UiO i medievinden

Ole Petter Ottersen lovte under rektorvalgkampen å bli en tydelig og synlig rektor. UiOs medieovervåking viser at medienes interesse for Universitetet i Oslo er økende.  

BEVISST STRATEGI: – Å gjøre Universitetet i Oslo synlig, er en av rektors viktigste oppgaver, poengterte Ole Petter Ottersen under valgkampen.

Foto: Ola Sæther

Denne måneden har rektor Ole Petter Ottersen blant annet debattert overgangen fra oljeøkonomi til kunnskapsøkonomi på Litteraturhuset. I mai ble han intervjuet sammen med universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe om UiOs situasjon og strategiske planer over to sider i Aftenposten.

– Alle spår at livsvitenskap blir et viktig utgangspunkt for vårt framtidige arbeidsliv og næringsliv, uttalte Ottersen i artikkelen Livet etter oljedøden som gikk over tre sider i Dagsavisen i april.

Positiv og negativ omtale

Siden Ottersen tiltrådte som rektor i august 2009, har han frontet universitetet nesten daglig i intervjuer, kronikker og debattinnlegg i norske medier.

Det tilbakevendende temaet er at det norske samfunnet står overfor store omstillinger som forutsetter en sterk og offensiv satsing på forskning og utdanning.

Men ikke alle sakene hvor UiO er blitt omtalt i mediene siden Ottersen tiltrådte, har vært like fordelaktige for institusjonen. At en del forskere ved UiO kom uheldig ut av hjernevaskdebatten, er de fleste enige om. Arbeidsmiljøkonfliktene på Det odontologiske fakultet og på Rettsmedisinsk institutt og UiOs rettstvist med Arnved Nedkvitne er eksempler på saker universitetet gjerne skulle vært foruten.

 UIO I MEDIENE: – I tillegg til at sakene er blitt flere, er også kvaliteten på artiklene blitt bedre, hevder kommunikasjonsrådgiver Margareth Bentsen.


 

Større medieinteresse

Margareth Bentsen har ansvaret for den daglige medieovervåkingen ved UiO, og kan bekrefte at mediene viser større interesse for Universitetet i Oslo enn tidligere.

– Statistikken fra medieovervåkingsselskapet Opoint viser 262 treff for Universitetet i Oslo i riksmediene for perioden første januar til første mai 2008 For tilsvarende periode i 2009 får du 1341 treff, mens et søk i perioden 1. januar til 1. mai 2010 gir hele 1911 treff. Tallene inkluderer ikke dekningen i radio og TV.

– Ikke minst har rektoratet lyktes i å komme på banen. Universitetsledelsen er blitt langt mer offensiv, hevder hun.
Det handler ifølge Bentzen om en profesjonalisering. Hun viser til at Kommunikasjonsavdelingen det siste året har ansatt to personer som arbeider med pressehåndtering og samfunnskontakt på heltid, Cecilie Grønntun og Stein Fredriksen. Sammen med seniorrådgiver Helge Kjøllesdal, kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum og assisterende kommunikasjonsdirektør Marina Tofting utgjør de et team som bruker mye av sin tid på å skrive taler og kronikker, arrangere møter og pleie kontakt med mediene.
 

Endring i redaksjonene

At mediene omtaler UiO oftere, handler også om endring i redaksjonene, tror hun.

– Både Aftenposten, Dagsavisen, Klassekampen og Morgenbladet vier mye spalteplass til Universitetet i Oslo. Også aviser som tradisjonelt har satset lite på forskning og høyere utdanning, som Dagens Næringsliv og VG er kommet på banen, påpeker hun.
Margareth Bentsen trekker også fram NRK som en viktig kanal for UiO.

– Mediene har alltid vist interesse for forskningen og forskerne ved UiO, men institusjonen har vært relativt usynlig. Ottersen har lyktes i å trekke oppmerksomhet både mot UiO som institusjon og mot saker som universitetet ønsker blest om, sier hun.

Fornøyd rektor

– Ambisjonene jeg hadde i valgkampen på dette feltet er blitt mer enn oppfylt, bekrefter rektor Ole Petter Ottersen.

Han beskriver den økte medieinteressen som et resultat av en bevisst og nødvendig strategi.

– Jeg starter hver dag med å gå gjennom dagens medier, og jeg bruker en stor del av min arbeidstid på å skrive kronikker og debattinnlegg, røper han.

Ottersen forteller at universitetsledelsen har omdisponert ressurser slik at arbeidet med formidling og mediehåndtering prioriteres høyere enn tidligere. Rektoratet har fått en profesjonell stab som arbeider med mediehåndtering på heltid.
 

Oppsøker journalistene

– Vårt mål er at vi ikke bare skal respondere på saker som er aktuelle i mediedebatten, men også bidra til å sette agendaen. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere møter hvor journalister får møte universitetsledelsen, forskere, politikere og andre aktører som har innflytelse og synspunkter innenfor forsknings- og utdanningssektoren, opplyser han, og trekker spesielt fram et møte om yngrebølgen 30. november i fjor som resulterte i over 40 medieoppslag inklusive to ledere.

Det handler ikke bare om mediehåndtering, ifølge Ottersen, men også om at UiO er blitt mer utadvendt og engasjert.

Universitetsdirektøren i skuddlinjen

– Mange av de ubehagelige sakene er blitt frontet av universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe. Er det slik at du ikke vil fronte disse sakene?
– Vi har en arbeidsdeling som tilsier at personal- og økonomispørsmål er Gunn Elins bord, men at universitetsdirektøren har uttalt seg i mediene, betyr ikke at jeg har vært ute av disse sakene, kommenterer Ottersen.

Han presiserer at universitetet har forsøkt å håndtere noen av de vanskelige sakene på en slik måte at det kan komme noe positivt ut av behandlingen. Han trekker fram problemene som ble avdekket gjennom varslingssakene og arbeidsmiljøundersøkelsen på Det odontologiske fakultet som eksempel.

– I etterkant har vi satt i gang tiltak for å forebygge og forhindre lignende saker i framtiden. En konsekvens av denne saken er økt fokus på lederopplæring ved hele Universitetet, forteller han.


 

Av Grethe Tidemann
Publisert 17. juni 2010 13:40 - Sist endret 17. juni 2010 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere