UiO har fysikkmiljøer i verdensklasse

Fire verdensledende fysikkgrupper ligger ved Universitetet i Oslo. Det viser en kvalitetsgransking som en internasjonal komité har gjort av norske fysikkmiljøer, opplyser Forskningsrådet i ei pressemelding.

VERDENSLEDENDE: Fysikkprofessor Erik Olai Pettersen viser statsråd Tora Aasland det som skal bli et referanselaboratorium på et besøk i 2008. Fire fysikkmiljø ved UiO får nå karakteren verdensledende. (Arkivfoto)

 

Foto: Ola Sæther

45 forskningsgrupper er evaluert. Ca 15 % av gruppene får toppkarakter. De fire gruppene ved Universitet i Oslo som fikk stempelet ”excellent” er:

Gruppen for fysikalsk elektronikk, som er medlem av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi og har MiNaLab som sin viktigste infrastruktur.

Gruppen for høyenergi partikkelfysikk, som er et av norske miljøene med aktiviteter ved det europeiske laboratoriet for kjerne- og partikkelfysikk, CERN.

Gruppen for solfysikk ved Institutt for teoretisk astrofysikk,som er godt integrert i internasjonale solforskningprogrammer.

Physics of Geological Processes, som ble utnevnt til senter for fremragende forskning (SFF) i 2003.

Komiteen mener gruppene har en internasjonalt ledende rolle og gjennomfører original forskning som publiseres i de beste internasjonale tidsskriftene. Produktiviteten er høy, aktiviteten er relevant for internasjonal forskning og for det norske samfunnet. I tillegg foreligger klare og overbevisende strategiske planer.

Forskningsrådet  finansierer ikke bare forskning, men gir også anbefalinger om hvilken retning forskningen bør utvikle seg for å holde kvalitet og være relevant. Derfor evalueres alle miljøer, primært innenfor grunnleggende forskning, jevnlig. Denne gang var det fysikernes tur.

 Det er svært nyttig å få forskningsaktiviteten gransket i et internasjonalt perspektiv på denne måten, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

– Vi kan glede oss over at Norge ligger langt fremme innenfor flere felt i fysikk. Samtidig må vi ta komiteens kritiske konklusjoner alvorlig. Blant annet at vi har for mange små og fragmenterte miljøer. Dessuten mangler strategiske utviklingsplaner ved mange forskningsinstitusjoner, påpeker Hanneborg.

 

Emneord: Fysikk, Forskningspolitikk
Publisert 17. feb. 2010 15:30 - Sist endret 17. feb. 2010 15:55

Jeg gratulerer UiOs fysikkmiljøer med denne enestående evalueringen. For USITs Gruppe for vitenskapelig databehandling (VD) er dette spesielt gledelige nyheter. Vi samarbeider med flere av disse miljøene om tilgang og tilrettelegging for bruk av UiOs tungregneressurser. Viser til artikkel i IT-avisa og USITs nettsider:

www.it-avisa.uio.no/nyheter/2010/fysikk-i-verdensklasse.html

www.usit.uio.no/suf/vd/  

Hans Eide, gruppeleder VD  

haeide@uio.no - 24. feb. 2010 14:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere