September

Publisert 30. sep. 2004 09:33

Universitetet i Oslo låner ut våpen til bruk under feltarbeid, primært på Svalbard. Men per i dag mangler UiO oversikt over hvor alle våpnene befinner seg. - Om vi ikke ganske raskt får kontroll over våpnene, blir dette en sak for politiet, fastslår HMS-koordinator Kjell Kvam .

Publisert 29. sep. 2004 09:43

Fra torsdag 30.september til søndag 3. oktober vil Oslo bli verdens anti-korrupsjonshovedstad. Da inviterer Oslo-avdelingen til foreningen for de europeiske jusstudentene (European Law Students`Association/ELSA) til seminaret International Trade and Corruption . Regjeringens spesialrådgiver Eva Joly , Jan Borgen , som er leder for Transparency International, Norge og Petter Langseth i FNs verdensprogram mot korrupsjon, er blant foredragsholderne.

Publisert 27. sep. 2004 12:54

- Eg er heilt sikker på at eg vil oppleva at USA sender folk til Mars. Men eg vil truleg vera for gammal til å dra sjølv. Det seier den amerikanske romfararen Catherine G. Coleman (43)til Uniforum. Rett før helga heldt ho Birkelandforelesinga i Georg Sverdrups hus i regi av Vitskapsakademiet.

Publisert 23. sep. 2004 14:50

- Forskernes bruk av Internett og IKT har gjort den uformelle delen av vitenskapen viktigere, sier UiO-forskeren Beate Elvebakk . 34-åringen mottok H.M. Kongens gullmedalje 2. september for sin doktoravhandling om kjemikernes bruk av Internett og IKT.

Publisert 23. sep. 2004 12:09

- Vi ønsker å skape entusiasme og begeistring. Og vi vil bygge nye nettverk, sier antropolog Thomas Hylland Eriksen og teolog Oddbjørn Leirvik . Forskningsprogrammet om kulturelt mangfold er i gang.

Publisert 23. sep. 2004 11:19

For få medisinarar blir forskarar. Ei legestilling har hatt større appell enn ein forskarkarriere. Difor etablerte UiO Den medisinske forskarlinja i 2002. - Eg vil framleis bli lege, men gjerne i kombinasjon med forsking, seier student Mari Asphjell Bjørnaas .

Publisert 23. sep. 2004 11:11

Forskningsmagasinet Apollon kommer om halvannen uke i moderne nettdrakt. Ny teknologi og ny måte å organisere artiklene på, gjør tilgjengeligheten langt lettere enn før.

Publisert 23. sep. 2004 09:39

15 reinhaldarar ved Det odontologiske fakultetet protesterer mot planen om å splitta dei og tilby enkelte av dei jobb andre stader ved UiO. - Dette er eit klart brot på Hovudavtalen, meiner NTL-leiar Anita K. Solhaug . - Ingen av oss ynskjer å forlata den arbeidsplassen me har hatt i 15 år, seier tillitsvalt Ellen Johansen (biletet).

Publisert 22. sep. 2004 16:50

Det historisk-filosofiske fakultetet skal lysa ut stillingane som instituttleiarar for dei sju nye institutta. Det er klart etter at fakultetsstyret onsdag 22. september med seks mot tre stemmer vedtok å be om at Universitetsstyret kunngjer desse stillingane.

Publisert 22. sep. 2004 13:32

Et masterkurs ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, er blitt anerkjent som et europeisk elitekurs under det nyopprettede Erasmus Mundus- programmet. Dette innebærer at fakultetet kan tilby dyktige studenter fra land utenfor Europa 168 000 kroner i året i stipend og undervisning ved tre europeiske universiteter.

Publisert 22. sep. 2004 09:24

Geir Kjetsaa er landets viktigste formidler av den klassiske, russiske litteraturen. Nylig fikk han, sammen med forfatter Ingvar Ambjørnsen, overrakt Anders Jahres Kulturpris - Norges største æresbelønning for kulturell innsats.

Publisert 21. sep. 2004 11:54

Kronprinsesse Mette-Marit la ned grunnsteinen for det nye forskingsbygget til Radiumhospitalet tysdag 21. september. I bygget skal det utviklast nye behandlingsmetodar som vil koma framtidige kreftpasientar til gode.

Publisert 21. sep. 2004 10:56

- Dekan Bjarne Rogans forslag om å vedta ei ordning med tilsette instituttleiarar er eit åtak på demokratiet ved universitetet. Han bør difor trekkja dette forslaget før det kjem opp i fakultetsstyret onsdag 22. september. Det meiner professor Svein Lie ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap.

Publisert 15. sep. 2004 12:21

Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi 2004 tildeles professor Julia Kristeva direktør for Institutt for tekst- og dokumentsvitenskap ved Paris' 7. universitet. Juryen begrunner tildelingen med hennes nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur. Prisen er på 4,5 millioner kroner.

Publisert 15. sep. 2004 10:50

Dekan Bjarne Rogan ved Det historisk-filosofiske fakultet ved UiO, blir leder for det offentlige utvalget som Utdannings- og forskningsdepartementet har oppnevnt for å utrede universitetsmuseenes rolle.

Publisert 14. sep. 2004 11:23

- Me vil sjølvsagt vera nøgde om enda fleire enn dei 20 000 som dukka opp i fjor, vil besøka Forskingstorget i år. Det seier prosjektleiar Julie Øybø som inviterer alle til Forskingstorget på Universitetsplassen fredag 17. september og laurdag 18. september. Denne gongen vil meir enn 45 forskingsmiljø vera på plass.

Publisert 14. sep. 2004 10:50

HF-leiinga ynskjer å lysa ut stillingane som instituttleiar eksternt og vil tilsetja dei før dei sju nye institutta har fått på plass eit styre. No ber dei fakultetsstyret om å vedta dette i møtet onsdag 22. september. - Av alt det me har opplevd av innspel frå fakultetsleiinga, tar dette kaka, seier professor i gresk, Øivind Andersen .

Publisert 10. sep. 2004 14:35

Silver Bullet og gründer Anders Brenna vant Venture Cup Oslo/Akershus fase 2, for utvikling av et revolusjonerende system for håndtering av programvarelisenser. - Dette var en skikkelig revansje etter at selskapet jeg tidligere var tilsatt i, gikk konkurs, sa Brenna da han fikk utdelt sjekken på 120 000 kroner.

Publisert 10. sep. 2004 13:23

- Kulturdepartementet kan ikkje bestemma at gjenstandane i Schøyen-samlinga skal leverast tilbake til dei landa dei kom i frå. Det må i tilfelle Martin Schøyen som privatperson avgjera. Det seier statssekretær Yngve Slettholm (biletet)til Uniforum.

Publisert 10. sep. 2004 11:11

Om du er i Galleri Sverdrup og om du lyttar riktig godt, kan du høyra ei ordlaus samtale der. Ein samtale med tekst uttrykt i levande bilete: Tone Myskjas kunst i dialog med Jon Fosses tekstar. For nokre dagar sidan møttest dei to for fyrste gong.

Publisert 9. sep. 2004 09:29

Eit forskings- og undervisningsbygg til 200 millionar kroner vil stiga til vêrs som eit tilbygg til Domus Medica hausten 2007. Halvparten av bygningen skal nyttast av SFF-senteret Center for Molecular Biology and Neuroscience .

Publisert 9. sep. 2004 08:46

- Forskinga på Schøyen-samlinga vil eg førebels leggja på is til det er avklart om den skal sendast tilbake til Afghanistan eller bli kjøpt av norske styresmakter. Det seier professor Jens Braarvig etter eit hastig innkalla møte med rektor Arild Underdal i går. - Kripos og Interpol bør etterforska korleis Schøyen-samlinga har fått tak i skriftene frå Pakistan og Afghanistan, meiner førsteamanuensis Christopher Prescott .