Millioner til kreft- og hjerteforskere på UiO

Kreftforskeren Anne-Lise Børresen-Dale og hjerteforskeren Finn Olav Levy, begge fra Universitetet i Oslo, er to av de fire forskerne som deler en sum på 64 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Det går fram av en pressemelding.  

FÅR MILLIONER: Medisinprofessor og kreftforsker Anne-Lise Børresen-Dale ved UiO får 16 millioner kroner til å etablere K. G. Jebsen senter for brystkreftforskning.

Foto: Ståle Skogstad

Medisinprofessor Anne-Lise Børresen-Dale ved UiO og Oslo universitetssykehus får 16 millioner kroner for å etablere K.G. Jebsen senter for brystkreftforskning. Målsettingen er å kartlegge molekylære forhold i mange forskjellige brystkreftsvulster, for å komme fram til kunnskap om den enkelte svulst som kan føre oss nærmere skreddersydd behandling for pasientene, står det i en pressemelding fra stiftelsen.

Skal studere celler fra 2000 pasienter

Senteret har som mål å studere brystkreftsvulster og pasientens egen ”genetiske make-up” i normale celler fra mer enn 2000 pasienter på mange molekylære nivåer. Dette gir mulighet for å kartlegge og systematisere hvilke prosesser som har gått galt hos den enkelte.

Børresen-Dale og de andre som står bak senteret mener at de skal være i stand til, blant dem som i dag får etterbehandling, å finne pasienter som klarer seg praktisk talt like godt bare med kirurgisk behandling. Dermed kan en både spare pasientene for unødvendig og plagsom behandling, samtidig som samfunnet sparer kostnadene med den.

Forsker på hjertesvikt

En annen medisinprofessor, Finn Olav Levy fra Farmakologisk institutt, UiO og Oslo universitetssykehus, får også 16 millioner kroner til etablering av K.G. Jebsen senter for hjerteforskning. Senteret vil forske på hjertesvikt, en tilstand hvor hjertet ikke lenger klarer å pumpe så mye blod som kroppen trenger. Sykdommen er mer og mer vanlig og har svært stor dødelighet, står det i pressemeldingen.

Senteret vil fokusere på nye muligheter for diagnostikk og behandling basert på forskning på mekanismer på molekyl- og cellenivå. Senteret består av fremstående forskere og leger innen basal og klinisk hjerteforskning fra Universitetet i Oslo og universitetssykehusene i Oslo-regionen, og vil spesielt undersøke hvordan hjertesvikt kan være et resultat av manglende synkronisering av kontraksjonen i hvert hjerteslag. Hvordan kan dette oppdages og behandles, og hvorfor fører det til dårligere pumpefunksjon?

Bevilgningen vil gjøre det mulig for hjerteforskere med forskjellig kompetanse å samles om et felles tema og gjøre banebrytende forskning som kan ha stor betydning for fremtidig behandling av hjertesykdom.

ADHD

De to andre sentrene som skal bygges opp for pengene fra stiftelsen, skal ligge henholdsvis ved Universitetet i Bergen og ved NTNU i Trondheim. I Bergen får medisinprofessor Jan Haavik millioner for å etablere K.G. Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser. Det vil studere årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD og relaterte tilstander med svekket impulskontroll. ADHD eller ”hyperkinetisk forstyrrelse” er en av de vanligste psykiske lidelsene hos barn og ungdommer.

Tidligere trodde en at barn ”vokste av seg” ADHD når de ble voksne, men fra 1970-tallet har det vært klart at de fleste ungdommer med ADHD også har vedvarende symptomer i voksenlivet. Det er holdepunkter for noen arvelige og miljøbetingete risikofaktorer, men de konkrete årsaker til ADHD er fortsatt ukjente.

Kondisjon og hjertehelse

I Trondheim går pengene til Ulrik Wisløff som er professor i kardioviaskulær fysiologi. Han skal bruke pengene til å etablere K.G. Jebsen senter for hjertetrening. Det overordnete målet for senteret er å finne ut hvorfor det er så sterk sammenheng mellom kondisjon og fremtidig hjertehelse. Gjennom kondisjonstesting av 4500 nordtrøndere og data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har forskerne en unik mulighet til å analysere samspillet mellom arvelige egenskaper som ligger i genene og en viktig faktor vi kan påvirke selv, nemlig fysisk aktivitet.

Hedrer minnet om skipsreder

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ble etablert av familien etter avdøde skipsreder Kristian Gerhard Jebsen i 2009. Stiftelse hadde ved årsskiftet 2009/2010 en kapital på rundt 900 millioner norske kroner. Stiftelsen har en tilsiktet varighet på inntil 30 år, og vil kunne bidra med betydelig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige formål. Kåre Rommetveit er stiftelsens forretningsfører.

– Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse, men konsentrerer i første omgang støtten til ulike prosjekter innenfor henholdsvis medisinsk forskning og maritim/marint rettet forskning. På disse områdene ønsker stiftelsen gjennom sin virksomhet å styrke en fri og uavhengig norsk forskning og bidra til å bygge sterke internasjonale forskningsmiljøer, sier Rommetveit.

 

Emneord: Økonomi, Kreftforskning, Forskning, Medisin
Publisert 9. des. 2010 16:26 - Sist endret 9. des. 2010 16:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere