FrP vil granske kjønnsforskning

Stortingsrepresentant Tord Lien (FrP) ba i Stortingets spørretime Tora Aasland om det kunne være opportunt med en gjennomvask i kjønnsforskermiljøet. Han vil også reformere Norges forskningsråd.  

EVALUERING: Stortingsrepresentant Tord Lien (FrP) spurte denne uken Tora Aasland om hun ser det som formålstjenlig med en evaluering av norsk kjønnsforskning.

Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

TV-serien "Hjernevask" har svekket tilliten til deler av norsk samfunnsforskning. Forskningsfeltet har både ideologisk slagside, er isolasjonistisk og urelevant, mener Tord Lien (Frp) i Kirke- og utdanningskomiteen.

Han stilte onsdag Aasland spørsmålet om statsråden ser det formåltjenlig med en evaluering av norsk kjønnsforskning.

– Politisk innblanding ikke aktuelt

Det gjør statsråden definitivt ikke. Hun stoler på at systemene for kvalitetssikring, gjennom Norsk forskningsråd, fungerer etter hensikten.

Det er ikke min jobb å gripe inn og å beordre evaluering av enkelte forskningsområder. Jeg må si jeg er noe forundret over at det er partier som tar til orde for en slik direkte inngripen fra Regjeringen i pågående forskning, sa Aasland i Stortinget.

– Kjønnsforskningen må være åpen

Forskningsrådets tverrfaglige kjønnsforskningsprogram går fram til 2012. Forrige gang ble dette feltet ble evaluert, var i 2002. Regjeringen har allerede varslet en kommende evaluering av hele Norges forskningsråd.

Jeg synes at debatten vi har hatt i fjernsynet nettopp har satt søkelyset på nødvendigheten av at man er åpen for at det er flere innfallsvinkler til et område. På samme måte må kjønnsforskningen være åpen for innspill fra andre forskningstradisjoner, sa Tora Aasland.

Lien tar til orde for å styrke konkurransen om forskningsmidlene ved å flytte en langt større andel av midlene fra de store programmene til såkalte fri prosjektstøtte (FRIPRO), skriver Universitetsavisa. 
 

Emneord: Kvinne- og kjønnsforskning, Forskningsformidling Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 30. apr. 2010 13:49 - Sist endret 30. apr. 2010 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere