UiO fornøyd med Arbeidstilsynets rapport

Både hovedverneombudet og UiO-ledelsen sier seg fornøyde med Arbeidstilsynets endelige rapport. – Det er mye her som AMU kan ta tak i. Og jeg skal sørge for at det blir gjort, lover hovedverneombud Mette Børing.

MANGLER RESSURSER: Hovedverneombud Mette Børing er glad for at Arbeidstilsynet til tross for motstand fra UiO-ledelsen, valgte å beholde formuleringen ”Avdelingen for helse, miljø og sikkerhet har ifølge flere arbeidstakere og verneombud for liten kapasitet, myndighet og innflytelse til å være den bistandsfunksjon den burde.”

Foto: Ola Sæther

I slutten av forrige uke overleverte Arbeidstilsynet sin endelige rapport til UiO.

Både hovedverneombud Mette Børing og UiO-ledelsen sier seg fornøyde, og opplever at deres innspill er blitt lyttet til.

Tar tak i påleggene

– Nå går vi i gang med å planlegge hvordan de to påleggene skal følges opp, opplyser HR-direktør Anita Sandberg.

– I hele prosessen vil vi ha et tett samarbeid med lokale ledere og vernelinjen, fortsetter Sandberg, og peker på møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) som viktige arenaer for slik diskusjon.

Børing påpeker at det i tillegg til å gjennomføre påleggene er viktig også å diskutere rapportens øvrige innhold.

– Det er mye her som AMU kan ta tak i. Og jeg skal sørge for at det blir gjort, lover hun.

– Mangelfulle HMS-ressurser

Hovedverneombudet er glad for at Arbeidstilsynet har valgt å beholde formuleringen ”Avdelingen for helse, miljø og sikkerhet har ifølge flere arbeidstakere og verneombud for liten kapasitet, myndighet og innflytelse til å være den bistandsfunksjon den burde.”

– Dette er et kjempeviktig punkt for oss, men som ledelsen ønsket å fjerne, poengterer hun.

Den endelige rapporten inneholder også punktet ”Vedrørende organiseringen av Universitetet i Oslo har Arbeidstilsynet ikke møtt påstander om at den formelle organiseringen av virksomheten er årsak til arbeidsmiljøproblemer eller til hinder for å bedre arbeidsmiljøet.”

I sin skriftlige kommentar til Arbeidstilsynet hevdet Børing at dette ikke medfører riktighet. Hun tar det likevel ikke så tungt at det er blitt stående:

– Det viktigste er at vi har fått med punktet som omhandler mangelen på HMS-ressurser.

Enighet med Teknisk avdeling

Børing har tidligere kritisert at Arbeidstilsynet i sitt førsteutkast ikke omtalte vernelinjens problematiske forhold til Teknisk avdeling.

– Den endelige rapporten nevner heller ikke dette?

– Nei. Vi trakk innspillet etter at svarbrevet var sendt. Direktør Frode Meinich i Teknisk avdeling og vi i vernelinjen er kommet til enighet om at vi ordner opp i dette selv.


Les også:

– Verneombudene har lav status
– Utydelig rapport fra arbeidstilsynet
Arbeidstilsynets tilsynsrapport (pdf)
 
 

Emneord: Helse-miljø-sikkerhet (HMS), Arbeidsmiljø Av Helene Lindqvist
Publisert 7. sep. 2010 12:33 - Sist endret 7. sep. 2010 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere