Lover full åpenhet om habilitet

Forskningsrådet skal kartlegge omfanget av erklært inhabilitet i søknadsbehandlingen. – Vi er hele tiden opptatt av legitimitet i vår søknadsbehandling, sier  adminiistrerende  direktør Arvid Hallén til Forskningsrådets nettsider.

TILLIT: – Naturlig nok har søknadsbehandlingen i Forskningsrådet stor interesse for mange. Det er viktig at den har tillit, sier adm.dir. Arvid Hallén som lover åpenhet om habilitet.

Foto: Norges forskningsråd

En særlig utfordring er knyttet til spørsmål om inhabilitet. For å få mest mulig åpenhet rundt dette, vil vi løpende registrere hvor mange av våre tillitsvalgte som må erklære seg som inhabile i søknadsbehandlingen, forklarer Hallén.

Må ha tillit

Målet med en slik registrering, er å få systematisk kunnskap om hvordan spørsmålene rundt habilitet/inhabilitet håndteres konkret og i forhold til Forskningsrådets regelverk.

 Naturlig nok har søknadsbehandlingen i Forskningsrådet stor interesse for mange. Det er viktig at den har tillit. Jeg tror størst mulig åpenhet om hvordan vi arbeider gir tillit, og da vil også en mer systematisk dokumentasjon av inhabilitetssituasjoner være av det gode, sier Hallén.

– Kryssende hensyn

Ifølge Hallén er det utfordrende å sette sammen programstyrer med høy faglig kompetanse og fortrolighet med norske utfordringer, og samtidig unngå at flere medlemmer må erklære seg inhabile i søknadsbehandlingen.

– Habilitetsregelverket er så strengt at det ofte er svært krevende å sette sammen programstyrer som ikke får vanskeligheter i søknadsbehandlingen. Dette er et dilemma for et lite land med små fagmiljøer, sier Hallén.

Han legger til at Forskningsrådet i stor utstrekning bruker utenlandske eksperter, enkeltvis eller i panel, i søknadsbehandlingsprosessene. Men det er fagkomiteer og programstyrer som ofte er siste ledd i behandlingen, og her vil vi oftest ha med norske fagpersoner også.

Omfattende kartlegging

Erklært inhabilitet blir alltid protokollført i referatet fra søknadsbehandlingen. Nå skal Forskningsrådet i tillegg ha en samlet kartlegging av hvor mange situasjoner med inhabilitet Rådet har.

Vi skal vurdere totalt antall søknader, antall søknader som er i sluttbehandlingen og se på hvor mange søknader som får bevilget støtte og hvor mange programstyremedlemmer som eventuelt hadde erklært seg som inhabile i forhold til de søknadene som ble bevilget støtte, sier spesialrådgiver Nina Hedlund i Forskningsrådet.

Samtidig skal vi også se på antall bevilgninger til institusjoner som har medlemmer i programstyrer og fagkomiteer, sier Hedlund.

Forskningsrådet skal også kartlegge i hvilken grad programstyremedlemmer er prosjektledere i søknadene.

Det er viktig for Forskningsrådet å få full oversikt over dette. Dermed kan vi også få fram hvordan regelverket vårt virker og hvor alvorlig vi tar denne problematikken, sier direktør Arvid Hallén.

 

Emneord: Forskningspolitikk
Publisert 3. sep. 2010 14:14 - Sist endret 3. sep. 2010 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere