Norge og Russland samarbeider om utdanning

Kunnskapsdepartementet og representanter for Russland har i dag signert avtaler om samarbeid innen høyere utdanning og meteorologi, går det fram av ei pressemelding.

AVTALER MED RUSSLAND: Statsråd Tora Aasland signerte i dag avtaler om utdanningssamarbeid med Russland. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther (arkivfoto)

Avtalene er ferdigstilt i forbindelse med Russlands president Dmitrij Medvedev sitt statsbesøk i Norge.

– Felles utfordringer

– Vi har felles utfordringer og interesser når det gjelder høyere utdanning og kunnskapsutvikling, særlig innenfor nordområdene når det gjelder energi- og miljøfag, marine fag, og også innenfor samfunnsfag og språk, sa statsråd Tora Aasland i forbindelse med signeringen.

Det eksisterer allerede et bredt samarbeid mellom norske og russiske institusjoner. Fra norsk side er det allerede på plass flere virkemidler for økt samarbeid om høyere utdanning, blant annet gjennom kvoteordningen for studenter og spesielle nordområdestipender. Russiske studenter utgjør nå den nest største gruppen av utenlandsstudenter etter Tyskland  ved norske institusjoner.

Skal bedre værvarslingen for Barentshavet

Formålet med samarbeidet om meteorologi er å bedre værvarslingen for Barentshavet og tilliggende områder, noe som blant annet er viktig for å styrke nærings- og handelssamarbeidet i nord. Samarbeidet innebærer utveksling av forskningsressurser, eksperter og meteorologisk informasjon.

– Meteorologisk informasjon om nordområdene er helt avgjørende for å forstå den globale klimautviklingen. Denne samarbeidsavtalen er derfor også et bidrag fra de to landene til håndteringen av vår kanskje største utfordring i årene fremover, sa Aasland.

Avtalen om høyere utdanning ble signert av henholdsvis forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og statssekretær/viseminister Y. P. Sentyurin i Utdannings- og vitenskapsdepartementet. Fra russisk side ble avtalen om meteorologi signert av minister for naturressurser og økologi, Y. P. Trutnev.

 

Emneord: Forskningssamarbeid, Russland, Internasjonalisering
Publisert 27. apr. 2010 13:15 - Sist endret 27. apr. 2010 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere