Mer plass kan gi bedre arbeidsmiljø på Rettsmedisinsk institutt

Et nytt styre skal bistå direktør Olav Gunnar Ballo ved Rettsmedisinsk institutt i arbeidet med å forebygge og løse konflikter. Sterk vekst i oppgaver og antall ansatte har bidratt til å tilspisse konfliktene. Olav Gunnar Ballo håper et planlagt nybygg i Gaustadalléen vil løse plassproblemene.  

VEKST BIDRO TIL KONFLIKTER: – I fjor mottok vi 35 000 sporprøver. Det er 10 000 flere enn antatt ved oppstart av DNA-reformen, forteller direktør ved Rettsmedisinsk institutt, Olav Gunnar Ballo.

Foto: Ola Sæther


– Jeg er glad for at vi har et styre på plass så kort tid etter at Enhet for intern revisjonen i sin rapport konkluderte med at det var behov for et eget styre, uttaler direktør Olav Gunnar Ballo ved Rettsmedisinsk institutt til Uniforum.

Han understreker at dette var en av de første tingene han bad om da han begynte som direktør høsten 2009.

Dette er saken

Rettsmedisinsk institutt utfører, i tillegg til universitetsfunksjoner, oppdragsvirksomhet for politiet og rettsvesenet.

En ny lov i september 2008 senket terskelen for å havne i politiets DNA-register, noe som bidro til en stor økning av antall DNA-analyser ved instituttet.

Direkte under fakultetet 

I januar 2008 besluttet daværende rektor Geir Ellingsrud at Rettsmedisinsk institutt skulle legges direkte under Det medisinske fakultet og ikke ha et styre eller annen medarbeiderrepresentasjon. Dette vedtaket ble kritisert av fagforeningene, som beskyldte universitetsledelsen for å opptre udemokratisk.

Stanset omorgansering

Tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo gikk i oktober 2009 inn i stillingen som direktør ved Rettsmedisinsk institutt. Ballo innledet en omorganiseringsprosess som ble stanset i januar 2010. På dette tidspunktet hadde instituttet en varslingssak til behandling hos Enhet for intern revisjon.

Nytt styre skal rydde opp

Beslutningen om å opprette et midlertidig styre for Rettsmedisinsk institutt ble tatt på et ekstraordinært styremøte 25. mars. Styrets oppgave er å bistå direktør Olav Gunnar Ballo i hans arbeid.

Styrets medlemmer

Styret skal ledes av tidligere styremedlem ved UiO, Egil Myklebust. De ansattes representant er hovedtillitsvalgt for Akademikerne, Christer Wiik Aram. De øvrige medlemmer er viserektor ved UiO Ragnhild Hennum, prodekan ved Det medisinske fakultet Brit Ingjerd Nesheim, advokat Knut-Marius Sture og professor Ole Didrik Lærum fra Universitetet i Bergen.
 

 

Økt bemanning

Nå håper han at Rettsmedisinsk institutt får ro til å utføre oppgavene sine.

 – Vi er opptatt av at Rettsmedisinsk institutt skal levere de tjenestene som det offentlige Norge ved Justisdepartementet ber oss om. Det kan ikke skje endringer i organiseringen av instituttet uten at det skaper reaksjoner, sier Ballo og viser til at Sporseksjonen ved instituttet har fått økt bemanningen fra 33 til 59 ansatte på ett og et halvt år.

 – Det er klart at en slik vekst kan skape konflikter rundt fordeling av kontor og andre ressurser. I dag deler vi 1000 kvadratmeter, mens vår søsterorganisasjon i Danmark med like mange ansatte disponerer 3000 kvadratmeter.

Nybygg i Gaustadalléen

Ballo forteller at instituttet håper å kunne løse plassproblemene gjennom et nybygg i samarbeid med NEMKO i Gaustadalléen. Han ser også for seg at den vedtatte etableringen av et eget rettsgenetisk laboratorium i Tromsø vil komme til å avlaste Sporseksjonen for en del av dagens arbeidsoppgaver.

– I fjor mottok vi 35000 sporprøver. Det er 10 000 flere en antatt ved oppstart av DNA-reformen, opplyser han.

Alvorlige personalkonflikter

Verneombudet for de ansatte på Det medisinske fakultet, Elisabeth Augdahl, er i likehet med UiOs hovedverneombud Mette Børing, opptatt av vernetjenestens medvirkning i det nye styret.

– Lov og avtaleverket er klar på at vernetjenesten bør være representert i saker som involverer personalkonflikter, påpeker hun.

– Lov- og avtaleverk er klare på at vernetjenesten bør være representert i saker som involverer personalkonflikter. I dette tilfellet dreier det seg om en tung arbeidsmiljøkonflikt som er blitt forsterket pga en eksplosjonsartet vekst i arbeidsoppgaver, påpeker hun.

Positiv utvikling

Direktør Olav Gunnar Ballo har etter Augdahls mening lykkes i å få til en positiv utvikling.

– Jeg opplever at Ballo har en god dialog med de sentrale og lokale verneombudene.

De viktigste utfordringene for direktøren og det nye styret blir å være tydelig til stede i de miljøene som sliter. I denne forbindelsen er det viktig å styrke HMS-kompetansen til de lokale lederne. Det er også viktig å fullføre den planlagte omorganiseringen. Ikkje minst er det avgjørende at instituttledelsen får fortgang i arbeidet med å sikre tilgang på sakkyndig kompetanse i de seksjonene som sårt mangler denne kompetansen, understreker Augdahl.
 

Manglende styring
 

Ole Martin Nodenes, leder for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget på UiO og tillitsvalgt i fagforeningen Parat, er positiv til opprettelsen av et midlertidig styre.

– Det er i prinsippet uheldig å opprette et styre på siden av den ordinære organisasjonsstrukturen, men slik situasjonen har utviklet seg, opplever jeg dette som en riktig beslutning, uttaler han og viser til at Enhet for intern revisjon i sin rapport konkluderer med at Rettsmedisinsk institutt gjennom mange år har manglet styring og ledelse.

– Det er positivt at universitetsledelsen nå forsøker å ta et grep, selv om tiltaket kommer sent, sier han.
 

 

Emneord: Arbeidsmiljø Av Martin Toft, Grethe Tidemann
Publisert 13. apr. 2010 16:22 - Sist endret 15. apr. 2010 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere