Birkeland Innovasjon blir historie

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus / Helse Sør-Øst har slått sammen sine innovasjonsenheter - Birkeland Innovasjon og Medinnova.  Birkeland-direktør Jostein Dalland blir toppsjef for det nye selskapet. 

MÅLET ER STØRRE VERDISKAPNING: Gunn-Elin A. Bjørneboe og Siri Hatlen signerer avtalen om etablering av en ny felles innovasjonsenhet

Foto: Ola Sæther

Universitetsdirektør Gunn-Elin A. Bjørneboe og administrerende direktør for Oslo universitetssykehus HF, Siri Hatlén, skrev onsdag 21. april under på en avtale om å opprette et felles innovasjonsselskap.

– Det nye selskapet blir Norges viktigste og mest fokuserte innovasjonsbedrift, erklærte universitetsdirektøren før avtalesigneringen.

Direktøren for Oslo universitetssykehus Siri Hatlén la i sin tale vekt på at avtalen innebærer en styrking av samarbeidet mellom UiO og Oslo universitetssykehus.

Kommersialisering av innovasjon

Ifølge avtalen som ble signert, skal det nye selskapet være den eneste aktør for kommersialisering av innovasjoner og kommersialiserbare arbeids- og forskningsresultater ved UiO, Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst HF.

Selskapets oppgave skal være å bistå og bidra til eiernes innovasjonsarbeid og kunnskapsoverføring til samfunnet. Det skal forvalte eiernes rettigheter til forskningsresultater og bistå ved inngåelse av samarbeidsavtaler om forskning med industrielle aktører.

Selskapets styre

Styreleder er Peter Pay, seniorpartner i selskapet Credo Partners. Øvrige styremedlemmer er Egil Myklebust, Hilde Steineger, Bjørn Grønli, Tone Tønjum, Andreas Moan, Ragnhild Hennum, Inger Sandlie og Magnus Gulbrandsen.

Navn og lokalisering uavklart

Styret for det nye selskapet vedtok på et konstituerende møte etter underskrivingsseremonien 21. april å oppnevne Jostein Dalland til direktør for det nye selskapet.

Dalland har siden april 2009 ledet Birkeland Innovasjon.

– Hva selskapet skal hete, er ikke bestemt, men dette vil styret ta stilling til i løpet av de nærmeste månedene, opplyser Dalland til Uniforum.Hvor det skal lokaliseres er heller ikke bestemt, ifølge den nyutnevnte direktøren. Både navn og lokalisering skal avklares før sommeren.Til sammen vil det nye selskapet få 28 medarbeidere, hvorav 18 skal arbeide med innovasjon.

 Potensial for bedre pasientbehandling
 


 

BLIR DIREKTØR FOR DET HELE: Direktør for Birkeland Innovasjon Jostein Dalland er ansatt som direktør for det felles innovasjonsselskapet for UiO og Oslo universitetssykehus. (Foto: Ola Sæther)

Dette strategiske grepet gjøres fordi Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst ønsker å få frem enda flere innovasjonsprosjekter og mener at potensialet er betydelig, skriver universitetsledelsen i en pressemelding.

I pressemeldingen vises det til at Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst årlig bruker 6,5 milliarder kroner på forskning og til sammen har nær 5 000 forskere.

Her ligger det et stort potensial for bedre pasientbehandling gjennom nye behandlingsmetoder, medisinske produkter og organisatoriske løsninger, til fordel for pasienter og befolkningen i Norge. Sammenslåing av våre enheter betyr at vi profesjonaliserer arbeidet fra idé til konkret resultat, heter det i pressemeldingen.

Ber politikerne og Forskningsrådet bidra

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe håper politikerne og Norges forskningsråd vil bidra til felles mål om at innovasjonssatsingen skal komme befolkningen til gode, med utvikling av nye tjenester og behandlingsformer.

Det er ifølge pressemeldingen en forutsetning for sammenslåingen at selskapet fortsatt skal betjene alle fagmiljøene ved Universitetet i Oslo, slik Birkeland Innovasjon har gjort.

Emneord: Birkeland Innovasjon, Kommersialisering, Forskningssamarbeid, Innovasjon Av Grethe Tidemann
Publisert 21. apr. 2010 16:23 - Sist endret 12. jan. 2022 15:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere