UiO får eget religionsråd

I fjor høst ble det oppstyr da universitetets muslimske studenter ønsket større lokaler til fredagsbønnen. Prorektor Inga Bostad tror det vil komme flere lignende saker, og da vil hun at UiO skal være bedre forberedt. I disse dager jobber hun med å sette sammen en egen ressursgruppe for religiøst mangfold ved universitetet.

VIKTIG BALANSE: – Det er viktig å se til at UiO gjennom sin tilretteleggelse for religiøs praksis ikke samtidig handler i konflikt med prinsipper som likestilling mellom kjønn, likeverd og ytringsfrihet, understreker prorektor Inga Bostad.

Foto: Ola Sæther

Hvordan skal Universitetet i Oslo forholde seg til religiøst mangfold blant studenter og ansatte?

Da Uniforum i fjor høst skrev om muslimske studenters problemer med å få større lokaler til sin fredagsbønn, påpekte teologidekan Trygve Wyller behovet for en prinsipiell debatt om religion ved UiO.

– Det denne saken handler om, er ikke et ja eller et nei til et bønnerom, men behovet for en prinsipiell debatt om hva det innebærer at universitetet er et sekulært rom. Den handler om hva et sekulært universitet skal bety i en stadig mer flerreligiøs tid, sa han til Uniforum.

Rektor Ole Petter Ottersen sluttet seg til oppfordringen om å arbeide videre med saken på et prinsipielt nivå:

– Det er viktig at vi drøfter hvordan vi best kan ivareta mangfoldet og samtidig definere oss som et sekulært universitet, uttalte han.

– Oppfordringer, ikke forbud

Nå har ord blitt til handling. Snart har UiO en egen ressursgruppe for religiøst mangfold på plass. Det nye rådet skal ifølge prorektor Inga Bostad blant annet utarbeide overordnede retningslinjer for religiøst mangfold ved universitetet.

Prorektoren tror det vil komme flere saker tilsvarende den om bønnerom til de muslimske studentene. Og da holder det ikke å løse hver enkelt sak for seg, mener hun:

– Målet vårt er å ligge i forkant av debatter som den vi fikk i fjor. Og da trenger UiO rett og slett noen overordnede retningslinjer for slike spørsmål.

– Disse kan handle både om bekledning, fritak fra undervisning og forhold mellom kjønn, utdyper hun. I slike spørsmål vil rådet komme med klare oppfordringer, men ikke nødvendigvis med forbud.

Forpliktet til å tilrettelegge

Gjennom lovverket er UiO forpliktet til å legge til rette for det religiøse mangfoldet som eksisterer. Utfordringen blir da å finne den rette balansen:

– Samtidig som vi skal tilrettelegge for de religiøse, er universitetet også et sekulært rom med vekt på forskning, undervisning, allmenndannelse og kritisk refleksjon, påpeker Bostad.

– Derfor er det viktig å se til at UiO gjennom sin tilretteleggelse for religiøs praksis ikke samtidig handler i konflikt med prinsipper som likestilling mellom kjønn, likeverd og ytringsfrihet, fortsetter hun.

– Blir ikke bråk

Prorektoren tror ikke det nye rådets arbeid vil føre til bråk.

– Jeg ser fram til å få rådet på plass. Det kan hende det blir litt diskusjon og debatt rundt det, men slikt hører jo hjemme på et universitet.

– Det er viktig at vi tar oss tid til å være både nyanserte, langsiktige, åpne og vidsynte i spørsmål om religiøs praksis, mangfold i akademia og grunnleggende menneskerettigheter. Bare ved å få argumenter og ståsted frem i dagen kan vi bevege oss videre, mener Bostad.

 

 

 

 

 

Emneord: Kulturelt mangfold, Universitetspolitikk, Religion, Studentforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 16. feb. 2010 11:08 - Sist endret 16. feb. 2010 11:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere