UiO bryter likestillingsloven

På grunn av manglende tiltak mot trakassering har Likestillings- og diskrimineringsombudet konkludert med at Universitetet i Oslo bryter likestillingsloven. Nå har UiO tre uker på seg til å bringe uttalelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

IKKE FÅTT BREVET: Universitetsledelsen har fremdeles ikke mottatt brevet fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. – Men når vi får det, vil vi gå nøye gjennom det før vi kan kommentere dets innhold, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Foto: Ola Sæther

”Universitetet i Oslo har ikke gjort nok for å forebygge og søke å hindre at trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde, jf. likestillingsloven § 8a tredje ledd.”

Slik konkluderes det i et brev til UiO fra likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, datert 12. april.

– Ikke mottatt brevet

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe opplyser imidlertid til Uniforum at universitetsledelsen fremdeles ikke har mottatt brevet fra ombudet.

– Men når vi får det, vil vi gå nøye gjennom det før vi kan kommentere dets innhold, sier hun.

– Jeg vil også understreke at universitetsledelsen tar trakassering på aller største alvor, framhever universitetsdirektøren.

Ombudet tok initiativ

Det var ombudet selv som tok initiativ til å kontrollere om UiO har oppfylt plikten til å forebygge og søke å hindre trakassering. Det skjedde i etterkant av en rekke henvendelser om påstått trakassering ved Det odontologiske fakultet.

I henhold til loven har universitetet plikt både til å forebygge og søke å hindre trakassering. Med forebygging menes tiltak av preventiv karakter, som for eksempel iverksetting av holdningskampanjer og utforming av retningslinjer. Plikten til å søke å hindre dreier seg om å gripe fatt i aktuelle problemer, utrede hva som har skjedd og å komme fram til en løsning.

Manglende dokumentasjon

I brevet nevnes spesielt saken til Birgitte Moesgaard Henriksen, som hevder å ha vært utsatt for seksuell trakassering gjennom flere år av sin veileder ved Det odontologiske fakultet. Her er ombudet lite tilfreds med universitetsledelsens håndtering. Universitetets redegjørelse skal ha vært mangelfull, og ombudet mener universitetet ikke har godtgjort at de har grepet fatt i aktuelle problemer, utredet hva som har skjedd og søkt å komme fram til en løsning.

Ombudet bemerker at vurderingen kunne vært annerledes dersom det hadde blitt fremlagt bedre dokumentasjon på hva som er gjort.

Må klage innen tre uker

Når universitetsledelsen mottar brevet, har de tre uker på seg til å bringe uttalelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.


 

Emneord: Arbeidsforhold, Likestilling, Arbeidsmiljø Av Helene Lindqvist
Publisert 14. apr. 2010 10:57 - Sist endret 14. apr. 2010 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere