Luksusstudenter på UV-fakultetet

Et masterkurs ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, er blitt anerkjent som et europeisk elitekurs under det nyopprettede Erasmus Mundus- programmet. Dette innebærer at fakultetet kan tilby dyktige studenter fra land utenfor Europa 168 000 kroner i året i stipend og undervisning ved tre europeiske universiteter.

STOLTE: - Erasmus Mundus-statusen får betydelige faglige og økonomiske konsekvenser, forteller prosjektsekretær Therese Marie Uppstrøm og akademisk koordinator for programmet, Peter Maassen .

Foto: Grethe Tidemann

- Opprettelsen av Erasmus Mundus- programmet er en konsekvens av et europeisk toppmøte i Lisboa i år 2000. På møtet ble det utarbeidet et felles mål om at Europa skal bli verdens ledende kunnskapsområde innen 2010.

I 2003 vedtok EU-kommisjonen å opprette mellom 90 og 100 masterprogrammer basert på samarbeid mellom europeiske universiteter og høgskoler. Målsettingen var programmer av høy kvalitet som skal være attraktive for dyktige studenter og forskere fra hele verden og stimulere til utvikling av nettverk mellom universiteter, forklarer Peter Maassen.

Han er forsker ved Pedagogisk forskningsinstitutt og kademisk koordinator for masterprogrammet i høyere utdanning, et engelskspråklig masterprogram ved instituttet.

Erasmus Mundus-programmet ble utlyst i april med søknadsfrist allerede 31. mai. Av 128 søkere vil fjorten få Erasmus Mundus-status. Ett av disse er masterkurset European Masters Degree in Higher Education som koordineres av Pedagogisk forskningsinstitutt og HEDDA-prosjektet ved UiO. Av de utvalgte programmene er det kun dette som koordineres av en norsk utdanningsinstitusjon. Universitetet i Bergen deltar som samarbeidspartner ved to av masterprogrammene.

Hadde et forsprang

Maassen tror en av årsakene til anerkjennelsen er at kurset kan dra veksler på et allerede godt etablert samarbeid.
- Vi har siden 2002 tilbudt et engelskspråklig masterkurs i høyere utdanning i samarbeid med åtte europeiske universiteter og forskningsinstitusjoner.

Tidligere har samarbeidet i hovedsak bestått av utveksling av lærerkrefter mellom universitetene. Ved det nye masterkurset vil studentene få undervisning ved tre niversitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Aveiro i Portugal og Universitetet i Tampere i Finland. Studentene får dermed en unik mulighet til å studere tre forskjellige europeiske utdanningssystemer, mener Maassen.

Mens studentene tidligere har fått utstedet graden sin ved Universitetet i Oslo, forutsetter Erasmus Mundus-programmet at graden skal være felles for de respektive landene.

Skyhøye studentstipender

- Erasmus Mundus-statusen har dessuten stor økonomisk betydning. I
2004 får vi hele 474 000 euro til finansiering av ti studentstipender og tre gjesteforskere fra land utenfor Europa, supplerer prosjektsekretær Therese Marie Uppstrøm.

Hun forteller at hver student vil få 42 000 euro fordelt på to år, dvs. rundt 168 000 kroner i året. I 2005 vil masterkurset, dersom alt går etter planen, få tjue studentstipender og finansiering av opphold for fem gjesteforelesere.
 

 

Prestisjestudent

Kristen Anderson Healy er student på programmet Master of Philosophy in Higher Education.
- At programmet er blitt Erasmus Mundus program gir graden en helt ny dimensjon, mener hun.

Kristen Anderson Healy arbeidet med internasjonal rekruttering ved Queen's University i Ontario og ønsket å videreutdanne seg innenfor dette feltet.
- Jeg kjenner det Canadiske og det amerikanske utdanningssystemet og ønsket å studere på et program med europeisk fokus, sier hun og forteller at hun fant fram til HEDDA-programmet ved Universitetet i Oslo på Internett.

- Enorm lettelse

Da Anderson Healy ble tatt opp som student i vår, var forutsetningene at hun skulle finansiere oppholdet selv og at undervisningen skulle foregå i Norge.
- For meg er stipendet en enorm lettelse. Det er mange som tror at selvfinansierende utenlandsstudenter er svært velstående personer, men for de fleste er ikke dette tilfellet. Jeg var innstilt på å finansiere studiene gjennom dyre banklån, forteller hun.
Anderson Healy uttrykker også stor entusiasme i forhold til de faglige og undervisningsmessige konsekvensene av Erasmus Mundus-samarbeidet.
- Vi får en fantastisk mulighet til å studere høyere utdanning i tre europeiske land. Det gir graden en helt ny dimensjon, hevder hun.

Det er en måned siden studiestart, og Kristen Anderson Healy forteller at alle hennes forventninger så langt er blitt innfridd.
- Jeg håper og tror dette programmet vil stimulere myndighetene i mange land til å se på hvordan de organiserer og internasjonaliserer den høyere utdanningen, sier hun.

Emneord: Studentforhold, Stipendiat, Stipendiatforening Av Grethe Tidemann
Publisert 22. sep. 2004 13:32 - Sist endret 5. jan. 2010 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere