Ikke streik i Staten

Minst 6.500 kroner i lønnstillegg, redusert rente på boliglån i Statens Pensjonskasse og uforandret sykelønnsordning, hindret streik blant de statsansatte, melder ntb. Også Akademikerne godtar riksmeklingsmannens forslag til skisse til lønnsoppgjør i staten, og dermed blir det ingen streik blant de statsansatte.

Mens de andre organisasjonene i statsoppgjøret, LO, YS og UHO, godtok riksmeklingsmannens skisse i morgentimene torsdag, trengte Akademikerne noe mer tid på å vurdere forslaget.

Rett før klokka 11 ble det kjent at også de høytløntes arbeidstakerorganisasjon ville godta skissen.
- Vi aksepterer skissen, ikke minst fordi mer av lønnstilleggene i årets oppgjør skal forhandles lokalt. Samtidig hadde vi ønsket denne delen av lønnsoppgjøret mye større, sier lederen i Akademikerne Stat, Jan Olav Aarflot til ntb.

I ei pressemelding fra Forskerforbundet ved UiO går det fram at Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene har akseptert Statens tilbud om en årslønnsramme på 3,6 prosent. Tilbudet har følgende elementer:

På hovedlønnstabellen (per 1. mai 2004):
Fra ltr. 1 til ltr. 30: et flatt kronetillegg på 6.500 kroner

Fra ltr. 31 til ltr. 70: et prosenttillegg på 2,6%

Fra ltr. 71 til ltr. 86: et flatt kronetillegg på 12.900 kroner

Til sentrale justeringer (per 1. juni 2004):
En pott på 0,41% av lønnsmassen i staten.

Til lokale forhandlinger (per 1. juni 2004):
En pott på 1% av lønnsmassen i den enkelte virksomhet (det enkelte forhandlingssted).

Arbeidstakerorganisasjonene har fått gjennomslag på at hovedsammenslutningene fortsatt skal ha forhandlingsrett i forhold til sykelønnsordningen.

Partene har i tillegg blitt enige om følgende andre elementer:

Heving av begynnerlønn i alle lønnsrammene for de som har fra 0 til 7 års ansiennitet.

Heving av topplønn i alle lønnsrammene med ett ltr. Virkningsdato for disse tilleggene er 1. juni 2004.

Fra 1. juni 2004 overføres førstekonsulent i kode 1067 til kode 1408, lønnsramme 22 med innplassering i henhold til ansiennitet. Dessuten overføres alle førstekonsulenter i ltr. 52-54 til kode 1363 Seniorkonsulent.

Boligrenten i Statens pensjonskasse blir redusert med en halv prosent.

Reisetid utenom arbeidstid på hverdager skal innvilges kompensasjon en til en.

Støtte eller gjennomføring av tillitsvalgtopplæring/tillitsvalgtarbeid og arbeidsgiveropplæring (OU-ordningen) endres ikke
(Oppdatert 14.53)

Emneord: Arbeidsforhold
Publisert 27. mai 2004 12:17 - Sist endret 10. des. 2008 15:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere