Menneskerettighetssenter kritiserer regjeringen

– Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO ser med bekymring på regjeringens manglende oppfølging av eget løfte om å gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell signering og ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), sier direktør Nils A. Butenschøn i en pressemelding.

BEKYMRET: Direktør Nils A. Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter kritiserer regjeringen for manglende oppfølging av arbeidet med å signere tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).

Foto: Ola Sæther

Senterdirektør Nils A. Butenschøn uttrykker kritikken i en kommentar til at Utenriksdepartementet ennå ikke ser ut til å ha igangsatt et utredningsarbeid som lovet FNs menneskerettighetsråd i mars 2010. Fristen for utredningen er mars 2011.

Det dreier seg altså om den frivillige tilleggsprotokollen til ØSK. Protokollen, som ble vedtatt av FNs Generalforsamling for to år siden, gir individer som har uttømt nasjonale rettsmidler, rett til å klage til komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter over brudd på konvensjonen.

Et tilsvarende system for sivile og politiske rettigheter ble etablert allerede i 1966, men det tok altså 42 år for å få forhandlet frem et system for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Og tiden fortsetter å gå: I første omgang har regjeringen lovet en utredning av konsekvensene ved en eventuell tilslutning. I neste omgang er spørsmålet hva regjeringen går inn for – tilslutning eller ikke. Norske myndigheter har så langt gitt uttrykk for en skeptisk holdning til tilleggsprotokollen.

Nå forventer Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) full åpenhet rundt utredningsprosessen, med mulighet for å gi innspill til mandatet for utredningen, samt at det legges til rette for bred offentlig debatt. Senteret etterlyser i denne sammenheng konkret informasjon om når utredningsarbeidet igangsettes, dets mandat, frist for ferdigstillelse, og sist, men ikke minst: Hvem utfører utredningsarbeidet?

Emneord: Internasjonalisering, FN, Menneskerettar
Publisert 13. des. 2010 14:14 - Sist endret 13. des. 2010 15:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere