Kulturhistorisk museum nærmere Bygdøy

– For meg virker det klart at det er fullt mulig å etablere et samlet museum på Bygdøy. Det sier forskningsminister Tora Aasland etter å ha sett nærmere på konklusjonene i en analyse av trafikksituasjonen på Bygdøy og en risikovurdering rundt vikingskip og gjenstander.  

TALER FOR BYGDØY: To analyser gir forskningsminister Tora Aasland og regjeringen flere argumenter for å bygge et samlet kulturhistorisk museum på Bygdøy.

 

Det var 4. februar i år Kunnskapsdepartementet gjorde det klart at det var behov for en analyse av trafikksituasjonen på Bygdøy og en risikovurdering rundt vikingskip og gjenstander før regjeringen kunne gjøre et endelig vedtak om hvor et nytt Kulturhistorisk museum skal bygges. Valget har hele tiden stått mellom Bjørvika og Bygdøy.

Universitetsstyret ved UiO har tidligere gått inn for at det skal bygges i Bjørvika og at vikingskipene skal flyttes dit når museet står ferdig.Kunnskapsdepartementet har tidligere gitt inntrykk av at flest argumenter taler for ei lokalisering på Bygdøy. Den 26. oktober i fjor kom en utredning  fra konsulentselskapet Metier og Møreforsking som konkluderte med at Bygdøy er både det beste og det billigste alternativet for et nytt Kulturhistorisk museum.

Et bedre beslutningsgrunnlag

Nå foreligger altså begge analysene som skal gi regjeringen et bedre beslutningsgrunnlag, skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Forskningsminister Tora Aasland mener de to analysene innfrir dette formålet.

– Jeg har både fått ytterligere informasjon om risiko knyttet til flytting av skipene, versus å la skipene stå i et oppgradert museum, og en grundig utredning vedrørende trafikksituasjonen på Bygdøy knyttet til en fremtidig økning i besøkstallene for museet. For meg virker det klart at det er fullt mulig å etablere et samlet museum på Bygdøy, både i forhold til trafikkforhold og når det gjelder sikkerhet for skip og gjentander.

Aasland sier at hun nå vil diskutere saken med aktuelle interessenter før regjeringen bestemmer seg for lokalisering av et samlet museum.

– Dette gjelder spesielt Universitetet i Oslo, Oslo kommune og Riksantikvaren, understreker Tora Aasland.

Veinettet vil tåle økt trafikk

Det er Asplan Viak som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har gjennomført trafikkanalysen. Hensikten med analysen har vært å kartlegge trafikksituasjonen i forhold til etablering av et samlet Kulturhistorisk museum på Bygdøy og en besøksøkning fra 430 000 til 700 000, heter det i pressemeldingen.

I analysen er det også tatt høyde for økning i trafikken knyttet til videre boligutbygging på Bygdøy, samt planer for andre museers besøksøkninger. I rapporten konkluderes det med at veinettet vil tåle belastningen, også når det er besøkstopper på museene samtidig med fint vær og tilstrømning av badegjester på Huk.

Museet kan oppgraderes med skipene på plass

Når det gjelder risikovurderingen for vikingskip og gjenstander, så har tre selskaper vurdert ulike sider av denne utfordringen: Brekke og Strand Akustikk A/S, Cowi A/S og Norconsult A/S. Alle omhandler risikoen ved å flytte skip og gjenstander opp mot det å la skip og gjenstander stå i et vikingskipshus som blir fullt oppgradert.

De tre vurderingene er knyttet til klimatiske forhold, rystelser og sikkerhet. Konklusjonen er at det er fullt mulig å la skip og gjentander bli stående i museet samtidig som museet oppgraderes og nybygg oppføres. Både klimatiske forhold og sikkerhet vil bli godt ivaretatt på Bygdøy.

Det er også mulig å flytte skip og gjenstander til Bjørvika, men dette er en større prosess som må planlegges nøye, konkluderes det med i rapporten.
 

Emneord: Museene, Vikingskipshuset Av Martin Toft
Publisert 25. mai 2010 22:57 - Sist endret 25. mai 2010 23:23

Dersom valget blir Bygdøy MÅ man finne frem igjen de gamle planene om å opprette et middelaldermuseum i Bjørvika - i det opprinnelige Oslo, Nordens Pompey som Erik Schia så treffende kalte det.  De omfattende ruinene og de rike resultatene fra mange års arkeologiske utgravinger fortjener å komme bedre frem i lyset. 

Helge Sørheim

Arkeologisk Museum/UiS

2906794@uis.no - 26. mai 2010 15:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere