Nedkvitne til lagmannsretten i januar 2011

Tidligere har det vært antatt at Arnved Nedkvitnes ankesak skulle opp i lagmannsretten høsten 2010. Nå er datoen satt til 18. januar 2011. Middelalderhistorikeren mener den lange ventetiden er urimelig.

MØTES IGJEN: Nesten nøyaktig et år etter at Arnved Nedkvitne kjempet mot sin arbeidsgiver i tingretten, skal han prøve seg på ny i lagmannsretten. På bildet venter Nedkvitne og rektor Ole Petter Ottersen spent på lanseringen av norsk sosiologisk kanon.

Foto: Ola Sæther

Den oppsagte middelalderprofessoren Arnved Nedkvitne tapte da han gikk til arbeidsrettssak mot Universitetet i Oslo i vinter. Med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tar han saken videre til lagmannsretten.

Seksjonsleder Kirsti Hynne i Borgarting Lagmannsrett oppgir til Uniforum at saken er satt til 18. januar 2011 og vil gå over seks dager.

Kan gå fire år før saken er avgjort

Nedkvitne er ikke fornøyd med den lange ventetiden.

– Både advokat Vidar Strømme og jeg gikk opprinnelig ut ifra at saken skulle opp til høsten. Den gikk jo for tingretten i januar, og domstolen har generelt en frist på seks måneder som de må forsøke å overholde, sier Nedkvitne til Uniforum.

Like før pinse fikk han og advokaten brev fra lagmannsretten om at saken var berammet til 15. mars 2011.

– Det var en overraskelse. Det humanistiske fakultet avskjediget meg i juni 2008. Mars 2011 ville da blitt nesten tre år senere. Og dersom saken havner i Høyesterett, kan det med denne farten gå fire år før saken er endelig avgjort, skriver Nedkvitne i en e-post.

Fikk flyttet saken to måneder fram

Strømme og Nedkvitne mente en arbeidsrettssak burde komme høyere opp på prioriteringslisten, og ba om å få framskyndet saken. Den ble da flyttet til 18. januar.

– Ikke særlig bedre, mener den tidligere professoren, som ikke tror det ligger noe annet enn rent byråkrati bak den lange ventetiden.

Uakseptabelt

At han må vente så lenge med å prøve saken på ny, er urimelig av flere grunner, mener middelalderhistorikeren:

– For det første er retten pålagt å prioritere arbeidsrettssaker, ettersom det er viktig å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig.

– For det andre er det svært stressende å ha en slik sak hengende over seg i fire år. Og det blir ikke mindre belastende av at jeg er uten arbeid og inntekt.

– Det er ikke lett å konsentrere seg om andre ting i en slik situasjon. Instituttets systematiske arbeid med å få meg avsatt startet dessuten allerede høsten 2005. Så i realiteten vil jeg ha hatt stresset over meg i syv år når saken eventuelt avgjøres i Høyesterett, skriver Nedkvitne.

Ny strategi

– Kommer du til lagmannsretten med en ny strategi?

– I tingretten kom jussen i bakgrunnen, og det ble mest snakk om de påståtte krenkelsene vitnene ble utsatt for. Denne gangen vil vi fokusere på avveiningen mellom arbeidsgivers bruk av tjenestemannsloven og ytringsfrihet og akademisk frihet.

– Den nye advokaten min er svært interessert i dette, forteller Nedkvitne.

Selv står han ved at en professor ikke kan avskjediges for krenkende ytringer så lenge ytringene er del av en faglig diskusjon:

– Og det har mine ytringer vært.

– Havner uansett i Høyesterett

Nedkvitne er sikker på at saken vil havne i Høyesterett.

– UiO kommer nok til å anke dersom de taper, og det samme vil jeg, dersom jeg får støtte fra Forskerforbundet.

Fram til saken kommer opp i januar vil den tidligere professoren være å finne på sin lesesalplass på Universitetsbiblioteket. Der skal han revidere sin doktoravhandling fra 1984, med tanke på utgivelse.

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Helene Lindqvist
Publisert 26. mai 2010 12:13 - Sist endret 26. mai 2010 12:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere