– Verneombudene har lav status

Mange av UiOs verneombud opplever at de nærmest må slåss seg inn på de møtene de skal delta i. Her bryter UiO arbeidsmiljøloven, hevder hovedverneombud Mette Børing. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er ikke enig.

LITE VERDSATT: – Mange verneombud opplever vervet som en tilleggsbelastning. Dette er et stort problem, mener UiOs hovedverneombud Mette Børing.

Foto: Ståle Skogstad (arkiv)

– Verneombudene skal inn i alle prosesser og beslutninger som påvirker arbeidsmiljøet i virksomheten. Dette fungerer mellom ledelsen og meg, men ikke nedover i organisasjonen, sier hovedverneombud ved UiO Mette Børing.

Hun mener vernetjenesten er lite implementert ved UiO, og at ledernes manglende tilrettelegging fører til at verneombudene får lav status.

– En tilleggsbelastning

Tidligere denne uken ble Arbeidstilsynets tilsynsrapport over UiO overrakt universitetet. Rapporten fokuserer på ledernes ansvar for å i samarbeid med verneombudene ta vare på og utvikle arbeidsmiljøet.

I rapporten kommer det fram at verneombudene og deres rolle mange steder er lite synlig og verdsatt. I tillegg vises det til at det ikke er satt av tilstrekkelig med tid til å utføre vervet. Dermed går det utover verneombudets ordinære arbeidsoppgaver.

UiOs hovedverneombud mener rapporten gir en god beskrivelse av organisasjonen og hvordan det er å være verneombud.

– Mange verneombud opplever vervet som en tilleggsbelastning. Dette er et stort problem, sier hun.

Inviteres ikke til møter – blir ikke hørt

I dag er det slik at verneombudene ofte ikke blir invitert til de møtene det er meningen de skal delta på. Praksisen på dette området varierer riktignok rundt om på universitetet, men Børing er likevel bekymret:

– Slik det er i dag opplever mange at de nærmest må slåss seg inn på møtene. På dette punktet bryter UiO arbeidsmiljøloven, hevder hun.

Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe er ikke enig:

– Slik vi leser rapporten, konkluderer ikke Arbeidstilsynet slik. Samtidig er det viktig for oss at ledelsen ved alle enhetene ved universitetet har et godt samarbeid med vernelinjen. Vi jobber hardt med HMS i universitetsledelsen, og vi forventer at enhetene gjør det samme.

Børing mener årsaken til at verneombudene ikke blir invitert til møter er manglende kunnskaper hos mellomlederne. Hun poengterer dessuten at når verneombudene ikke deltar i viktige møter, blir de heller ikke hørt.

– Nå må Arbeidsmiljøutvalget sette seg ned og lage en beskrivelse av hvordan vernerollen skal praktiseres, og få den ut, konstaterer hun.

Jobber med å styrke vernelinjen

Ifølge Arbeidstilsynet er det nødvendig med ytterligere opplæring av vernombud og mellomledere om deres respektive roller, og deres engasjement og bevissthet om aktuelle arbeidsmiljøutfordringer.

Universitetsdirektøren påpeker at universietetsledelsen i lengre tid har jobbet for å styrke vernelinjen:

– Dette arbeidet vil vi fortsette med, i samarbeid med arbeidsmiljøutvalget og hovedverneombud, lover hun.

– Vi har de siste to årene jobbet offensivt med å styrke vernelinjens kompetanse og å gi verneombudene en tydligere rolle i enhetene. Rapporten gir oss drahjelp til ytterligere å intensivere dette arbeidet, fortsetter Bjørneboe, som understreker at rapporten gir UiO skryt for arbeidet som alt er i gang.

– Ikke lavstatus!

– Mette Børing sier at verneombudene har lav status. Bør det være slik?

– Helt klart ikke. I min bok har de høy status! Verneombudene har en avgjørende rolle i HMS-arbeidet ved universitetet. Vi har gjennomført flere tiltak de senere årene for å heve verneombudenes kompetanse, og dermed også status, og dette arbeidet vil vi fortsette med, forsikrer universitetsdirektøren.

– Arbeidstilsynet peker på at verneombudenes rolle ikke er like tydelig og synlig overalt, og dette er noe vi vil prioritere sterkere fremover, tilføyer hun.

– Ifølge rapporten oppfordrer universitetsledelsen professorer til å bli verneombud. Hvorfor det?

– Vi ser at en stor andel av verneombudene ved UiO er teknisk-administrative ansatte. Men et godt og trygt arbeidsmiljø er like viktig for en vitenskapelig ansatt som for en teknisk-administrativ ansatt.

Sier ikke ifra

Arbeidstilsynet viser også til at mange UiO-ansatte lar være å melde fra til leder eller verneombud om problemer eller feil de mener bør rettes. Dette skyldes i flere tilfeller usikkerhet og frykt for hvordan kolleger eller leder vil reagere.

I tillegg mener flere, både arbeidstakere og verneombud, at Seksjon for helse, miljø og sikkerhet (HMS) har for liten kapasitet, myndighet og innflytelse til å være den bistandsfunksjon den burde.

To pålegg

Sammen med rapporten varsler Arbeidstilsynet to pålegg. Det ene dreier seg om kartlegging av arbeidsmiljøarbeidet og verneombudets medvirkning i dette. Det andre ber UiO om å kartlegge og analysere arbeidsmiljøet og iverksette nødvendige tiltak.

Dersom UiO innen 11. august ikke kommer med kommentarer eller nye opplysninger, blir disse stående slik de er varslet.

Arbeidstilsynet ber også om at tilsynsrapporten gjøres tilgjengelig for alle ansatte ved Universitetet i Oslo.
 

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Helene Lindqvist
Publisert 25. juni 2010 13:22 - Sist endret 25. juni 2010 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere