Bjarne Rogan skal lede museumsutredning

Dekan Bjarne Rogan ved Det historisk-filosofiske fakultet ved UiO, blir leder for det offentlige utvalget som Utdannings- og forskningsdepartementet har oppnevnt for å utrede universitetsmuseenes rolle.

LEDER UTREDNING: HF-dekan Bjarne Rogan er utnevnt til leder for det offentlige utvalget som skal utrede universitetsmuseenes rolle.
Foto: Ola Sæther

Utdannings- og forskningsdepartementet har ansvaret for fem universitetsmuseer som er blant landets største og fremste museer. Disse er Universitetets kulturhistoriske museer og Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage ved UiO, Vitenskapsmuseet ved NTNU, Bergen museum ved Universitetet i Bergen og Tromsø Museum ved Universitet i Tromsø.

Universitetsmuseene ivaretar spesielle funksjoner som tilrettelegging for forskning, innsamling knyttet til samlinger og formidling. I tillegg har universitetsmuseene oppgaver som i andre land er lagt til nasjonalmuseer innen kultur- og naturhistorie. Det har ikke tidligere blitt laget en egen offentlig utredning om universitetsmuseene.

- Det er behov for å tydeliggjøre disse institusjonenes rolle i det norske museumslandskapet og de utfordringer de står overfor. Utvalget vi nå har satt ned er et kompetent og bredt sammensatt utvalg til å forestå denne oppgaven, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i ei pressemelding fra departementet.

Utvalget skal blant annet vurdere muligheten for å bedre ressursutnyttelsen og se på hvordan man kan håndtere den årlige tilveksten til i samlingene.

Utvalget består av representanter fra museums- og forskningssektoren, kulturminnevernet samt fra den sentrale forvaltningen. I tillegg er tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe oppnevnt.

Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. november 2005.

Disse skal utrede universitetsmuseenes rolle i den nasjonale museumspolitikken:

Bjarne Rogan (leder), professor og dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet ved UiO

Siri Jansen, museumsdirektør Bergen Museum

Axel Christophersen, museumsdirektør Vitenskapsmuseet i Trondheim

Christina Smith - Erichsen, kst. avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet

Tonte Hegard, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet

Sissel Rønbeck, assisterende direktør hos Riksantikvaren

Jon Birger Østby, direktør ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum)

Kristian Berg, museumsdirektør for Statens historiska museer i Stockholm

Ingvild Gilhus, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef for UMOE-gruppen og tidligere NHO-president

Emneord: Museene
Publisert 15. sep. 2004 10:50 - Sist endret 10. des. 2008 14:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere