De usynlige

Professor emerita, Hilde Bojer, har adgangskort og egen arbeidsplass på UiO, men i UiOs sentrale personregister finner du henne ikke. Hvorfor er det slik? undret hun. Svaret handler om manglende kunnskap om rutinene rundt professor emeritus-kontrakter hos de lokale enhetene.

 

USYNLIG: – Hvorfor er jeg blitt fjernet fra UiOs hovedside på nettet og fra FRIDA? undrer professor emerita Hilde Bojer ved Økonomisk institutt.  

Foto: Ola Sæther

Universitetet i Oslo har relativt mange professor emeriti, det vil si vitenskapelige ansatte som har gått av med pensjon, men som fortsatt har kontor ved UiO, som forsker, formidler, veileder og holder forelesninger. De fleste av disse er godt synlige på nettsidene til de lokale enhetene, men gjør du et personsøk på UiOs hovedside, er mange professor emeriti fraværende. 

Fjernet fra Frida

Blant pensjonistene vi ikke finner på hovedsiden er Hilde Bojer som gikk av for aldergrensen 21. januar i år.
– Jeg står på listen over ansatte ved Økonomisk institutt som professor emeritus. Jeg har en arbeidsplass, og jeg har fått beholde både e-postadressen og hjemmesiden min. Hvorfor er det da så viktig for universitetet at jeg ikke kan oppspores ved personsøk? Jeg er også blitt en ikke-person for forskningsdatabasen Frida og må registrere meg på nytt.

– Jeg forstår godt at man ikke kan beholde alle pensjonister som en gang har jobbet ved UiO, på UiOs nettsted, men vi som har arbeidsplass her, burde få lov til å være med, legger hun til.

Hilde Bojer er utdannet ved UiO, har vært fast ansatt siden 1972, og har til sammen tilbrakt over førti år ved universitetet. Hun understreker at hun ikke har såre følelser og ingen grunn til å klage på hvordan UiO behandler pensjonister.

– Jeg tror ikke dette er en bevisst politikk, sier hun.

Instituttenes ansvar

– Det er de lokale enhetene som har ansvar for å sørge for at pensjonister som beholder en tilknytning til UiO, ikke fjernes fra personregistret og fra Frida, opplyser universitetets assisterende personaldirektør, Johannes Falk Paulsen.

 – Ansatte som går av med pensjon, slettes automatisk fra universitetets elektroniske katalog dersom annen beskjed ikke er gitt. Det er derfor viktig å fylle ut skjemaet for etablering av en professor emeritus-tilknytning i god tid før den ansatte går av med pensjon, forklarer han.

Skjemaet Falk Paulsen sikter til, ligger på UiOs nettsider for ansatte. Det samme skjemaet benyttes også for gjesteforskere og andre som skal ha begrenset tilgang til UiOs infrastruktur. Et kryss ved rubrikk 4.3. Vedkommende skal være synlig på UiO sin elektroniske katalog, sikrer at pensjonisten ikke slettes fra UiOs personregister og fra Frida i to år. Etter dette må et nytt skjema fylles ut.

Ukjent rutine

– Dette visste vi ikke, innrømmer kontorsjef Merethe Aase, ved Økonomisk institutt. Hun presiserer at det selvfølgelig er i instituttets interesse at professor emeriti kan gjenfinnes på UiOs nettsider og at det de publiserer kan registreres i forskningsdatabasen Frida. En ringerunde viser at hun slett ikke er den eneste av UiOs administrative ledere som ikke kjente til denne rutinen.


At så mange ikke kjenner til dette, overrasker assisterende personaldirektør Johannes Falk Paulsen.

– Disse rutinene bør vi nok informere mer om, sier han.
 


 

Emneord: Personalbehandling/politikk Av Grethe Tidemann
Publisert 17. feb. 2010 12:12 - Sist endret 18. feb. 2010 10:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere