UiO-våpen på avveie

Universitetet i Oslo låner ut våpen til bruk under feltarbeid, primært på Svalbard. Men per i dag mangler UiO oversikt over hvor alle våpnene befinner seg. - Om vi ikke ganske raskt får kontroll over våpnene, blir dette en sak for politiet, fastslår HMS-koordinator Kjell Kvam .

FORSVUNNET: - De fleste våpnene befinner seg på Svalbard og noen oppbevares her hos oss. Men noen våpen vet vi rett og slett ikke hvor er, vedgår Kjell Kvam.
Foto: Martin Toft

Da Kjell Kvam begynte i stillingen som HMS-koordinator den 6. juni i år, kunne han raskt konstatere at UiO ikke forvalter sine våpen i henhold til loven.

Bryter våpenloven

- Mange av de ansatte som har lånt våpen, er trådt ut av UiOs tjeneste, men uten at våpnene er innlevert eller kontrollert. Ansvaret for de utlånte våpnene er nærmest glidd over til en annen som følge av vedkommendes funksjon eller stilling. Dette er i strid med våpenloven, påpeker Kvam.

Han ønsker ikke å oppgi det nøyaktige antallet våpen som UiO eier, men sier at det er flere enn 10 og færre enn 20. Det er snakk om rifler av eldre modell: eks-tyske HV-mausere. De er ment til bruk under feltarbeid for å beskytte mot dyr som truer eller angriper.

- De fleste våpnene befinner seg på Svalbard og noen oppbevares her hos oss. Men noen våpen vet vi rett og slett ikke hvor er, vedgår Kvam.
- Jeg sitter med en uggen følelse av ikke å ha kontroll, sier han.

Det er Seksjon for helse, miljø og sikkerhet som har forvaltningsansvaret for UiO-våpnene. Nå tilbakekaller HMS-koordinatoren alle utlånte våpen for kontroll og eventuell fornyelse av utlån.

23 år uten kontroll

Alle riflene er registrert på et kollektivt våpenkort. Mange av våpnene har vært på utlån i lang tid.
- De fleste er lånt ut i perioden 1993 til 1996. Men noen av våpnene er registrert på et våpenkort som er utstedt i 1981. UiO har ikke ført kontroll med disse våpnene på 23 år, forteller Kvam, og legger til at reglene sier at utlån skal fornyes hver gang våpen skifter ansvarshavende.

For ett år siden ble våpenloven endret.
- Det betyr blant annet at instituttbestyrere nå må fornye utlånskvitteringen hvert år. Videreutlån til studenter skal bare gjelde for opptil fire uker. Instituttbestyrere har ansvar for å kontrollere at studentene fyller de kravene loven setter for dem som har våpen, sier Kvam, og minner om at det stilles samme krav til dem som låner våpen fra UiO som til dem som kjøper seg våpen til privat bruk.

- UiO har ikke greid å følge opp endringene i våpenloven raskt nok. Nå har vi imidlertid utarbeidet nye retningslinjer for oppbevaring og utlån av våpen som er i samsvar med endringene i våpenloven, forteller han.

Kan bli politianmeldt

Den 11. august sendte Kvam ut brev til bestyrerne ved de instituttene som har lånt våpen. I brevet ber han om at våpnene leveres tilbake for kontroll innen 1. september. Nesten én måned etter fristens utløp, har han ennå til gode å høre fra ett av instituttene.
- Om det viser seg at våpen er borte av en eller annen grunn, er vi nødt til å melde fra til politiet om dette, sier han.

- UiO er intet skytterlag

Kvam har selv 21 år bak seg i Forsvaret. Han stiller seg svært tvilende til om UiO har behov for så mange våpen som institusjonen har i dag.
- Det er en samfunnsrisiko å eie og oppbevare våpen. Og våpen har vel strengt tatt intet med et universitet å gjøre: vi er ikke noe skytterlag. Om det ikke er helt sikkert at det er behov for våpnene, bør vi avhende dem, mener Kvam.

Emneord: Universitetspolitikk, Våpen Av Trine Nickelsen
Publisert 30. sep. 2004 09:33 - Sist endret 10. des. 2008 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere