UiO og BI slår seg sammen

Det er nå besluttet at landets to største utdanningsinstitusjoner, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, slår seg sammen. Fusjonen skal gjennomføres allerede i løpet av 2005.

STØRST: Når UiO og BI slår seg sammen, vil Europas største utdanningsinstitusjon ligge i Oslo. Her fra BIs lokaler på Grünerløkka.

Toppledelsen ved de to institusjonene har i lengre tid ført hemmelige forhandlinger om fusjon. Når fusjonen er gjennomført, vil dette bli Europas største utdanningsinstitusjon med sine 50 000 studenter.

Campus Nydalen

Tidspunktet for sammenslåingen er neppe tilfeldig: neste år står nemlig BIs nye praktbygg i Nydalen klar for innflytting.
- På denne måten vil samordningen med universitetet bli vesentlig forenklet. Selv ser jeg gjerne at hele det nye økonomiske fakultet som er planlagt opprettet, kan få rom i Campus Nydalen, men her er det nok flere som vil ha et ord med i laget, sier professor ved BI, Christian Riis, til Uniforum.

Ingen ny idé

Ideen om å slå de to utdanningsinstitusjonene sammen, er ikke ny. Tidligere universitetsdirektør Kjell Stahl var blant dem som ivret mest for en slik sammenslåing.
- Den gangen var ikke vårt institutt klar for integrering. Kvalitetsreformen har imidlertid aktualsert ideen, påpeker professor Karl-Ove Moene ved Økonomisk institutt, UiO.

Moene mener at gevinstene ved en sammenkobling er større i dag enn før reformen.
- De korte kursene gjør det lettere å integrere nye undervisningsopplegg innenfor de mer tradisjonelle rammene, påpeker han.

- Mentalitetsendring på universitetet

- Grunnlaget for en sammenlåing fra vår side, er at BI har rekruttert mange fremragende forskere både i samfunnsøkonomi, i finans og i andre spesialiseringer. På BI har de blitt vant til korte kurser, variert og springende undervisning, stor fleksibilitet og en sterk ledelse. Å få disse medarbeiderne med på lasset her hos oss bidrar positivt for universitetet generelt, understreker Moene.

Professoren mener at sammenslåingen også må sees i sammenheng med universitetets modernisering og markedstilpasning.

- I dagens verden kan en ikke så lett undervise i samfunnsøkonomiske problemstillinger uten en positiv holdning til næringslivet både nasjonalt og mer globalt. Sammenslåingen med BI kan realisere noe av en slik mentalitetsendring på universitetet, framholder Moene.
- Dessuten er en sammenslåing lønnsom for universitetet rent bedriftsøkonomisk, legger han til.

Synergi

Professor Christian Riis viser til at det er bred enighet i BI om at en sammenslåing med UiO er riktig vei å gå.
- Det vil utvilsomt kunne utløse en rekke synergieffekter: BI har spisskompetanse innenfor en rekke fagområder - finans, samfunnsøkonomi og strategi for å nevne noen, men mangler den akademiske bredden som kjennetegner universitetet. Til gjengjeld har vi en forankring i næringslivet som inntil nylig har vært et fremmedelement i universitetskretser.

Trend i andre land

BI-professoren mener at fusjonen åpner for en langt tettere kobling mellom universitetskompetansen og næringslivet.
- Dette er en trend som er svært synlig i andre land. De fremste professorene ved større universiteter internasjonalt har ofte sentrale posisjoner som analytikere og rådgivere for næringslivet. Det er ingen grunn til at professorene på Blindern ikke kan fylle en tilsvarende rolle. Fusjonen med BI kan være en katalysator for en slik utvikling, tror Riis.

- Det er forøvrig et poeng i seg selv at fusjonen kobler noe av det mest spennende vi har i norsk arkitektur: Niels Torps Campus Nydalen, Are Teljes nye universitetsbibliotek, Leif Olav Moens funksjonalistiske bygninger på Øvre Blindern og de gamle universitetetsbygningene på Karl Johan i ny-klassisistisk stil, legger han til.

Pressekonferanse

Rektor ved UiO, Arild Underdal og BI-rektor Torger Reve vil holde felles pressekonferanse om den planlagte fusjonen i auditorium 2, Georg Sverdrups hus (nye UB) på Blindern i dag kl. 10.00.

Av Trine Nickelsen
Publisert 31. mars 2004 14:27 - Sist endret 10. des. 2008 16:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere