Ønsker færre midlertidige stillinger

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser. NOVA-direktør Magnus Rindal skal lede gruppen, går det fram av ei pressemelding.  

FÆRRE MIDLERTIDIGE: Forskningsminister Tora Aasland ønsker færre midlertidige stillinger. Høsten 2008 talte hun til Lausungene, Forskerforbundets aksjonsgruppe for de midlertidige ansatte.

Foto: Martin Toft

Medlemmer av arbeidsgruppen:

Magnus Rindal, direktør, NOVA, leder

Bjørn T. Berg, avdelingssjef, Forskerforbundet/UNIO

Katrine Olsson, rådgiver, Tekna/Akademikerne
Torill Nustad, hovedtillitsvalgt ved UIT/ LO-Stat

Odd Arne Paulsen, personal- og organisasjonsdirektør, Universitetet i Tromsø

Kristin Ravnanger, dekan, Høgskolen i Bergen

Trine Syvertsen, dekan, Universitetet i Oslo

Sverre Tverberg, personalsjef, Høgskulen i Volda 

Ole Martin Nodenes, tillitsvalgt ved Universitetet i Oslo/YS-Stat


 

HF-dekan Trine Syverten og Parat-leder Ole Martin Nodenes er de to representantene fra Universitetet i Oslo i arbeidgruppen. Forskningsminister Tora Aasland er klar på hva hun ønsker å oppnå.

– Målet er at bruk av midlertidige stillinger skal ned, sier Tora Aasland.

Arbeidsgruppen skal:

• Kartlegge tallgrunnlaget for denne type ansettelser, herunder forskjeller mellom ulike stillingsgrupper og institusjonstyper.

• Se på om ulike lovhjemler for midlertidige ansettelser ved de statlige institusjonene slår ulikt ut for ulike stillinger.

• Foreslå og vurdere effekten av tiltak som kan settes inn for å motvirke så mange midlertidige ansettelser.

Arbeidsgruppen skal altså ledes av direktør Magnus Rindal ved forskningsinstituttet NOVA. Øvrige medlemmer i gruppen er representanter fra universiteter- og høyskoler, men også fra de fire hovedsammenslutningene for tjenestemenn i staten.

– Dette er et viktig arbeid for at forskningssektoren skal kunne rekruttere og være en attraktiv karrierevei for de beste hodene, sier Tora Aasland. Hun understreker at det først og fremst er institusjonene selv, som arbeidsgivere, som må ta hovedansvaret for å lykkes med dette arbeidet. Departementet vil i første fase være en tilrettelegger og pådriver.

Det skal også nedsettes en referansegruppe som arbeidsgruppen vil kunne konferere med i sitt arbeid. Denne skal ledes av NTNU-rektor Torbjørn Digernes, og ellers ha bred deltakelse fra sektoren og tjenestemannsorganisasjonene. Arbeidsgruppen skal levere sine anbefalinger 1. november 2010.

 

 

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Forskningspolitikk
Publisert 7. mai 2010 13:44 - Sist endret 7. mai 2010 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere