Åtte tusen uoppdagede insekter

Man antar at det finnes rundt 24 000 insekter i Norge, forteller forskere ved det nystiftede Nasjonalt senter for insektkartlegging på Naturhistorisk museum på Tøyen. Her finner vi blant annet Norges største og Norges minste bille.

SkATTER PÅ NATURHISTORISK MUSEUM: Vladimir Gusarov med Norges største og Norges minste bille.
Foto: Ståle Skogstad

En som er ekspert på insekter, kalles en entomolog. Vladimir Gusarov er entomolog og coleopterolog. Det betyr at han er ekspert på biller.

- Norges største bille er vannkjæren, forteller Vladimir Gusarov. Eksemplaret han viser fram, er 4 cm langt, men billen kan bli enda større, får vi vite. Denne billen er flyvedyktig og lever i dammer, og larvene blir så store at de gjerne livnærer seg på rumpetroll og småfisk.

Liten men vakker

Gusarov har også funnet fram et eksemplar av Norges minste bille. Den er bare ½ millimeter stor.
- De fleste insekter er ikke store og spektakulære. Gjennomsnittsstørrelsen på en bille eller en flue er bare et par millimeter, opplyser han.

I en kvadratmeter jord kan det være tusenvis av bitte små insekter.
Med det blotte øye ser Norges minste bille ut som et sort sandkorn, men når vi titter på den i et mikroskop, ser vi at den er gul og rød og ganske vakker. Slik er det ofte, ifølge Gusarov.

- Et av målene våre er å digitalisere samlingen slik at fotografier av insektene og informasjonen om dem blir tilgjengelig for forskere og allmennheten. Da vil du kunne gå inn på nettet og se hvor vakre disse små, nærmest usynlige insektene kan være, sier han.

2,5 millioner på nålebrett og sprit

Insektsamlingen til Naturhistorisk museum på Tøyen er Norges største. Rundt to og en halv millioner insekter er lagret på nålebrett eller på sprit. Og nå blir den enda større, for insektsamlingene ved Skogforsk og Planteforsk på Ås skal samlokaliseres med samlingen på Tøyen.

Gusarov forteller at bakgrunnen for sammenslåingen er et ønske om å sentralisere og effektivisere forskningen. Forskere fra Ås skal arbeide sammen med forskere på Tøyen, og sammenslåingen vil også gi en bedre utnyttelse av utstyr og økonomiske ressurser.

- Samlingene på Ås er betydelige mindre, men de fyller viktige hull i vår samling, hevder Gusarov. Han forteller at disse blant annet har hatt et større fokus på skadedyr.

Onsdag 24. november foretok landbruksminister Lars Sponheim den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for insektkartlegging på Tøyen.

Gusarov forteller at senterets første oppgave blir å dokumentere det som finnes.
- Kartlegging er viktig for forvaltning av naturområdene. Den gir kunnskap om hvilke naturområder som bør vernes, dersom vi skal redde truede insektsarter. En fortløpende kartlegging er også nødvendig for å oppdage endringer i forekomsten av insekter, for eksempel som et resultat av klimaendringer.

Truede insektarter

Gusarovs kollega Øivind Gammelmo arbeider med det såkalte Rødliste-prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom Naturhistorisk museum, Norsk entomologisk forening og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Han forteller at prosjektet går ut på å kartlegge leveområdene til alle truede arter i Norge.

- I dag har vi registrert 1617 insektarter som truede, men listen revideres fortløpende, sier han og legger til at truet ikke behøver være synonymt med sjelden.
Noen insekter er bare sjeldne, som Norges største bille. Det er rundt hundre år siden en vannkjær sist ble funnet i Norge. Men leter du godt nok, finner du kanskje et ensomt eksemplar som dykker i en dam i Sør-Norge og tar seg en flytur i ny og ne.

Enda større sannsynlighet er det imidlertid for at du finner et helt nytt insekt, for bare rundt 16 000 av Norges insekter er registrert, ifølge forskerne på Tøyen. Det betyr at det kryr av uoppdagede insekter i den norske naturen. Vent til våren kommer, ta med forstørrelsesglass og sett i gang.

Emneord: Museene Av Grethe Tidemann
Publisert 25. nov. 2004 10:35 - Sist endret 10. des. 2008 14:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere