Byens beste barnehage

Ingvild og Idunn trives i Universitetets barnehage i Gaustadalléen. En landsdekkende spørreundersøkelse viser at også foreldrene i denne barnehagen er svært fornøyde.  

TRIVES: - Det er mange fine leker her, forteller Ingvild og Idunn.

Foto: Ola Sæther

Mammaen til Idun Sørnes, Ellen Karoline Henriksen, er ikke overrasket over resultatene fra spørreundersøkelsen som viser at barnehagens foreldre er svært tilfredse. 

– Jeg er overbevist om at dette er byens beste barnehage, sier hun. Henriksen berømmer spesielt de ansatte i barnehagen, som hun beskriver som samvittighetsfulle, trygge og gode.

Toppskår

Styrer Bente Lyseggen opplyser at spørsmålene i undersøkelsen, hvor 96 prosent av foreldrene deltok, handler om trivsel, behandling av barn og voksne og brukermedvirkning. Sammenlagt gir spørsmålene en skår på 5,4 på en skala fra en til seks. På spørsmål om hvor tilfredse foreldrene er totalt sett, skårer barnehagen hele 5,8.

 – Hvorfor er Universitetets barnehage så bra?

– Kanskje handler det litt om at vi er opptatt av å la barna medvirke i hverdagen, at vi har et veldig engasjert, kvalifisert og stabilt personale og en foreldregruppe som det er lett og hyggelig å samarbeide med, svarer Lyseggen. Hun trekker også fram gode lokaler og fine uteområder som en trivselsfremmende faktor.
 

Gode norske barnehager

Universitetets barnehage er for UiOs ansatte. Også Blindern barnestuer, den andre av UiOs barnehager for ansatte, og SiOs studentbarnehager skårer høyere enn landsgjennomsnittet for tilfredshet, som er 4,9. på skalaen fra én til seks.

– At landsgjennomsnittet er så høyt, er aller mest gledelig, mener Bente Lyseggen.

 

Emneord: Velferd på UiO Av Grethe Tidemann
Publisert 11. mai 2010 11:26 - Sist endret 11. mai 2010 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere