– Bred støtte til sunne og produktive hav

– For Norge er det av stor betydning at vi sammen med Spania og Belgia har fått gjennomslag for en felles koordinering av forskningen som er knyttet til de europeiske havområdene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en kommentar på Forskningsrådets nettsider.

KOORDINERER HAVFORSKNINGEN: – At vi i har fått ansvaret for å lede sekretariatet, gir oss en forpliktende rolle i samarbeidet. Det vil styrke vår posisjon, mener utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Foto: Martin Toft

De nye europeiske programsamarbeidene (JPI) fungerer slik at de landene som ønsker det, inngår forpliktende samarbeid om forskning. Landene finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet, gjennom eksisterende nasjonale forskningsprogrammer. Nasjonale midler vil dermed brukes i internasjonalt samarbeid.

Norge har fått ansvaret for å lede sekretariatsfunksjonen for det bredt anlagte marine og maritime programsamarbeidet “Sunne og produktive hav”.

På den store EurOcean 2010-konferansen i Ostende nylig samlet deltakerne seg om en klar anbefaling av denne JPI-satsingen.Ostende-deklarasjonen, som ble overrakt EU-kommisær for forskning og innovasjon Máire Geoghegan-Quinn, slår blant annet fast at JPI Oceans vil bli et sentralt virkemiddel for å bygge opp forskning og forskningsinfrastruktur som trengs for å møte den store utfordringen havet representerer i det 21. århundre, står det på Forskningsrådets nettsider.

 – Forpliktende rolle

– De nye felleseuropeiske programsatsingene tilfører det europeiske forskningssamarbeidet en ny dimensjon. For Norge er det av stor betydning at vi sammen med Spania og Belgia har fått gjennomslag for en felles koordinering av forskningen som

De ti fellesprogrammene:

• Sammenstilling av kunnskap om klima for Europa
• Sunne og produktive hav
• Flere år, bedre liv – potensial og utfordringer ved demografisk endring
• Mikrobiell utfordring – en voksende trussel mot menneskets helse
• Urbant Europa – Globale utfordringer, lokale løsninger
• Vannressursforvaltning for en verden i endring
• Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer
• Matproduksjon og effekten av klima
• Kulturarven og globale endringer – En ny utfordring for Europa
• Sunn mat og sunn helse

er knyttet til de europeiske havområdene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– At vi i tillegg har fått ansvaret for å lede sekretariatet, gir oss en forpliktende rolle i samarbeidet. Det vil styrke vår posisjon.

Støre understreker at mange samfunnsutfordringer er av en slik karakter at de bare kan løses gjennom felles innsats:

– Europa trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne gi sitt bidrag til å løse disse utfordringene, enten det er de globale som handler om klima, energi og ressurser – eller utfordringer som kreft og aldring, sier Støre.

JPI-Oceans

Det nye havforskningssamarbeidet skal gi ny kunnskap både om miljøforhold, marine ressurser og næringsveier i havene Europa forvalter. På norsk har samarbeidet fått navnet “Sunne og produktive hav”. Nettsiden finner du her. Så langt har ti europeiske kystnasjoner meldt at de vil delta i forskningssamarbeidet om Europas havområder.

Fellesprogrammet vil bli bygget på tre søyler – kunnskap om det marine systemet, kunnskap om bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, og kunnskap for politiske beslutninger. Initiativet vil ha en bred faglig profil, og problemstillinger knyttet til klimaendringer vil få en sentral plass.

– Klare fordeler

Direktør for internasjonalt samarbeid i Forskningsrådet, Simen Ensby, ser klare fordeler ved en slik ordning:

– Dette vil bidra til at Norge kan beholde og utbygge sin sterke posisjon som en fremtredende maritim nasjon. Det pålegger oss derfor et stort ansvar for å planlegge, bygge opp og ikke minst til å medfinansiere programmet, sier Ensby.

Han legger ikke skjul på at satsingen også vil gi betydelige føringer for norsk forskningspolitikk i årene framover:

– Aldri før har Norge satset på så store virkemidler. Dette vil utløse finansielle forpliktelser, og en rekke departementer vil bli berørt av denne internasjonale havsatsingen.

Norge har meldt seg som deltaker til alle fellesprogrammene, bortsett fra det som handler om Europas kulturarv. Det foregår imidlertid en prosess med tanke på at Norge skal delta som observatør i dette programmet.
 

 

Emneord: Forskningssamarbeid, EU, Forskningspolitikk
Publisert 26. okt. 2010 16:18 - Sist endret 26. okt. 2010 16:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere