November

Publisert 30. nov. 2004 14:31

Universitas-redaktør Marianne Johansen seier ho blei forsøkt pressa av styreleiar for avisa, Vegard Kjesbu til ikkje å publisera ei sak om ei mogleg arbeidsrettssak mot Studentparlamentet. - Jo, eg kan stadfesta at eg blei oppringt av styreleiaren som spurte om det var strategisk lurt å publisera saka. Men det viktigaste er at saka blei trykt, understrekar Marianne Johansen overfor Uniforum. Styreleiaren nektar for å ha pressa redaktøren.

Publisert 29. nov. 2004 15:45

Verdens første sakprosaprofessorat er opprettet ved Universitetet i Oslo. Johan L. Tønnesson har fått jobben med å bygge opp et helt nytt fagfelt. 1. januar tiltrer han i stillingen som professor i sakprosa.

Publisert 29. nov. 2004 15:19

I alt 27 søknader var kommet inn til de 7 stillingene som instituttledere ved søknadsfristens utløp tirsdag 16.11. Det var 10 eksterne søkere. Til institutt VI var det kun én søker, mens det til institutt IV var hele 8 søkere, melder HF-aktuelt.

Publisert 29. nov. 2004 13:37

Universitas-redaksjonen er i opprør mot Studentparlamentets representantar i styret for avisa. Årsaka er at dei med styreleiaren si dobbeltrøyst vedtok å tilsetja Vegard Kvaale som ny redaktør for studentavisa. Kvaale var ikkje innstilt av redaksjonsklubben i avisa, i fylgje klubbleiar Ida Torp Halvorsen. - Dette er eit nytt forsøk på å knebla Universitas, meiner nyhenderedaktør Anne Viken.

Publisert 26. nov. 2004 11:55

Norsk Studentunion støtter studentene i Ukraina i deres krav om demokrati. Opposisjonsmedlemmer og studenter i Ukraina har i lengre tid vært utsatt for trusler og vold, fordi de ikke støtter det sittende regimet.

Publisert 25. nov. 2004 13:39

Kula ruller skråsikkert over banen, først noe over mot høyre for deretter å skru perfekt inn mot midten. Kjeglene spretter viljeløst til side. En mann med 'Universitetet i Oslo' på brystet bokser en neve ut i lufta. Jepp! Strike igjen!

Publisert 25. nov. 2004 10:35

Man antar at det finnes rundt 24 000 insekter i Norge, forteller forskere ved det nystiftede Nasjonalt senter for insektkartlegging på Naturhistorisk museum på Tøyen. Her finner vi blant annet Norges største og Norges minste bille.

Publisert 24. nov. 2004 14:16

Dei nye webbaserte økonomirapportane til UiO revolusjonerer økonomiarbeidet. - No tar det frå 10-15 sekundar å få opp økonomiske data, medan det før tok opptil 15 minuttar, fortel rekneskapssjef, Hans Mossin . Det er Rekneskapsseksjonen som saman med USIT har tilpassa Oracle Finance sitt økonomisystem til web.

Publisert 23. nov. 2004 14:06

Store tal kan også gjera livet til matematikarar lettare. Det kan matematikkprofessorane Erling Størmer og Ola Bratteli skriva under på etter at dei er tildelt Noregs forskingsråds pris for framifrå forsking (Møbiusprisen) på 500 000 kroner. - Pengane skal me bruka på reiser for å møta utanlandske kollegaer, fortel dei to prisvinnarane.

Publisert 22. nov. 2004 12:59

- Romforskning må bli ett av satsingsområdene innenfor UiOs strategiske plan. Det mener professor Jøran Moen ved Fysisk institutt, som etterlyser målrettet undervisning i romforskning.

Publisert 19. nov. 2004 15:23

Den indonesiske menneskerettsaktivisten Munir er snikmyrda med arsenikk. Han var ein av dei viktigaste kontaktpersonane til professor Olle Törnquist ved Institutt for statsvitskap. - Eg er både djupt sjokkert og rasande, seier Törnquist til Uniforum.

Publisert 18. nov. 2004 12:21

En ny tiltaksplan for likestilling skal sørge for flere kvinner i vitenskapelige stillinger ved UiO. - Dette er det mest gjennomarbeidede og seriøse likestillingsopplegg vi noensinne har hatt, mener Harriet Bjerrum Nielsen , medlem av Universitetsstyret og professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Publisert 17. nov. 2004 12:35

- 2005 vil bli et svært vanskelig år, uttaler assisterende fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet, Mette Groseth Langballe . Hun håper fakultetet vil bli tilgodesett når 20 millioner ekstra skal fordeles.

Publisert 17. nov. 2004 09:59

Det blir likevel ikkje sett ned nokon eigen valkomité for rektorvalet no. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 16. november vedtok å utsetja denne saka til etter at Stortinget har vedtatt ny lov om universitet og høgskular. - Det var ei klok avgjerd, synest styremedlem Kristian Gundersen .

Publisert 16. nov. 2004 17:44

Universitetsstyret har vedtatt budsjettet for 2005 med krav om at 20 millioner kroner ekstra skal overføres til forskning og undervisning. Det er ikke avgjort hvor disse pengene skal tas fra. Hva pengene eksakt skal brukes til er heller ikke klart.

Publisert 16. nov. 2004 09:59

Eit dødsfall førte til at arkitekt Henrik Bull fekk oppdraget med å teikna Historisk museum. Resultatet blei Noregs flottaste byggverk i jugendstil. I år er det 100 år sidan det opna dørene. - Museet har ei overkommeleg samling av gjenstandar frå ulike tidsperiodar, synest Egil Mikkelsen , som er direktør for Kulturhistorisk museum, UiO.

Publisert 15. nov. 2004 11:11

Universitetsstyret skal i morgon fordela 3 milliardar 178 millionar 787 000 kroner på heile universitetssamfunnet. Dessutan skal Styret ta stilling til eit forslag om å oppretta ein eigen valkomité som også kan søkja etter eigna rektorkandidatar. Hovudoppgåva blir likevel å syta for at dei krava som blir stilte til rektorstillinga blir gjort kjente både for veljarane og for potensielle kandidatar.

Publisert 12. nov. 2004 16:36

Studentparlamentet i Oslo utsette forslaget om å vedta ei felles mediepolitisk plattform for alle studentmedium. Framlegget inneheld eit krav om at Universitas ikkje skal betala honorar til journalistar og fotografar, sidan målet er at det skal baserast på frivillig arbeid.

Publisert 12. nov. 2004 10:54

Monica Bakken er universitetets nye studiedirektør. - Jeg er opptatt av kvalitet og service i alle ledd. Undervisning og støtteapparat skal være så godt at studentene velger oss, proklamerer hun.

Publisert 12. nov. 2004 10:40

"Vi er veldig spesielle", får jeg iblant høre fra universitetsfolk. Men tro meg: mellom UiO og norske bedrifter er det mange og forbløffende likheter, sier Egil Myklebust , jurist, industrileder - og eksternt medlem av Universitetsstyret.

Publisert 11. nov. 2004 14:59

I en internasjonal rangering over de 200 beste universitetene, kommer UiO på 101. plass på verdensbasis, på 37. plass i Europa og på andre plass i Norden etter Københavns Universitet.
- At vi er nummer to i Norden er bra, men rangeringen viser at vi er sårbare. Det er våre beste fagmiljøer som "redder oss". Uten dem ville vi falle langt nedover på listene, kommenterer rektor Arild Underdal .

Publisert 11. nov. 2004 12:44

- Demokratiets konfliktreduserende effekt avhenger i høy grad av et lands økonomiske utvikling. Jeg tror at globaliseringen vil styrke demokratiseringen og på lang sikt føre til en fredeligere verden, sier Håvard Hegre ved PRIO.

Publisert 11. nov. 2004 11:35

På rullesteinsstranda Mølen i Vestfold ligger det 230 menneskeskapte steinrøyser. Den største har en diameter på 35 meter. De minste er to til tre meter i diameter og ligger som perlerader langs kystlinjen. De fleste er runde, noen er rektangulære og én er skipsformet. Kanskje var dette gravplassen til en gren av den mektige Ynglingeætten.

Publisert 10. nov. 2004 14:53

- Både redaktøren og styret for Universitas kan bli vengeklipte om Studentparlamentet vedtar framlegget til ny mediepolitisk plattform. Det fryktar Universitas-redaktør Marianne Johansen . Ho går hardt ut mot forslaget og får støtte frå Dagblad-redaktør John O. Egeland og medieprofessor Sigurd Allern .