Avviste timelærernes lønnskrav

Fredag besluttet fakultetsstyret ved HF at fakultetets timelærere må nøye seg med den samme lønnen som de faste ansatte. – En dårlig løsning både for timelærerne og for undervisningskvaliteten, mente Hallvard Notaker som la fram timelærernes perspektiv for styret.  

LITE SYMPATI Å FÅ: En hel gjeng med timelærere møtte opp for å overvære vedtakssaken ”Arbeidsuttelling for time- og hjelpelærere ved HF” i fakultetsstyret på HF. Men ingen av styremedlemmene hadde noen forståelse for timelærernes krav.

Foto: Ola Sæther

Bør timelærere få 25–50 prosent høyere lønnsuttelling for undervisning enn det fast ansatte får?

Nei, mente et samlet fakultetsstyre ved HF da styret fredag vedtok reviderte retningslinjer for arbeidstidsbestemmelser ved fakultetet.

– Skuffende, konkluderer talsperson Idar Helle for Klubben for midlertidig vitenskapelig ansatte og timelærere ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). At motivasjonen for å ta på seg undervisningsoppdrag ved instituttet vil være like høy i framtiden som den har vært til nå, tviler han på.

Drastisk kutt i lønn

Helt siden høsten 2009 har timelærerne ved IAKH kjempet for å få beholde instituttets gamle lønnssatser for seminar- og gruppeundervisning. Det har de lykkes med fram til i dag, og har dermed fått betalt for én time ekstra per undervisningstime, sammenlignet med de fast ansatte. Men nå er det slutt.

– Vedtaket viser at fakultetsstyret i liten grad tar innover seg arbeidssituasjonen til midlertidig vitenskapelig ansatte og timelærere, beklager Helle.

– Det vi i realiteten blir bedt om, er å gjøre det samme arbeidet som i dag, for opptil 50 prosent lavere lønn. Hvilke andre steder i norsk arbeidsliv gjennomføres det direkte lønnskutt i en slik størrelsesorden?

Risikabelt å være ”løsarbeider”

Både NTL-UiO og Forskerforbundet ved UiO støtter IAKH-timelærerne i at lønns- og timeberegningen for fast ansatte og timelærere bør være ulik.

Timelærere har nemlig ikke den samme økonomiske bufferen og fleksibiliteten som fast ansatte har, argumenteres det i et notat utarbeidet av fagforeningene og timelærerne i fellesskap.

I notatet vises det til at det i arbeidslivet generelt er vanlig praksis å lønne eksterne bedre enn fast ansatte i tilfeller der høyt kvalifiserte arbeidstakere utfører midlertidige arbeidsoppgaver. Timelærerne sammenlignes videre med andre frilansere, blant andre journalister, som også ofte har høyere timelønn enn fast ansatte. I tillegg understrekes det at det ikke bør være gunstig for instituttene å bruke timelærere framfor fast ansatte i undervisningen.

Hallvard Notaker la fram timelærernes sak for fakultetsstyret:

– Vedtaksforslaget fra HF er dårlig både for undervisningskvaliteten og for de ansatte, framhevet han.

Notaker la også vekt på at risikoen ved ”løsarbeid” ikke skal bæres av arbeidstaker alene, og påpekte at enkelte timelærere har dette som sin eneste jobb.

Vil ikke ha et fast korps av timelærere

Men ingen av styremedlemmene hadde noen forståelse for timelærernes krav.

– Vi skal ikke ha et fast korps av timefrilansere som gjør dette år etter år, advarte Johan Tønnesson. Professoren og representanten for de faste, vitenskapelige ansatte sa seg samtidig uenig i at situasjonen til timelærerne lar seg sammenligne med den til frilansjournalister.

Også flere av de andre styremedlemmene uttrykte bekymring for at enkelte timelærere betrakter undervisningen som et eget yrke.

Det ble også påpekt at ikke alle typer undervisning krever forberedelsestid, og at det er ulogisk at det skal gis høyere lønn til personer som kan mindre, og derfor må forberede seg mer.

Idar Helle mener at fakultetet ikke uten videre kan forutsette at timelærere skal ha en annen lønnsinntekt ved siden av.

– Hva gjør dere nå?

– Nå må vi sette oss ned sammen med fagforeningene og se om det er noe mer vi kan gjøre.

 


 

 

 

 


 

Emneord: Arbeidsforhold, Stipendiat, Studentforhold, Undervisning Av Helene Lindqvist
Publisert 20. des. 2010 15:48 - Sist endret 20. des. 2010 16:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere