LDO trekker kritikken mot UiO

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener nå at Universitetet i Oslo har gode nok rutiner for å forebygge og hindre trakassering. – Vi er veldig tilfredse med konklusjonen, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

GODE RUTINER: Likestillings- og diskrimineringsombudet skriver i en pressemelding at UiO har gode rutiner for å forebygge og håndtere trakasseringssaker. – Vi har et stort fokus på arbeids- og læringsmiljøet til studenter og ansatte her ved UiO, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Foto: Ola Sæther

Likestillings- og diskrimineringsbudet (LDO) har kommet fram til at Universitetet i Oslo gjør det de skal for å forebygge og hindre trakassering.

I april konkluderte ombudet med at UiO brøt likestillingsloven på dette feltet. Men etter å ha vurdert klagen fra UiO har de altså snudd:

– Vi er veldig tilfreds med at ombudet har omgjort vedtaket, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Uniforum.

– Vi har et stort fokus på arbeids- og læringsmiljøet til studenter og ansatte her ved UiO, framhever hun.

Ny og bedre dokumentasjon

Det var ombudet selv som tok initiativ til å kontrollere om UiO har oppfylt plikten til å forebygge og søke å hindre trakassering. Det skjedde i etterkant av en rekke henvendelser om påstått trakassering ved Det odontologiske fakultet. Og i et brev til UiO datert 12. april i år konkluderte ombudet slik: ”Universitetet i Oslo har ikke gjort nok for å forebygge og søke å hindre at trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde, jf. likestillingsloven § 8a tredje ledd.”

Brevet nevnte spesielt saken til Birgitte Moesgaard Henriksen, som hevder å ha vært utsatt for seksuell trakassering gjennom flere år av sin veileder ved Det odontologiske fakultet. Her var ombudet lite tilfreds med universitetsledelsens håndtering. Universitetets redegjørelse skal ha vært mangelfull, og ombudet mente universitetet ikke hadde godtgjort at de hadde grepet fatt i aktuelle problemer, utredet hva som hadde skjedd og søkt å komme fram til en løsning.

I dagens pressemelding fra LDO heter det at UiO i forbindelse med klagen har lagt fram mer og bedre dokumentasjon av egne tiltak. Blant annet dokumenteres det at UiO har tiltaksplaner, etiske retningslinjer og gode varslingsrutiner for å forebygge og håndtere trakasseringssaker.
Disse tiltakene vil ombudet følge opp i framtidige kontroller av likestillingsrapportene fra UiO.

Henlegger varslingssak

Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering har ombudet også valgt å henlegge spørsmålet om UiO oppfylte plikten til å søke å hindre trakassering ved håndteringen av Birgitte Moesgaard Henriksens varsel om seksuell trakassering. Det vises i pressemeldingen til at saken ligger langt tilbake i tid, og at det senere er kommet fram nye opplysninger.

 

Emneord: Likestilling, Arbeidsmiljø, Personalbehandling/politikk Av Helene Lindqvist
Publisert 29. okt. 2010 13:46 - Sist endret 29. okt. 2010 14:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere