UiO bryter målloven

Kun 3,5 prosent av tekstene på universitetets nettsider var på nynorsk i 2009. Uniforum er den eneste enheten ved UiO som oppfyller mållovens krav.  

BEST I NYNORSK: Mens UiO hadde 3,5 prosent nynorsk på sine nettsider i 2009, kunne Uniforum vise til 30 prosent nynorsk på sine nettsider.

Foto: Ola Sæther

Målloven krever at minst 25 prosent av alle tekster i offentlig forvaltning skal være på nynorsk. Loven krever også at skjemaer skal eksistere i begge målformer.

En rapport om målbruken ved UiO i 2009, viser at rundt 4,3 prosent av papirtekstene på mellom en og ti sider var på nynorsk. For de innmeldte papirtekstene på over ti sider, er nynorskandelen 6 prosent.

Under en tredjedel av alle nettskjemaer finnes på nynorsk. Av papirskjemaene finnes 21 på bokmål, fem på begge målformer og fem på nynorsk.

Uniforum på topp

Universitetet har cirka 3,5 prosent nynorsk på sine nettsider. Dette er en liten framgang fra 2008 hvor andelen var på 2,1 prosent. Det største lyspunktet på nettet er Uniforums nettsider som har over 30 prosent nynorsk.

Med 43 prosent nynorsk er Uniforum også den eneste av UiOs publikasjoner på papir som oppfyller mållovens krav til bruk av nynorsk.

I UiOs rapporten om målbruk i 2009 blir det også opplyst at tre tilsatte har deltatt på kurs i administrativ nynorsk.

Tiltak for å øke nynorskprosenten

I et brev datert 5. januar i år, ba Språkrådet om at UiO i rapporten for 2009 skrev om hva som blir gjort for å få mer nynorsk på nettsidene og for at alle skjemaer skal bli tilgjengelige i begge målformer.

I denne rapporten viser universitetet til arbeidet med å fornye nettsidene, og at flere av fakultetene gjennom dette arbeidet har som mål å øke mengden informasjon på nynorsk. UiOs webredaktør vil dessuten utarbeide en handlingsplan for målbruk ved UiO.

Når det gjelder informasjon på papir, vedgår universitetet at det ikke har kommet nærmere kravene i målloven. Kommunikasjonsavdelingen har imidlertid tro på at det reelle antallet tekster på nynorsk er høyere enn hva som er meldt inn, og vil arbeide med å sette i verk bedre rapporteringsrutiner i 2010.

I tillegg til dette har universitetet inngått en rammeavtale med Amesto Translations om oversettelsestjenester fra bokmål til nynorsk.

Universitetet vil også ta opp med Den sentrale opplæringsnemda om det er behov for flere kurs i offentlig språkbruk på nynorsk.

UiO skal følge loven

Rapporten fra UiO er underskrevet av administrasjonssjef Bjørnar Sarnes i Kommunikasjonsavdelingen.

– Det er et mål at Universitetet i Oslo skal oppfylle målloven, uttaler han, men vil ikke antyde noen tidsramme for når denne målsettingen kan realiseres.

 

Emneord: Språkpolitikk, Nynorsk Av Grethe Tidemann
Publisert 16. feb. 2010 15:37 - Sist endret 17. feb. 2010 00:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere