Forskerforbundet støtter Nedkvitnes anke

I dag bestemte Forskerforbundets hovedstyre seg for å innvilge tidligere professor Arnved Nedkvitnes  søknad om økonomisk bistand til ankebehandling. Etter at Nedkvitne tapte arbeidsrettssaken mot UiO har mange engasjert seg både for og imot en anke.

NY RUNDE I RETTEN: Forskerforbundets hovedstyre mener Arnved Nedkvitnes sak er av prinsipiell karakter. De har derfor valgt å gi økonomisk støtte til en anke. På bildet sitter Nedkvitne sammen med advokaten Preben Mo Fredriksen, som førte hans sak i tingretten.

Foto: Ola Sæther

For tre uker siden ble det klart at tidligere middelalderprofessor Arnved Nedkvitne tapte på alle punkter i arbeidsrettssaken mot UiO.

Rett etter at dommen ble kjent sa Nedkvitne til Uniforum at det var opp til Forskerforbundet å avgjøre om dommen skulle ankes. Så langt var det nemlig Forskerforbundet som hadde betalt for rettssaken.

I dag innvilget Forskerforbundets hovedstyre Nedkvitnes søknad om økonomisk bistand til ankebehandling.

– Uheldig om dommen blir normgivende

I uttalelsen på Forskerforbundets nettsider heter det følgende:

"Hovedstyret har valgt å dekke omkostningene i forbindelse med en anke fordi saken anses å være av prinsipiell karakter. Det gjelder både i forhold til grensene for forskeres ytringsfrihet/akademiske frihet og i forhold til forholdsmessigheten av en så vidt alvorlig reaksjon som avskjed. Hovedstyret oppfatter det som uheldig om tingrettens dom blir normgivende for hvordan slike saker skal vurderes."

– Ikke prinsipiell

Generalsekretær i Forskerforbundet Sigrid Lem har tidligere uttalt at Nedkvitnes sak ikke er av prinsipiell art.

– Dette er en svært spesiell sak som neppe vil få betydning for andre saker. Derfor vil den heller ikke få noen prinsipielle konsekvenser, sa hun til Universitas for snart tre uker siden.

Ifølge Dagens Næringsliv skal Nedkvitne på et tidlig tidspunkt ha fått underhånden informasjon om at Forskerforbundet ikke ønsket å støtte en anke.

Trusler om utmelding

Forskerforbundets medlemmer har ikke vært likegyldige til Nedkvitne-saken og fagforeningens pengestøtte.

Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon Arnt Maasø har uttalt både til Dagens Næringsliv og Klassekampen at han vurderer å melde seg ut av fagforeningen dersom den støtter en anke. Til Dagens Næringsliv forteller han også at han har mottatt et tjuetalls e-poster fra andre Forskerforbundet-medlemmer ved UiO som støtter hans syn.

– Fallitterklæring for et fagforbund

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiO, Kristian Mollestad, bekreftet i samme artikkel at han har fått trusler fra begge leire i saken.

– For et fagforbund ville det være en fallitterklæring å ikke la et medlem prøve sin sak i rettssystemet. Det har vi gjort. Det betyr ikke at vi har tatt stilling i saken, sier Mollestad til avisen.

– Bør til Høyesterett

Noen dager etter at dommen ble kjent sa jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, til Uniforum at Nedkvitne-saken bør avklares i Høyesterett. Etter å ha lest dommen er Bernt nemlig usikker på om retten har tatt innover seg de helt spesielle forholdene som knytter seg til universitetskulturen, og karakteren av ansettelsesforholdet i vitenskapelige stillinger. Blant annet reagerer han på dommens henvisning til begrepet ”lojalitetsplikt”.

I kommentarfeltet under intervjuet med Bernt får han støtte fra blant andre stipendiat ved Det juridiske fakultet, Anine Kierulf:

– Dommen baserer seg på en misrepresentasjon av Grunnlovens forarbeider, og viser med tydelighet dommerens mangel på grunnleggende forståelse av ytringsfrihet, skriver hun i sitt innlegg.

Juristkrav om anke

Sammen med tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, professor emeritus Henning Jakhelln og professor i offentlig rett Anne Robberstad har Bernt og Kierulf i ettertid sendt et brev til Forskerforbundet der de krever at saken ankes. Ifølge Dagens Næringsliv skriver de i brevet at tingrettsdommen er uklar, og at den ikke behandler spørsmålet om hva den akademiske ytringsfriheten innebærer.

Anine Kierulf hevdet også overfor avisen sist uke at det var uforsvarlig av Forskerforbundet å vente med å ta stilling til anken.

– Tar ikke høyde for arbeidsmiljøet

Førsteamanuensis Arnt Maasø mener imidlertid at initiativet fra juristene ikke tar høyde for den arbeidsmiljømessige siden av saken:

– For dette dreier seg om så mye mer enn faglig uenighet. Jeg synes ikke at akademikere bør ha en slags diplomatisk immunitet som skjermer oss fra ethvert spørsmål om arbeidsmiljø, sier Maasø til Klassekampen i dag.
 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 18. feb. 2010 16:00 - Sist endret 19. feb. 2010 10:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere