HMS-pris utdelt for første gang

Vidar Blekastad ble i dag tildelt den nyopprettede HMS-prisen Frode Olsgards minnepris. – Før måtte vi kjempe om oppmerksomheten. I dag blir HMS-arbeidet tatt på alvor, sa han i sin takketale.

EN UKE FRI: Vidar Blekastad tok i mot HMS-prisen under markeringen av den årlige LAMU-dagen i Gamle Losjen i dag. Selve prisen er et diplom og en gave bestående av en studiereise med en verdi på inntil kr. 25 000,- inkludert en uke fri for å la seg inspirere til ytterligere arbeid innen HMS.

Foto: Ola Sæther

I april i år ble Frode Olsgards minnepris opprettet til minne om hans akademiske virke som professor ved Biologisk institutt og hans glødende engasjement for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Oslo.

Olsgard døde samme måned av lungekreften han pådro seg etter å ha pustet inn giftig formalingass under laboratoriearbeid ved UiO.

I dag ble prisen tildelt rådgiver Vidar Blekastad ved Kjemisk institutt, under markeringen av den årlige LAMU-dagen (lokalt arbeidsmiljøutvalg) i Gamle Losjen.

– Lett å velge årets vinner

Olsgards familie var til stede under prisutdelingen, og matnat-dekan Knut Fægri benyttet anledningen til å takke dem for å ha fått lov til å gi fakultetets nye HMS-pris Frode Olsgards navn.

– Olsgard er dypt savnet ved vårt fakultet, både som fagmann og kollega. Å få oppkalle prisen etter ham bidrar til å gi den et menneskelig ansikt, sa dekanen.

Å velge årets vinner var lett, ifølge Fægri:

Frode Olsgards minnepris

* Opprettet til minne om professor Frode Olsgard som døde 19. april 2010 av lungekreft han pådro seg av å ha pustet inn giftig formalingass under laboratoriearbeid ved UiO.
* Prisen er opprettet av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tildeles en person, gruppe, avdeling eller institutt ved fakultet som over år har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet.
* Forslagene vurderes av dekan sammen med lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU), som sammen utarbeider en innstilling til fakultetets styre. Styret treffer en beslutning på bakgrunn av innstillingen.
* Prisen deles ut på den årlige LAMU-dagen, første gang 26.11.2010.
* Mottakeren av prisen tildeles et diplom og en gave bestående av en studiereise med en verdi på inntil kr. 25 000,- inkludert en uke fri for å la seg inspirere til ytterligere arbeid innen HMS.

– Vidar Blekastad gjør sine kolleger gode, og er en meget behagelig person å arbeide sammen med. Han har i en årrekke vært den eneste HMS-koordinatoren ved fakultetet. På disse årene har han tilegnet seg svært verdifull kompetanse innen kjemikaliehåndtering og laboratoriesikkerhet, som mange institutter har hatt og fremdeles har nytte av.

– HMS-arbeid tatt på alvor

Dekanen viste også til at Blekastad gjennomfører årlige HMS-kurs for masterstudenter og jevnlige kurs for alle ansatte. I tillegg sørger han for at vernerunder blir gjennomført, og at utbedringstiltak blir fulgt opp.

I sin korte takketale sa Blekastad at det er noe helt annet å jobbe med HMS i dag enn det var tidligere:

– Før måtte vi kjempe om oppmerksomheten, mens i dag blir HMS-arbeidet tatt på alvor. I alle fall ved Kjemisk institutt.

 

 

Emneord: Biologisk institutt, Helse-miljø-sikkerhet (HMS), Arbeidsmiljø, Kjemi Av Helene Lindqvist
Publisert 26. nov. 2010 13:10 - Sist endret 26. nov. 2010 16:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere