Birkeland innovasjon er blitt AS

Inntil nylig en enhet under Universitetsdirektøren, nå et heleid datterselskap av UiO: Birkeland innovasjon . Selskapet skal ivareta UiOs rettigheter når næringslivet gjør bruk av forskningsresultater.

AS: De ansatte i Birkeland innovasjon; f. v. Pål Rognved, Erling Maartmann-Moe og Kathrine Myhre, jobber nå i et aksjeselskap.
Foto: Ola Sæther

I november i fjor vedtok Universitetsstyret å opprette Birkeland innovasjon som UiOs 'Technology Transfer Office' (TTO). Enheten har vært operativ fra 1. januar i år.

Siden da har det vært jobbet mye med å klarlegge de formelle sidene ved å etablere enheten som et aksjeselskap, og med å utvikle en rettighetspolitikk for UiO og Birkeland innovasjon. To advokatfirmaer har vært engasjert.

Nå er de rettslige problemstillingene avklart. På sitt møte den 4. mai vedtok Universitetsstyret å etablere Birkeland innovasjon som et aksjeselskap.

- Vi er meget godt fornøyd med vedtaket som Styret nå har fattet. Utrederne har funnet fram til en modell som vi tror er slagkraftig og velegnet til å utføre de oppdrag som Birkeland innovasjon er satt til, sier Erling Maartmann-Moe, daglig leder av Birkeland innovasjon.

Trenger offentlige midler

I mange år framover vil selskapet være avhengig av offentlige bevilgninger, trolig i de nærmeste 10-15 år. Midler vil hovedsakelig komme fra FORNY-programmet til Norges forskningsråd, fra Utdannings- og forskningsdepartementet og universitetet selv.

Universitetsstyret vedtok at UiO stiller fem millioner kroner til rådighet som aksjekapital. Rektor har satt i gang et arbeid for å etablere et Birkeland fond for innovasjon av forskningsbasert nyskaping, det såkalte Birkelandfondet. Opprettelsen av dette fondet skal legges fram for Universitetsstyret som egen sak.

Emneord: Forskning, Næringsliv Av Trine Nickelsen
Publisert 7. mai 2004 11:05 - Sist endret 10. des. 2008 14:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere