Forskningsmiljøer får 210 millioner til nytt utstyr

Biobanker, havovervåking, vindenergi og mikro- og nanoteknologi er forskningsfeltene som nå får et kraftig løft på utstyrsiden gjennom en bevilgning på 210 millioner kroner fra Forskningsrådet. De fire fasilitetene er nasjonale, men forankret i Bergen og Trondheim, melder Forskningsrådet.

TILGJENGELIG: – Utstyret skal gjøres tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer i Norge, ikke bare for miljøene ved institusjonen som skal huse utstyret, understreker statsråd Tora Aasland.

Foto: Ola Sæther (arkivfoto)

Forskningsrådet lyser ut til sammen nesten en milliard kroner til utstyr i løpet av 2009 og 2010. Med denne ukens vedtak er den første halve milliarden fordelt.

– Utstyret skal gjøres tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer i Norge, ikke bare for miljøene ved institusjonen som skal huse utstyret. Dette er kostbare investeringer som krever nasjonal samordning og arbeidsdeling mellom miljøene, sier forskningsminister Tora Aasland.

– Jeg er svært glad for at vi kan feire at den øremerkede avkastningen fra forskningsfondet tildeles så viktig forskningsinfrastruktur med stor betydning for Norge, synes Aasland.

Gjenstår 400 millioner

Installasjonene er alle av nasjonal karakter og vil bare etableres ett sted i landet. Mange forskningsmiljøer står samlet bak den enkelte søknad.

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet. Forskning på viktige samfunnsområder får med dette et kraftig løft i utstyrsinvesteringene, som har vært preget av stort etterslep.

Tidligere har rundt 270 millioner blitt fordelt til elektronisk infrastruktur, avansert vitenskaplig utstyr, databaser og vitenskapelige samlinger. Nærmere sommeren utlyses ytterligere 400 millioner.

Biobanker og nanoteknologi

Universitetet i Oslo er med på samarbeidet om opprusting av biobanker som får 80 millioner kroner fra Forskningsrådet.  UiO er også med bevilgningen som skal gå til modernisering av det vitenskapelige utstyret innenfor nanoteknologi.

De mange biobankene i Norge skal utvikles til å bli én nasjonal forskningsinfrastruktur. Det skal også investeres i enorme fryseanlegg for oppbevaring ved -20 og -80 grader, automatiske systemer som lagrer og gjenfinner biologiske prøver og moderne analyseverktøy.

Fagfeltet mikroteknologi og nanoteknologi, med NTNU i spissen, får 65 millioner kroner fra Forskningsrådet til å modernisere det vitenskaplige utstyret og til å etablere en nasjonal infrastruktur innenfor dette strategisk viktige feltet.
 

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 16. apr. 2010 15:11 - Sist endret 16. apr. 2010 15:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere