Forskere vil ledes

– Svært mange på universitetene ser behov for en styrket ledelse, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén i en pressemelding. Mest positive til forskningsledelse er kvinnene, viser en ny undersøkelse.

UENIG MED FORSKERNE: 18 prosent av de spurte mener forskningsledelse ikke er forenlig med fri forskning: – Vanskelig å forstå, synes administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Foto: Forskningsrådet

Syv av ti forskere mener forskningsledelse er viktig. Det kommer fram av undersøkelsen ”Forskningsledelse − hvor går skillelinjene?”, utført av Perduco på oppdrag fra Forskningsrådet.

1060 forskere innen universitets- høgskole- og instituttsektoren har deltatt i undersøkelsen, opplyser Forskningsrådet i en pressemelding.

– Et viktig funn

– Undersøkelsens resultater viser at svært mange på universitetene ser behovet for styrket ledelse. Dette er et viktig funn og skulle legge et godt grunnlag for å styrke utviklingen av ledelsesoppgavene i forskningssystemet ytterligere, framhever administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

Kvinner mest positive

Både kjønn og arbeidssted spiller inn på holdningen undersøkelsens deltakere har til forskningsledelse. 80 prosent av kvinnene mener forskningsledelse er viktig, mens bare 66 prosent av mennene sier det samme.

– Jeg er ikke overrasket over at kvinner verdsetter ledelse noe sterkere enn menn. Jeg antar at de både ser behovet bedre, og er mer opptatt av å bygge gode miljøer, kommenterer Hallén.

Arbeidssted spiller inn

Blant de som arbeider i instituttsektoren sier 82 prosent at forskningsledelse er viktig. 65 prosent av de som er tilknyttet et universitet sier det samme. Som forventet, mener Hallén:

– Instituttsektoren har lenge hatt rammebetingelser som har gjort tydelig ledelse helt nødvendig for å få mest mulig ut av ressursene.

Forenlig med fri forskning?

78 prosent av de spurte har tro på ledelse, og mener dårlig forskningsledelse fører til mindre effektiv utnyttelse av forskningsressurser. 18 prosent mener imidlertid at forskningsledelse ikke er forenlig med fri forskning:

– Dette er et synspunkt jeg synes det er vanskelig å forstå. Likevel dukker det ofte opp i den offentlige debatten, sier Hallén.

Større krav til lederne

Et betydelig flertall, 90 prosent, av de spurte mener at en leders viktigste oppgaver er å tilrettelegge for nok tid til forskning og sikre tilstrekkelig rekruttering. Forskningsrådets leder er også opptatt av de eksterne faktorene som aktualiserer mer tydelig forskningsledelse:

– Universitetene i hele Europa står foran store utfordringer. Skal universitetene mestre disse, må de få større selvstendighet når det gjelder strategi og ressursbruk. Dette krever god ledelse på alle nivåer. Utviklingen mot større forskningsgrupper og mer internasjonalt samarbeid krever også sterk faglig ledelse.


 

Publisert 21. juni 2010 12:03 - Sist endret 21. juni 2010 12:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere