Fra forskningsresultat til medisinsk behandling

I dag åpner en norsk node i et europeisk nettverk av molekylærbiologiske forskningsgrupper. Forskningsrådet bevilger 50 millioner kroner over fem år til driften, melder Forskningsrådet. Professor Kjetil Taskén ved Bioteknologisenteret på UiO er leder for noden.

LEDER NORSK NODE: Professor Kjetil Taskén ved Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo er leder for den nye forskningsenheten, som skal omfatte til sammen seks forskergrupper innenfor molekylærbiologi.

Foto: Ola Sæther

Statusen som EMBL-senter er et kvalitetsstempel for det norske forskningsmiljøet ved UiO. Det nye senteret for molekylærmedisinsk forskning i Norge (NCMM) skal dessuten være et nordisk enhet i det europeiske systemet sammen med forskningsmiljøer i Umeå og Helsinki, skriver Forskningsrådet på sine nettsider. Dersom senterer blir en suksess vil Forskningsrådet  legge på borde nye femti millioner.

Professor Kjetil Taskén ved Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo er leder for den nye forskningsenheten, som skal omfatte til sammen seks forskergrupper innenfor molekylærbiologi. Senteret skal holde til i Forskningsparken i Gaustadbekkdalen.

Norsk spisskompetanse

Senteret skal jobbe spesielt med molekylærbiologiske sykdomsmekanismer. Norge ligger langt fremme når det gjelder forsking på sykdomsmekanismer for kreft, hjerte-kar-sykdommer, nevrologiske sykdommer og immunsykdommer.

- Det er denne spisskompetansen som er grunnlaget for EMBL-samarbeidet, og det er her vi forventer mange og viktige forskningsresultater i tiden fremover, sier professor Kjetil Taskén.

Fokus på translasjonsforskning

I tillegg skal den norske noden ha særskilt fokus på translasjonsforsking – dvs. på å få forskningsresultater ut fra laboratorier og inn i sykehusene.

Senteret har fått en nasjonal rolle for å legge til rette slik at oppdagelser i laboratoriet kan tas raskt i bruk i medisinsk behandling. Med lokaler i Forskningsparken – midt mellom universitetet og Oslo universitetssykehus – ligger senteret godt plassert med tanke på å styrke norsk translasjonsforskning.

Tre etablerte forskergrupper ved UiO danner grunnmuren i det nye senteret. I tillegg utvides virksomheten med tre nye forskergrupper. Tre gruppeledere er allerede ansatt og i ferd med å bygge opp gruppene sine.

Offisiell åpning i dag

Den offisielle åpningen skjer altså  i dag  med representanter for helse-Norge, fra universitetet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet til stede.

Dette er EMBL:

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) ble etablert i 1974 og er en verdensledende forskningsinstitusjon.

Forskningen utføres av 85 frittstående forskningsgrupper som dekker et bredt spekter innenfor molekylærbiologi. Det er en møysommelig prosess frem til et partnerskap med EMBL, og bare ett norsk forskningsmiljø har klart det før: I 2003 ble Sars-senteret for marin molekylærbiologi i Bergen akseptert som EMBL-node.

EMBL får sin finansiering fra 20 medlemsland, blant dem Norge. Det er Kunnskapsdepartementet, gjennom Norges forskningsråd, som forvalter Norges medlemskap i denne europeiske organisasjonen.

Emneord: Medisin, Internasjonalisering, Forskningssamarbeid, Bioteknologi
Publisert 11. nov. 2010 12:28 - Sist endret 11. nov. 2010 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere