Bygger 282 nye studentboliger i Osloområdet

Det skal bygges 282 nye studentboliger i Osloområdet i 2010, opplyser Kunnskapsdepartementet.  Innenfor rammen på 227,9 millioner kroner gis det i hele landet tilsagn om tilskudd tilsvarende 983 hybelenheter.  Studentorganisasjonene er svært glade.

FLERE STUDENTBOLIGER: Regjeringen gir penger til bygging av 282 studentboliger i Osloområdet i 2010. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

– Tilgang på rimelige boliger er viktig for studentenes økonomi. Med årets tildeling viderefører vi storsatsing på studentboligbygging og understreker regjeringens politikk om at alle skal ha en reell lik rett til utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Denne gangen er det også gitt midler til rehabilitering.

Flest til Oslo

Det er ved fordelingen av tilsagn for 2010 lagt vekt på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Samtidig er det tydelig behov for flere studentboliger. Oslo er gitt flest tilsagn på grunn av stort behov for studentboliger og forhold i det private boligmarkedet.

Videre er antallet internasjonale studenter og boligmarkedet rundt studiestedet vektlagt. Departementet legger til grunn at studentsamskipnadene skal ha et tilfredsstillende tilbud av studentboliger for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Studentsamskipnaden i Oslo får tildelt midler til bygging av 167 studentboliger, mens Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) får 115. Studentsamskipnaden på Ås får bygge 50 nye studentboliger i 2010. I Bergen og i Trondheim skal det bygges henholdsvis 100 og 96 nye boliger i 2010. Også Agder kommer godt ut med 100 nye boligenheter. 

Glade studenter

Studentorganisasjonene er veldig glade for at regjeringen forsetter sin offensive satsing på studentboliger.

– Regjeringen holder løftet sitt og leverer 1000 studentboliger også i 2010, dette er sårt tiltrengte boliger, sier lederne av Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion, Ina Tandberg og Anne Karine Nymoen .

Studentene er svært fornøyde med Regjeringens satsing på studentboliger de siste årene. StL og NSU understreker at det enda er langt igjen før boligutfordringene Norge står overfor, er løst.

Sommeren 2009 stod 14 000 studenter i boligkø. I løpet av det siste året har husleia økt fire ganger raskere enn studiestøtta, og vi mangler om lag 10 000 studentboliger før den gjennomsnittlige dekningsgraden når 20 prosent på landsbasis.

– Vi håper regjeringen fortsetter satsingen på minst 1000 nye studentboliger hvert år, sier de to studentlederne. 
 

Emneord: Studentsaker, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 8. feb. 2010 15:18 - Sist endret 8. feb. 2010 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere