droppe plasser på rangeringen og ikke lenger være 'ledende i Norge', ville det selvfølgelig heller ikke bli sagt.

 

ingridst@uio.no - 23. juni 2010 14:50

At UiO sier at vi er ledende i Norge er like riktig som at Harvard kan si at de er ledende i USA. Et faktum jeg tviler på at noen av de som uttaler seg i artikkelen er uenige i.Ja vist, noen universiteter er bedre enn Harvard på noe. Dette endrer derimot ikke det faktum at de,totalt sett, er best.

UiO har sitt på det rene, noe som er mer enn hva mange av universitetene i artikkelen kan si om seg selv. Bl.a. hadde NTNU i sin presentasjon for nye studenter i år det fengende punktet om at de "hadde det nasjonale ansvaret for teknologiutdanningen i Norge". Spør NTNU hvordan de kan bevise det. Et svar jeg veldig gjerne vil se, for deres informasjonsarbeidere kunne ikke svare når de ble konfrontert.

Jeg forstår at det blir bråk når UiO melder seg inn i kampen om studentene. At det blir plagsomt for de andre at de som er ledende endelig tør å si det. Men hvorfor skal UiO fortsette å være de samarbeidsvillige, når de andre ikke praktiserer hva de preker selv??? 

ingvibki@uio.no - 23. juni 2010 15:37

Jeg slutter meg til Traaviks bemerkninger, og føyer til at det er flott at UMB og NTNU fokuserer på UiO - det kommer vi også til å fortsette å gjøre...

Steinar Hafto Myre - 24. juni 2010 20:35

Jeg synes at UiO skal slutte å være så defensive på dette feltet. UiO er det universitetet i Norge som er høyest på både rankingen til Times Higher Education og på Shanghai-rankingen. Det betyr at overall er UiO best i Norge. Tilsvarende er noen av de institusjonene som er best i verden, selvsagt sterkere på noen felt enn på andre. Og det finnes institusjoner som er rangert lavere som er bedre enn dem på enkelte felter. Men det er likevel ingen som ville sagt at Harvard ikke kan si at de er det beste universitetet i USA og at Cambridge er nr 1 i UK. Det er litt uklart hvorfor rektorene på diverse universiteter i Norge går så i angrep pga dette, UiO er generelt rangert som det beste universitetet i Norge og må derfor også få lov til å si det!  

Silje Winther - 25. juni 2010 11:10

Hovedproblemet her er at UiO (hvis ikke NTNU var først?) legger opp til en markedsføringsstrategi hvor universitetene må bruke mest mulig på reklame og fiffige slagord for å trekke til seg flest studenter. Som kjent bruker NTNU mange ganger så mye som UiO på å rekruttere studenter, og det fører til at jeg - når jeg drar hjem på ferie og sier at jeg studerer matematikk ved UiO - får det meningsløse spørsmålet: "Hvorfor ikke NTNU?"

Jeg velger å tro at herr Traavik var ironisk da han skreiv: "Etter mitt skjønn er det på tide at alle universitetene (også de nye) oppdager at vi lever i et gjennomkommersialisert mediesamfunn der budskap må være tydelige og fengende for å ha noen verdi utover det arkivverdige", og i så fall har Traavik et godt poeng.

Et universitet må ikke bli gjennomkommersialisert, knapt nok kommersialisert. Norge er et lite land, men ikke mindre enn at det er bruk for mer enn ett universitet. Både UiO og NTNU har livets rett, og i stedet for å bruke flere titalls millioner på tiltrekkende (og for noen av oss: frastøtende) reklamekampanjer, bør man bruke reklamebudsjettet på saklig, nøktern og fyldig informasjon til elevene i videregående. Ikke undervurdér dem - det er dét de egentlig er interessert i.

I min hjemby er det to "allmennfaglige" videregående skoler som kjemper om å få flest elever. Da jeg begynte på vgs. skjedde dette ved saklige og informative brosjyrer og stands på utdanningsmesser - tre år seinere hadde begge skolene egen kinoreklame, som ikke sa noe annet enn at spesialrommene og elevene var tipp-topp. Det er mulig at reklamebransjen og enkelte mediefolk setter pris på denne utviklingen, men den fører til at den som har størst reklamebudsjett blir den store vinneren. Jeg håper jeg slipper å se den samme utviklingen i akademia.

Jeg tviler ikke på at UiO er "Norges ledende universitet", men ved å fronte noe så udokumentert (selv rankinger må tas med atskillige klyper salt og pepper) legger man opp til et reklamekjør fra de andre universitetene, hvor alle må passe på å by over konkurrentene. Man kan ende opp med at de kommende studentene (kundene, skal de kanskje hete?) drar til universitetet med flest tiltrekkende fyndord (entreprenørskap, innovasjon, karriere, m.fl.) i stedet for å dra til Norges ledende universitet. Det er i alle fall ikke UiO tjent med!

ivarsta@uio.no - 29. juni 2010 01:36

For at de videregående skoleelevene skal vurdere UiO som et reelt alternativ, må de også være klar over at vi eksisterer og at det er snakk om en institutsjon av høy faglig kvalitet. Midler til markedsføring handler ikke nødvendigvis om å lage flest mulige glossy brosjyrer eller fancy reklamefilmer, men rett og slett om å være tilstede der hvor de potensielle søkerne våre er.

Når NTNU har klart å etablere en oppfatning hos mange elever (og foreldrene deres) at de er best på realfag, så får det konsekvenser for rekrutteringen. Når UiO ikke har penger til å reise på skolebesøk utenfor det sentrale østlandsområdet (med unntak av et vestlandsfylke, som har historiske årsaker) og NTNU drar på nasjonal turné, hvor de forteller elevene at de har ansvaret for teknologiutdanning i Norge - da får det konsekvenser for rekrutteringen. Det ser vi også tydelig, i form av at UiOs norske studenter i stor grad kommer fra det sentrale østlandsområdet. Selv om elevene har hørt om UiO, så betyr ikke det automatisk at de vil velge å dra hit, særlig ikke hvis de ikke har noen særlig formening om hva slags institusjon dette er, hva slags tilbud vi har, om det sosiale miljøet er bra og om de vil få en interessant jobb etterpå. UiO har som mål å rekruttere de beste og mest motiverte studentene. De befinner seg ikke bare i det sentrale østlandsområdet, men over hele Norge og internasjonalt. Det krever både prioritering og en gjennomtenkt strategi for å få dem til å velge oss.

Silje Winther - 29. juni 2010 09:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere