Viser gullet ved universitetet

Forskningsmagasinet Apollon kommer om halvannen uke i moderne nettdrakt. Ny teknologi og ny måte å organisere artiklene på, gjør tilgjengeligheten langt lettere enn før.

HJERNENE BAK NETTSTEDET: F.v.: Web-redaktør John Baarli, gruppeleder på USIT, Terje Bakka, overingeniør på USIT, Thomas Flemming og Apollon-redaktør Johannes W. Løvhaug.
Foto: Ola Sæther

Universitetets forskningsmagasin Apollon skifter nettdrakt mandag 4. oktober. Apollon er da et av verdens få nettsteder som har tatt i bruk den nye og moderne teknologien emnekart som gjør det mulig å finne aktuelle artikler langt enklere enn på tradisjonelle nettsteder med klassisk hierarkisk oppbygging.

- Nå kan du navigere annerledes enn før. Vi har åpnet flere veier inn til stoffet. Vi håper at Apollon kan trigge kunnskapstørsten. Dette dreier seg om å vise gullet ved universitetet, forteller web-redaktør John Baarli ved Universitetet i Oslo.

Sammen med redaktøren i Apollon og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har han vært primus motor i utviklingen av det nye nettstedet.

Magasin og leksikon

Apollons gamle nettversjon var statisk, men bruken har likevel vært stor - rundt 100 000 nedlastede nettsider i måneden. Ønsket om et mer dynamisk nettmagasin med økt produksjon av stoff, var utgangspunktet for den nye nettutgaven.

- Med den nye nettutgaven kobler vi sammen et dynamisk nettmagasin med et "leksikon" bestående av artikler produsert gjennom ti år, forteller redaktøren i Apollon, Johannes W. Løvhaug.

Hele ideen til den nye kunnskapsportalen er bygd på assosiative linker. Leser du en artikkel om kvantekjemiske simuleringer, får du muligheten til å klikke deg videre til andre artikler om simuleringer. Kanskje vil du lese en artikkel om astrofysiske simuleringer. Da vil emnekartet gi deg pekere til artikler om astrofysikk og informatikk. Sammen med alle artiklene følger det med linker til aktuelle forskere, fagområder og fagenheter. Søketjenesten er også blitt langt mer presis.

Johannes Løvhaug, er storfornøyd. Han håper det nye nettstedet vil fenge brede grupper.

- En viktig målgruppe er også lærere og elever i den videregående skolen. Vi ser på forskningsformidling også som en del av rekrutteringspolitikken til universitet, sier han.

Lavere terskel

Apollons nye nettutgave er et pilotprosjekt. Forutsatt finansiering blir fase to en publiseringsløsning for hele universitetet.

- Vi vil at det skal være enklere for universitetets ansatte å legge ut og hente frem forskningsstoff på nett. I dag er terskelen for høy. Vi ønsker å forbedre forskningsformidlingen på UiOs nettsted, sier Baarli.

Målet er at forskere og miljøer ved UiO kan publisere sine egne artikler i et felles system. Samtidig som artiklene publiseres lokalt, vil de gjennom emnekartet forbindes med artikler publisert også andre steder. Dermed blir forskningsstoffet lettere tilgjengelig for brukerne. Da kan nettstedet lede deg hvor som helst innenfor ditt interesseområde, uansett om artikkelen er skrevet av Apollon eller Fysisk institutt.

Emneord: Forskning, Forskningsformidling, Apollon Av Yngve Vogt
Publisert 23. sep. 2004 11:11 - Sist endret 10. des. 2008 16:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere