Mars

Publisert 31. mars 2004 14:27

Det er nå besluttet at landets to største utdanningsinstitusjoner, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, slår seg sammen. Fusjonen skal gjennomføres allerede i løpet av 2005.

Publisert 31. mars 2004 11:26

Universitetet i Oslo får ny IT-strategi for 2004-2006. Det vedtok Universitetsstyret tysdag 30. mars. Styret bestemte også korleis UiOs eigenkapital skal organiserast og etablerast. Dessutan blei det avgjort å stansa rehabiliteringa av Professorbustaden i sentrum.

Publisert 30. mars 2004 15:50

Alle dei tilsette ved Norsk Ordbok 2014 må flytta til Veglaboratoriet. Dei får fylgje av dei tilsette ved Seksjon for leksikografi og målføregransking, Seksjon for namnegransking, Dokumentasjonsprosjektet og delar av HFs fakultetssekretariat. Flyttinga skal vera gjennomført i løpet av sommaren.

Publisert 30. mars 2004 10:25

Universitetet i Oslo skal få ny IT-strategi for 2004-2006. Det føreset at Universitetsstyret i møtet sitt i dag tysdag 30. mars vedtar forslaget til ny IT-strategi frå IT-direktør Arne Laukholm. Styret skal også drøfta UiOs eigenkapital og kva som skal skje med rehabiliteringa av Professorbustaden i Sentrum.

Publisert 29. mars 2004 13:10

Paul Kjetil Soldal Lillemoen frå Øystese gymnas i Hordaland vann sist helg finalen i Kjemiolympiaden med 89,5 poeng av 100 moglege. Soldal Lillemoen vann nyleg også finalen i Niels Henrik Abels matematikkonkurranse.

Publisert 25. mars 2004 17:12

Sir Michael Francis Atiyah , University of Edinburgh i Skottland og Isadore M. Singer , Massachusetts Institute of Technology i USA får tildelt Abelprisen for 2004. - Eg synest faktisk eg har fortent prisen, seier Isadore M. Singer til Uniforum på telefon frå California. Han får altså halvparten av prissummen på seks millionar norske kroner.

Publisert 25. mars 2004 10:32

Vinnere av den andre Abelprisen i historien er Sir Michael Francis Atiyah, University of Edinburgh i Skottland og Isadore M. Singer, Massachusetts Institute of Technology i USA. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Lars Walløe, klokken 12 i dag.

Publisert 23. mars 2004 11:45

Trafostasjonen bak Frederikkebygningen på Blindern er ombygd til sykkelverkstad. - Dette skal bli ein sosial møteplass for sykkelgruppa til Bedriftsidrettslaget, håpar talsmann Mark D.Chapman.

Publisert 22. mars 2004 16:36

Universitetsdirektør Hanne Harlem er gravid og vil difor ta ut svangerskapspermisjon frå i sommar. Ho har termin i slutten av august. - Eg gler meg til barnet kjem, men eg hadde ikkje planlagt dette slik, seier Harlem til Uniforum.

Publisert 19. mars 2004 13:52

- Vi har i de senere år fått et økt fokus på forbrukerinteresser, mattrygghet og helse både i den nasjonale og den internasjonale matpolitikken. De viktige politiske beslutningene tas ikke lenger nasjonalt, men i internasjonale fora som EU og WTO, sier Frode Veggeland ,som har skrevet doktoravhandling ved Universitetet i Oslo om internasjonalisering av matpolitikken.

Publisert 19. mars 2004 11:22

- Vår utstilling om den største myntskatten fra middelalderen har flyttet til Oxford University. Det er ikke så ofte norskproduserte utstillinger går til Oxford og England, forteller numismatiker Svein Gullbekk ved Universitetets kulturhistoriske museer. Det er han som er faglig ansvarlig for utstillingen.

Publisert 19. mars 2004 09:52

Professor Carl Størmer skrev statuttene til Abelmedaljen for mer enn 100 år siden. Da ble utmerkelsen ikke noe av. Nylig reiste barnebarnet til Paris for å utpeke vinneren av Abelprisen 2004.

Publisert 18. mars 2004 09:34

- Å stoppe prosessen nå, er det verste som kan skje. Nå gjelder det å gå konstruktivt inn i debatten og sørge for et best mulig vedtak til høsten.

Publisert 17. mars 2004 16:44

25 år sidan Den islamske revolusjonen opplever Iran ein stille revolusjon. Den handlar om korleis skuleflinke kvinner har marsjert inn på dei mest populære studia på universiteta. I dag er 64 prosent av studentane kvinner.

Publisert 17. mars 2004 14:46

Klokken er kvart på ti fredag morgen. Inne på kontoret sitt har doktorgradsstudent Leif Egil Loe gått gjennom prøveforelesningen for siste gang. Det er én og en halv time igjen til forelesningen og tre og en halv time til selve disputasen.

Publisert 17. mars 2004 08:25

- De unge sier at de føler seg fri til å gjøre hva de lyster. Men allikevel angrer de på sex uten kjærlighet, konstaterer Olve Krange . I disse dager disputerer han for dr.polit-graden ved Universitetet i Oslo. "Grenser for individualisering. Ungdom mellom ny og gammel modernitet" lyder avhandlingens tittel.

Publisert 16. mars 2004 12:59

Boneza Rumvegeri var professor i geologi og rektor ved Universitetet i Goma i Kongo då styresmaktene starta forfylginga av han. Han blei nøydd til å dra til Burundi og seinare til Uganda. Men heller ikkje der kjende han seg trygg. Difor skaffa organisasjonen Scholars at Risk han hausten 2002 forskarasyl ved Noregs geologiske undersøking i Trondheim.

Publisert 12. mars 2004 15:51

Universitetet i Oslo har skrive under ein samarbeidsavtale med Trygdeetatens arbeidslivssenter om eit meir inkluderande arbeidsliv. - Eitt av måla er at sjukefråværet på fire prosent skal halda seg like lågt også i framtida, seier prosjektleiar Reidar Hovinbøle i Organisasjons- og personalavdelinga.

Publisert 12. mars 2004 13:43

Paul Kjetel Soldal Lillemoe n frå Øystese gymnas i Hordaland gjekk av med sigeren i årets finale i Niels Henrik Abels matematikkkonkurranse. Han fekk 37 av 40 moglege poeng. På dei neste plassane fylgde Matias Holte frå Vågsbygd vidaregåande skole i Vest-Agder med 30 poeng og Anders Klungre frå Firda vidaregåande skule med 22 poeng. Desse tre skal også delta i Den internasjonale matematikkolympiaden i Athen i juli.

Publisert 12. mars 2004 11:42

- Dekan Bjarne Rogan må ta omsyn til motstanden og gravleggja planane om å fusjonera institutt ved HF-fakultetet. Det krev dei fire instituttleiarane Jan Ole Askedal, Christopher Prescott, Helge Pharo og Hans H. Skei i ei felles fråsegn.

Publisert 11. mars 2004 17:59

De kommer fra hele Østlandsområdet fra Kragerø i sør til Lillehammer i nord. Over fem tusen avgangselever i den videregående skolen er på besøk på Universitetet i Oslo.

Publisert 9. mars 2004 15:19

Kva heiter "I love you" på urdu, hindi eller på persisk? Det kan du få svar på om du treffer førsteamanuensis Finn Thiesen ved HF-fakultetet på Open dag ved UiO torsdag 11. mars. 5000 ungdomar frå dei vidaregåande skulane i Oslo og Akershus er allereie påmeldte.

Publisert 8. mars 2004 10:56

Professor Cathrine Fabricius-Hansen ved Germanistisk institutt er tildelt den tyske Konrad Duden-prisen for 2003. Ho får overrekt prisen på 11 000 euro under ein seremoni i Mannheim onsdag 10. mars. - Det var svært hyggeleg å få ein slik heider frå kollegaene mine i Tyskland, seier ho til Uniforum.

Publisert 5. mars 2004 10:58

Når Humanioradagene arrangeres for 22. gang i april, skal det handle om krig.
- Krig engasjerer. Vi har lagt opp til mye debatt og tror på stor publikumsoppslutning, sier komitéleder og religionshistoriker Torkel Brekke .

Publisert 4. mars 2004 12:36

Institutt for klinisk odontologi og det kliniske forskingslaboratoriet til dette instituttet skårar høgt på den internasjonale evalueringa av norsk helseforsking. - Me er stolte over at det kliniske forskingsmiljøet vårt kjem så godt ut av denne undersøkinga, seier forskingsdekan Ingar Olsen ved Det odontologiske fakultetet.