Mobile stipender utfordrer forskermiljø

Mange forskere tar med seg pengene og flytter til et annet universitet etter at de mottar ERCs Starting Grant. Mobile EU-stipender er særlig en utfordring for norske institusjoner, mener underdirektør Jan Petter Myklebust i Forskningsadministrativ avdeling ved UiB.  

FRA SØR TIL NORD: Å flytte etter at å ha fått ERC-stipend er ikke uvanlig. Av de første 300 mottakerne av ERC Starting Grant har så mange som 60 flyttet fra sin vertsinstitusjon. De fleste flytter fra søreuropeiske til nordeuropeiske universiteter.

Postdoktor Brian Chase fra Universitetet i Bergen (UiB) er en av tre yngre forskere fra Norge som nylig fikk tildelt 12 millioner kroner over fem år fra ERCs Starting Grant. For hver ERC-krone får UiB tildelt 1,8 kroner fra Norges forskningsråd.

Men like etter at Chase fikk stipendet flyttet han til Frankrike til en fast stilling ved Universitetet i Montpellier. Siden stipendet følger personen mister UiB både en topp kvalifisert forsker og midler.

Planen var i utgangspunktet at Chase skulle tilbringe somrene i Bergen og vintrene i Sør-Afrika, hvor han gjør feltarbeid.

– Dette var langt fra en ideell løsning. Da jeg ble tilbudt en fast stilling i Sør-Frankrike følte jeg at jeg måtte ta den på grunn av min kones helsesituasjon, sier Chase.

Dyrt i Norge

Chase er ikke alene om å flytte etter at å ha fått ERC-stipend. Av de første 300 mottakerne av ERC Starting Grant har så mange som 60 flyttet fra sin vertsinstitusjon. De fleste flytter fra søreuropeiske til nordeuropeiske universiteter, ifølge underdirektør Jan Petter Myklebust ved Forskningsadministrativ avdeling ved UiB.

– På seminarer hører vi ofte at unge forskere synes universitetene i sør er alt for autoritære og at professorene bestemmer alt. I nord får forskerne bestemme over sin egen forskning. Dette er nok en av grunnene til at mange flytter nordover, sier Myklebust.

European Research Council (ERC)

* ERC er en del av EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling.
* ERC finansierer fremragende, banebrytende forskning i Europa innenfor alle områder.
* ERC har to finansieringsordinger: Startig Grants retter seg mot unge lovende forskere som er skal eller er i ferd med å etablere sin egen forskningsgruppe. Advaced Grant retter er støtte til ledende etablerte forskere.
* ERC skiller seg vesentlig fra de andre aktivitetene i 7. rammeprogram. Ordningen retter seg mot enkeltforskere og individuelle grupper ledet av søkeren.

Kilde: Forskningsrådet

Brian Chase mener at økonomiske forhold er en vesentlig faktor for at Norge taper kandidater.

– Det ene åpenbare problemet som knytter seg til Norge i forhold til andre land er helt enkelt kostnadene i prosjektet, sier Chase.

Faste utgifter, lønninger og analyser er betydelig dyrere i Norge enn i andre land. Man får rett og slett mindre forskning for hver krone, ifølge Chase.

– Kanskje universitetet eller myndighetene kunne kompensert med noen godtgjørelser for å utjevne forskjellene, sier Chase.

Ønsker flere SFF

Jan Petter Myklebust vet at det tidligere har blitt gitt økonomiske pakker for å holde på gode forskere.

Han viser blant annet til Universitetet i Tromsø, som kunne tilby 22 millioner kroner, slik at den samlede pakken ble rundt 40 millioner kroner til Eiliv Lund, den første ERC-mottaker i Norge. 

 Men Myklebust har ikke tro på at økonomiske ordninger er det beste for å få søkere og holde på gode forskere.

– Problemet med økonomiske pakker for å holde på folk er uheldig, fordi det kan skape presedens. Vi ønsker å behandle alle søkere likt, sier Myklebust.

ERC-kandidater søker på institusjoner som har de beste forskningsmiljøene innen sitt fagområde. ERC ser også på hvilke fagmiljøer søkerne kommer fra når de skal fordele stipendene.

– Nøkkelen for både å få søkere til UiB, og å holde på dem er å utvikle gode forskningsmiljø og flere senter for fremragende forskning, sier Myklebust.

Avhengige forskere

Et av ERC Starting Grants viktigste kriterier når de deler ut stipend er at den unge forskeren uttrykker et potensial for uavhengighet og oppnår en selvstendig forskningsposisjon i løpet av stipendperioden. Her har norske forskningsmiljø en særlig utfordring, mener Myklebust.

– Et av problemene er at norske forskere ikke publiserer på riktig måte. De har blitt for avhengige av å skrive sammen med veilederen før de skriver på egen hånd, sier Myklebust.

Mens Norge mottok tre ERC Starting Grant i år, fikk svenskene 20. En god del av de svenske prosjektene lå innenfor samfunnsfag og økonomi. Dette kan skyldes en annen publiseringskultur, ifølge Myklebust.

– I Norge sitter man for lenge i forskerutdanning før man klarer å publisere selvstendig nok. Det kan se ut som man hjelper doktorgradsstudenter til å bli mer uavhengig i utlandet, sier Myklebust.

 

 

Emneord: Internasjonalisering, Økonomi, EU Av Kim E. Andreassen i På Høyden
Publisert 16. nov. 2010 15:26 - Sist endret 19. nov. 2010 15:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere