Julia Kristeva tildelt Holbergprisen

Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi 2004 tildeles professor Julia Kristeva direktør for Institutt for tekst- og dokumentsvitenskap ved Paris' 7. universitet. Juryen begrunner tildelingen med hennes nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur. Prisen er på 4,5 millioner kroner.

MILLIONPRIS: Professor Julia Kristeva ved Paris 7. universitet er tildelt Holbergprisen på 4,5 mill. kr. (Foto: Opale/J. FOLEY )

Juryen tildeler altså Holbergprisen til Julia Kristeva for hennes nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur. Disse arbeidene har hatt vesentlig betydning for feministisk teori og stor internasjonal innflytelse i mange
fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, heter det i ei pressemelding fra styret for Holbergprisen.

Nils Klim-prisen til beste yngre nordiske forsker innen
humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teolog tildeles Claes de Vreese ved Institutt for Kommunikasjonsvitenskap ved Universitetet i Amsterdam. Juryen viser til at han i en alder av bare 29 år har markert seg som en selvstendig, innovativ og internasjonalt anerkjent forsker. Hans forskningsinnsats foregår innenfor et viktig skjæringsfelt mellom statsvitenskap, kommunikasjonsforskning og medievitenskap. Prisen er på 250 000 norske kroner

Når det gjelder Julia Kristevas forskning viser juryen til at hun presenterte i La Révolution du langage poétique (1974) teorien om at den betydningsskapende prosessen i språket består av to forskjellige samvirkende elementer, det symbolske og det semiotiske. Dette banebrytende arbeidet forbinder igjen språket med den levende kroppen.

I trilogien Pouvoirs de l'horreur (1980), Histoires d'amour (1983) og Soleil noir (1987; Svart sol 1994) utvikler hun originale og slagkraftige teorier om det avskyelige, kjærlighet og depresjon. I É trangers à nous-mêmes (1988) bidrar hennes psykoanalytiske tilnærmingsmåte til ny forståelse av migrasjon, eksil og annerledeshet. Julia Kristeva har utgitt mer enn 20 bøker og er fortsatt svært aktiv. Hun har i den senere tid vært særlig interessert i kvinnelige forfattere og intellektuelle."

Julia Kristeva (1941-) er i dag direktør ved Institutt for tekst- og dokuments-vitenskap (Sciences des textes et documents) ved Paris' 7. universitet (Jussieu). Hun er dessuten praktiserende psykoanalytiker.
I utgangspunktet er hun lingvist, med litterære tekster som undersøkelsesfelt.

På 1960-tallet virket Paris som en magnet på Europas intellektuelle, ikke minst på grunn av de mange fremragende forskerne innen humanistiske fag som holdt til der. Julia Kristeva kom dit som 25 år gammel doktorgradsstipendiat fra Bulgaria. Snart var hun en del av de mest prestisjefylte kretser, som den rundt tidsskriftet Tel Quel, der hun umiddelbart ble møtt med stor respekt.

Vinneren av Nils Klim-prisen, Claes de Vreese, er fra Danmark. Han er fast ansatt som Associate Professor ved Department of Communication Science, University of Amsterdam.

de Vreese har doktorgrad fra Universitetet i Amsterdam i 2003, med avhandlingen Framing Europe: Television News and European Integration (puplisert 2002).

Han har en svært omfattende vitenskapelig produksjon på feltet politisk kommunikasjon i vid forstand og med særlig vekt på politiske prosesser og integrasjon i Europa. Han har allerede publisert 17 artikler i til sammen mer enn ti ulike referee-baserte internasjonale tidsskrifter. Hans publikasjonsliste teller ellers to bøker, fem bokkapitler og mer enn 35 papers på internasjonale konferanser, foruten en god del forskningsrapporter, policy-papers og gjesteforelesninger. Han har fått hele fem priser for beste paper på ulike internasjonale konferanser.

de Vreese har nylig hatt et opphold som Visiting Scholar ved Harvard University. For tiden leder han et omfattende forskningsprosjekt omkring den kommende danske folkeavstemningen om ny EU-grunnlov.

Emneord: Priser
Publisert 15. sep. 2004 12:21 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere