- Det beste som har skjedd likestillingen til nå

En ny tiltaksplan for likestilling skal sørge for flere kvinner i vitenskapelige stillinger ved UiO. - Dette er det mest gjennomarbeidede og seriøse likestillingsopplegg vi noensinne har hatt, mener Harriet Bjerrum Nielsen , medlem av Universitetsstyret og professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

FØRSTE I VERDEN: - Tenk så flott om UiO kunne bli verdens første universitet hvor det er reell likestilling mellom kjønnene! sier Harriet Bjerrum Nielsen.
Foto: Trine Nickelsen

Det var på sitt møte den 16. november at Universitetsstyret vedtok 'Tiltaksplan for likestilling ved UiO 2005'. Den baserer seg på tre elementer: fakultetenes oppfølging av egne planer for 2005, sentrale tiltak og en generell styring av integreringsprosessen.

Det ble vedtatt å avsette 1,8 millioner kroner i innsatsmidler for neste år. Dette kommer i tillegg til overførte midler fra 2004 som samlet gir om lag 3 millioner kroner. Det innføres en insentivmodell som premierer økning i antall kvinner i førstestillinger (førsteamanuensis, professor og professor II). Modellen omfordeler inntil 4 millioner kroner i 2005.

- Best til nå

- Dette er det mest gjennomarbeidede og seriøse likestillingsopplegg UiO noensinne har hatt, så det er all grunn til å være fornøyd så langt, kommenterer Harriet Bjerrum Nielsen.

- Det som er bra, er kombinasjonen av klare og sterke signaler fra Universitetsstyret, samtidig som den konkrete utformingen har fått en lokal tilpasning i samarbeid med fakultetene. Jeg er tilfreds med at Styret har fulgt opp sin strategiske prioritering både med økonomiske midler og ved å legge ansvaret for det videre likestillingsarbeid direkte til fakultetenes ledelse, sier hun.

- Puslete

Bjerrum Nielsen synes imidlertid ikke at alle fakultetene har nådd så langt som hun kunne ønske.
- Jeg synes enkelte av fakultetene - herunder dessverre dem som har det største kvinneunderskuddet i faste vitenskapelige stillinger - hadde mange flere spenstige forslag i de utkastene som Universitetsstyret fikk seg forelagt på møtet i juni. Det som er tilbake, er litt puslete, og det ser ut til at det særlig er integreringstiltakene som har falt bort.

Hun peker på at integreringstiltak er rettet inn mot å endre forhold internt i fagmiljøet og kulturen som virker ekskluderende på kvinner.
- Dette er et meget viktig moment i likestillingsarbeidet. Det handler ikke bare om å trene kvinnene opp til å delta i spillet, men også å spørre om spillet kanskje kan endres på noen punkter slik at flere kvinner føler seg hjemme i det.

Professoren viser til at Det medisinske fakultet i juni hadde tanker om å bruke likestilling som et kriterium for å vurdere hvilke stillinger som skal lyses ut og innen hvilke fagområder.

- Det er synd at dette har falt bort. Stillingsutlysninger er antakeligvis en av de viktigste silingsmekanismer når det gjelder kjønn. Juss har et godt forslag, nemlig å innkalle sine tidligere og nåværende kvinnelige stipendiater for å finne ut hvor de synes skoen trykker. Jeg tror det samme kunne være nyttig for Med- og MN-fakultetet.

UiO - verdens første?

Bjerrum Nielsen er langt på vei tilfreds med UiOs generelle holdning til og satsing på likestilling.
- Jeg synes det ser ganske bra ut nå - men det var virkelig også på tide! Vi skulle nødig gjenta siste års bunnrekord med 5 prosent kvinner blant nytilsatte professorer. Det som er viktig nå, er at prosessen fortsetter, at alle de gode tiltakene føres ut i livet og at fakultetene legger energi og vilje i å få dette til, understreker hun.

- Tenk så flott om UiO kunne bli verdens første universitet hvor det er reell likestilling mellom kjønnene! Det tror jeg egentlig alle ville være stolte over.

Professoren mener det er svært viktig at likestillingssatsingen blir ordentlig integrert i den kommende strategiske planen for UiO.

- De store omstillingsprosesser vi står midt i både når det gjelder generasjonsskifte, omorganiseringer, nye insentivsystemer og satsing på faglig kvalitet, må gjennomføres med høy grad av likestillingsbevissthet: hvilke konsekvenser får ulike virkemidler i forhold til målet om kjønnsbalanse? Hvis vi ikke gjør dét, kan vi risikere å gjenskape likestillingsproblemene på nye områder, alt mens vi jobber med å fjerne dem på de gamle. Da er vi egentlig ikke kommet så langt, bemerker Bjerrum Nielsen.

Emneord: Likestilling, Universitetspolitikk Av Trine Nickelsen
Publisert 18. nov. 2004 12:21 - Sist endret 10. des. 2008 14:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere