UiOs allmenntilstand er svært god

UiO kommer svært godt ut i en institusjonsprofil som Kunnskapsdepartementet har publisert i en tilstandsrapport om norske læresteder. Den viser at UiO både er attraktiv for studentene og tung på forskningssiden.  – Rapporten bekrefter at UiO er i en god utvikling, sier rektor Ole Petter Ottersen.

STOLT: Rektor Ole Petter Ottersen har god grunn til å være stolt av Universitetet i Oslo.

(Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Den positive trenden etter Kvalitetsreformen fortsetter både ved at flere studenter gjennomfører studiene som planlagt, og at forskerne publiserer mer, sier forskningsminister Tora Aasland. i ei pressemelding.

Det er tredje året på rad at Kunnskapsdepartementet gir ut en rapport om tilstanden ved norske høyskoler og universiteter. I årets rapport har analyseavdelingen til Kunnskapsdepartementet laget en institusjonsprofil for alle de høyere lærestedene i Norge.

Unge studenter

Universitetet i Oslo har en profil som viser at den er en institusjon som er attraktiv for studentene og har en relativt ung studentpopulasjon. Rapporten konstaterer også at UiO har en stor andel av sine studenter på mastergradsnivå. Det blir pekt på at studentproduksjonen er litt lav. Det vises også til at UiO har en relativt høy andel med utvekslingsstudenter.

På forskningssiden er UiO tung, og den får en svært høy skår på indikatorene som benyttes, presiserer rapporten. Når det gjelder forholdet til omverdenen, skårer UiO relativt høyt, og det skårer også tilfredsstillende på økonomi- og ressursforvaltningsområdet, i følge rapporten. Rektor Ole Petter Ottersen er svært fornøyd med situasjonsbeskrivelsen rapporten gir av Universitetet i Oslo.

– Det er spesielt hyggelig å kunne konstatere at UiO er svært attraktiv for studentene, Og at vi skårer høyt på internasjonalisering. At det også noteres at økonomi- og ressursforvaltningen er under god kontroll er positivt.

– I sum viser rapporten at Universitetet i Oslo er en meget sterk utdannings- og forskningsinstitusjon som har alle forutsetninger for å utvikle seg videre mot en enda sterkere internasjonal posisjon slik ambisjonen er i den strategiplanen som styret skal behandle denne uken, sier Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Formålet med tilstandsrapporten er å gi en oversikt og vurdering av tilstanden ved de statlige og private høyere utdanningsinstitusjonene.

En blomst for hver institusjon

For første gang presenteres profiler i form av en ”blomst” for hver institusjon. Dette er en grafisk framstilling av virksomheten ved den enkelte høyskolen eller universitetet langs seks dimensjoner;
• størrelse, utdanning, forskning, økonomi og ressurs¬forvaltning, internasjonalisering og forholdet til omverdenen.

– Alt man trenger å vite om utviklingen av høyere utdanning er å finne i den nye tilstandsrapporten. Dokumentene bør være et oppslagsverk for alle som er interessert i utviklingen innen universiteter og høyskoler, sier Aasland.

En kan raskt se om den aktuelle institusjonen for eksempel har tyngdepunkt innenfor profesjonsutdanning, hva slags forskningsprofil den har eller omfanget av oppdragsvirksomhet som drives.
 

Ulike roller

Dette er en videreutvikling av et prøveprosjekt for klassifisering av høyere utdanningsinstitusjoner i regi av EU. Klassifiseringen viser at institusjonene er forskjellige.

– Dette illustrerer at institusjonene har og skal ha ulike roller. Vi har et stort mangfold. Det er også min politiske ambisjon, sier Aasland.

Stabilt mellom ulike stillinger

Rapporten viser også at forholdet mellom administrative stillinger, støttestillinger og vitenskapelige stillinger holder seg stabilt over tid, men det er store variasjoner mellom institusjonene.

– I lys av innstillingen fra Handlingsromutvalget, er dette interessant å registrere, sier statsråden.

Datagrunnlaget er nøkkeltall som institusjonene rapporterer inn til Database for statistikk om høyere utdanning, supplert med materiale fra blant andre Felles studentsystem, Lånekassen, NOKUT, Samordna opptak og Statistisk sentralbyrå og relevante forskningsrapporter.Det presenteres også data på institusjonsnivå.

 (Oppdatert 26.04. kl. 09.05)

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 23. apr. 2010 14:22 - Sist endret 26. apr. 2010 09:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere