Offentliggjør de ansattes verv og bistillinger

I løpet av november legger Det juridiske fakultet listen over sine ansattes sidegjøremål ut på nett. Kanskje følger resten av universitetet etter: – Det kan ikke gjøre annet enn å styrke tilliten til og omdømmet til institusjonen, sier jusdekan Hans Petter Graver. Dekanene ved UV, SV, HF og TF er positive til pilotordningen.

KLARSIGNAL FRA DE ANSATTE: – Det har vært noen kritiske kommentarer til brukervennligheten og kvaliteten på selve applikasjonen. Men jeg har ikke oppfattet at det har vært noen motforestillinger til å legge registeret ut på nett, sier jusdekan Hans Petter Graver.

Foto: Ola Sæther

Snart kan alle som vil enkelt finne ut hvilke verv og bistillinger de ansatte ved Det juridiske fakultet innehar. Den endelige lanseringsdatoen er ikke klar, men det antas at listen over sidegjøremål legges ut på fakultetets egne nettsider i løpet av november.

Det var fakultetet selv som tok initiativ overfor Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) til å offentliggjøre sitt sidegjøremålsregister, forteller jusdekan Hans Petter Graver.

– Slike bindinger bør være offentlige. Ikke bare fordi det bidrar til å sikre tilliten til forskningens uavhengighet. Det er også en fin måte å synliggjøre universitetets samfunnsinnsats og relevans på, sier Graver, som mener registeret bør gjøres offentlig ved hele universitetet.

– Det kan ikke gjøre annet enn å styrke tilliten til og omdømmet til institusjonen, argumenterer han.

– Ingen motforestillinger

Ifølge dekanen har det blant de ansatte ikke vært noen motforestillinger mot offentliggjøringen:

– Det har vært noen kritiske kommentarer til brukervennligheten og kvaliteten på selve applikasjonen. Men jeg har ikke oppfattet at det har vært noen motforestillinger til å legge registeret ut på nett, sier han.

Offentliggjøringen av sidegjøremålsregisteret på jus er et pilotprosjekt. Selve reglementet for sidegjøremål ble vedtatt i Universitetsstyret for over fire år siden, i september 2006. Formålet med å ha et regelverk for de ansattes sidegjøremål er ifølge reglementet ”å verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet, ved at det legges opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av slike.”

Følger resten av UiO etter? 

Det er fremdeles ikke avgjort om resten av universitetet følger etter piloten på jus, opplyser assisterende organisasjons- og personaldirektør Johannes Falk Paulsen.
Han mener UiO oppfyller sidegjøremålsreglementets mål om å verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet også dersom offentligheten ikke har tilgang til registeret.

– Reglementet fungerer nemlig også som en godkjenningsordning, der sidegjøremål må godkjennes av din nærmeste leder, påpeker han.

– Støtter offentliggjøring

Uniforum har spurt UiOs øvrige dekaner om hva de mener om å offentliggjøre de ansattes sidegjøremål.

Dekanene ved UV, SV, HF og TF er i utgangspunktet positive:

UiOs sidegjøremålsreglement

* UiOs reglement for sidegjøremål ble vedtatt i Universitetsstyret i september 2006. Reglementet innebærer blant annet et register over de ansattes sidegjøremål.
* Formålet med reglementet er ”å verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet, ved at det legges opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av slike.”
* Med sidegjøremål forstås arbeid som utføres og verv som innehas i tillegg til den ordinære universitetsstillingen, uansett om det er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres gjennom et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.

Les hele reglementet

– Med forbehold om at spørsmålet ennå ikke har vært diskutert ved fakultetet, støtter jeg offentliggjøring av sidegjøremålsregisteret, sier dekan Vibeke Aukrust ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

– Et offentlig tilgjengelig sidegjøremålsregister bidrar til å opprettholde samfunnets tillit til forskningens uavhengighet og gjør det mulig for offentligheten å avdekke eventuelle interessekonflikter og rolleblandinger. Dette er overordnede hensyn, og jeg kan derfor ikke se noen grunn til at ikke alle fakulteter skulle offentliggjøre sine registre, utdyper hun.

Dekan Knut Heidar ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet mener SV-fakultetet og UiO bør bidra til åpenhet om forhold som har offentlig interesse:

– SV-fakultetet har mange bidragsytere i den offentlige debatt, og deres tilknytning til andre arbeidsgivere kan ha slik interesse, påpeker han.

SV-dekanen viser videre til at fakultetet ønsker å lære av erfaringene til Det juridiske fakultet, med sikte på selv å offentliggjøre de ansattes sidegjøremål.

Venter på erfaringene med jus-piloten

Også dekanene Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet og Trygve Wyller ved Det teologiske fakultet viser til at de vil lære av erfaringene til piloten på jus:

– Jeg er i prinsippet for en offentliggjøring. Tilliten til forskningens uavhengighet og universitetets legitimitet som offentlig institusjon, tilsier en høy grad av åpenhet når det gjelder eventuelle bindinger til eksterne interesser. Når det gjelder de formelle og praktiske sidene ved dette, vil vi lære av pilotprosjektet ved Det juridiske fakultet, sier Syvertsen.

Wyller sier at hans fakultet ser med sympati på offentliggjøringen, og vil vurdere en liknende prosedyre etter at Det juridiske fakultets erfaringer er klare. Samtidig understreker han at fakultetet ikke har diskutert saken omfattende, og at TFs sidegjøremålsregister heller ikke er av det samme omfang som det på jus.

Dekanene Knut Fægri ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og nyvalgte Frode Vartdal på Det medisinske fakultet svarer at deres fakulteter foreløpig ikke har tatt stilling til spørsmålet. Dekan Pål Brodin ved Det odontologiske fakultet ønsker ikke å kommentere spørsmålet.


Les også
UiO uten kontroll på register (november 2009)
– Sidegjøremålsregisteret må bli åpent (oktober 2008)

 

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 27. okt. 2010 09:52 - Sist endret 3. nov. 2010 14:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere