Mai

Publisert 28. mai 2004 14:56

Torsdag 27. mai hadde 37 tilsette i Økonomi- og planavdelinga sin første arbeidsdag i Veglaboratoriet. Det er sju tilsette i innkjøpsseksjonen og 30 i rekneskapsseksjonen som har flytta frå 6. etasje i Administrasjonsbygningen til Gaustadalléen 25. - Me gler oss til å koma tilbake til ein nyoppussa 8. etasje i Administrasjonsbygningen om eitt år, seier gruppeleiar Elisabeth Kolstad.

Publisert 28. mai 2004 10:30

30 av dei 100 forskingsprosjekta ved UiO som søkte om støtte frå EUs 6. rammeprogram fekk positivt svar på søknaden sin. Det er ti prosent over landsgjennomsnittet på 20 prosent. - UiO kan og bør likevel gjera det betre, meiner EU-rådgjevar Ingrid Sogner.

Publisert 27. mai 2004 16:29

- Dersom me klarer å genmanipulera linfrøplanten til å produsera 20 prosent fiskeolje, vil det vera mogleg å skaffa nok Omega 3-feittsyrer til dei rundt 1 milliard menneska som ikkje får det i dag. Det fortel professor i ernæring, Christian A. Drevon ved UiO. EU finansierer prosjektet, som er ein del av forskingsprogrammet LIPGENE.

Publisert 27. mai 2004 12:17

Minst 6.500 kroner i lønnstillegg, redusert rente på boliglån i Statens Pensjonskasse og uforandret sykelønnsordning, hindret streik blant de statsansatte, melder ntb. Også Akademikerne godtar riksmeklingsmannens forslag til skisse til lønnsoppgjør i staten, og dermed blir det ingen streik blant de statsansatte.

Publisert 27. mai 2004 11:52

Svimlende fire milliarder kroner trengs for å oppjustere UiOs bygninger til dagens krav. Etterslep på vedlikehold er opparbeidet over flere tiår, konstaterer teknisk direktør, Frode Meinich .

Publisert 27. mai 2004 11:22

Kvart år gjer UiO innkjøp for over 1 milliard kroner i konkurranseutsett sektor. Det nyetablerte Prosjekt for ny anskaffelsesorganisering (NAO) har som mål å utvikla løysingar som kan redusera UiOs utgifter i samband med kjøp av varer og tenester. Marianne Braaten er prosjektleiar medan Svein-Erik Sørli er fagansvarleg for dette arbeidet.

Publisert 26. mai 2004 12:35

Hun er blant Frankrikes ledende intellektuelle og har hele den vestlige kultur som objekt for sin forskning. Nylig satt 15 kvinner et sted på Blindern med nykvesset blyant i hånd og med sansene synlig skjerpet. De var på tverrfaglig seminar om Julia Kristeva.

Publisert 26. mai 2004 12:20

Når en fyller 193 år, er en fødselsdagskake i grunnen ikke for mye forlangt. Ei heller musikk, populærforelesninger og taler på campus. At 2. september er universitetets fødselsdag, skal ingen være i tvil om når dagen er omme. Dét lover fire kvinner i Informasjonsavdelingen som har tatt mål av seg til å lage en stor og synlig fødselsdagsfest for Universitetet i Oslo.

Publisert 25. mai 2004 17:41

Kong Harald delte ut Abelprisen 2004 til dei to matematikarane Sir Michael Francis Atiyah og Isadore M. Singer i Universitetets Aula tysdag 25. mai. Ein fullsett aula gav dei ein lang og hjarteleg applaus etter prisutdelinga.

Publisert 24. mai 2004 14:48

- Matematikk er vakkert og ei utfordring for intellektet. Denne oppdaginga gjorde at me blei matematikarar. Det seier årets vinnarar av Abelprisen, Sir Michael Francis Atiyah og Isadore M. Singer til Uniforum. Kong Harald deler ut prisen i Universitetets Aula i morgon tysdag 25. mai klokka 14.

Publisert 21. mai 2004 15:41

Universitetet i Oslo er ikkje blant dei institusjonane som blir tatt ut i streik, dersom Akademikarane og Staten ikkje blir einige gjennom mekling. Det er klart etter at Akademikarane i dag varsla staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet om kva verksemder som kan bli råka av streik frå 27. mai klokka 06.00.

Publisert 14. mai 2004 11:43

Russlands president Vladimir Putin har heidra professor Jan Ivar Bjørnflaten med medaljen "Til minne om St. Petersburgs 300-årsjubileum." Bjørnflaten er professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo.

Publisert 14. mai 2004 10:18

Kvaliteten i norsk pedagogisk forskning er svært varierende, både mellom miljøene og innenfor det enkelte miljø. Det slås fast av en internasjonal komité som har evaluert pedagogikkfaget,melder Norges forskningsråd i ei pressemelding

Publisert 13. mai 2004 11:41

Regjeringa foreslår å redusera pengeoverføringa til Universitetet i Oslo med 7,3 millionar kroner. Samtidig aukar regjeringa kapitalen i Fondet for forsking og nyskaping med ein milliard kroner. Det går fram av forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2004.

Publisert 12. mai 2004 10:17

Professor Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag er tildelt utmerkinga "Distinguished Educator Award" av den amerikanske foreininga for petroleumsgeologar (AAPG). Han får denne æra på grunn av dei faglege bidraga sine til geologifaget.

Publisert 11. mai 2004 12:47

Det ble fullført 29.400 utdanninger innenfor universitets- og høgskolesektoren i studieåret 2002/2003, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som ntb gjengir.Totalt fullførte kvinner 17.700, eller 60 prosent av de fullførte universitets- og høgskoleutdanningene.

Publisert 10. mai 2004 13:00

- Målet vårt er å gi svar på kvifor dei geologiske formasjonane og fjella er blitt slik som dei er i dag. Når geologar og fysikarar samarbeider, kan ein lettare forstå korleis ulike geologiske mønster oppstår og kva prosessar som ligg bak. Det fortel Jens Feder og Bjørn Jamtveit som i fellesskap leier Physics of Geological Processes , eitt av dei tre sentra for framifrå forsking (SFF) ved UiO.

Publisert 10. mai 2004 12:26

- Det har vore ei god stemning blant dei tilsette etter at me fekk felles tak over hovudet frå september 2003. Eg må nok vedgå at det tok lenger tid enn eg hadde rekna me då me fekk tildelt statusen som senter for framifrå forsking. Det seier Ragnar Winther , , som er dagleg leiar for Centre of Mathematics for Applications (Senter for bruksretta matematikk).

Publisert 10. mai 2004 11:21

Ansatte ved Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap (UHS) karakteriserer situasjonen ved biblioteket som uholdbar. Situasjonen ved UHS er ikke unik, ifølge bibliotekdirektør Jan Erik Røed . - Den store prisstigningen på tidsskrifter og bøker vil i det lange løp, føre til en svekkelse av samlingene i alle større forskningsbibliotek, hevder han.

Publisert 10. mai 2004 11:05

Snart to år etter at Centre for Molecular Biology and Neuroscience fekk status som senter for framifrå forsking (SFF) er dei to initiativtakarane, medisinprofessorane Ole Petter Ottersen og Erling Seeberg godt nøgde med resultatet. - Forskingsmessig har det gått svært bra, men me manglar framleis ein felles møteplass for dei 110 tilsette, seier dei to til Uniforum.

Publisert 7. mai 2004 11:57

Det skal bli lettare å få seg ein hamburgar og noko grønt etter at SiO er ferdig med ombygginga av 2. etasje i Frederikkebygningen. Samtidig vil Proffens dagar som á la carte-restaurant vera over. - Ombygginga vil kosta SiO sju millionar kroner, fortel administrerande direktør Knut Marius Karlsen i Studentkafeene til Uniforum.

Publisert 7. mai 2004 11:24

Magnolia, Primula og Fritillaria ...
... tre skjønnheter i Botanisk hage blant andre vakre vekster. På Tøyen blomstrer det ekstra duftende deilig i mai og juni. Vel verdt turen og trikkebilletten.

Publisert 7. mai 2004 11:05

Inntil nylig en enhet under Universitetsdirektøren, nå et heleid datterselskap av UiO: Birkeland innovasjon . Selskapet skal ivareta UiOs rettigheter når næringslivet gjør bruk av forskningsresultater.

Publisert 6. mai 2004 14:39

- Overraskende positivt, sier rektor Arild Underdal om søkertallene til Universitetet i Oslo som ble offentliggjort i dag. Sett under ett har UiO opplevd rundt 50 prosent stigning i antall primærsøkere de to siste årene. Sammenlignet med i fjor har antallet økt med 15,8 prosent. UiO har fått 18,1 prosent av det totale søkertallet til høyere utdanning som også er en økning i forhold til i fjor.