Arild Underdal: -Overraskende positive søkertall

- Overraskende positivt, sier rektor Arild Underdal om søkertallene til Universitetet i Oslo som ble offentliggjort i dag. Sett under ett har UiO opplevd rundt 50 prosent stigning i antall primærsøkere de to siste årene. Sammenlignet med i fjor har antallet økt med 15,8 prosent. UiO har fått 18,1 prosent av det totale søkertallet til høyere utdanning som også er en økning i forhold til i fjor.

STUDENTENE STRØMMER INN: UiO har de to siste årene hatt 50 prosent stigning i antall søkere som har UiO som førstevalg .
Foto: Ola Sæther

Rektor Underdal tror at disse resultatene har tre hovedårsaker: De nye studieprogrammene synliggjør bedre enn tidligere hva programmet inneholder og hva det kan brukes til. Universitetet er blitt flinkere til å fortelle om tilbudene gjennom ulike kanaler. Og det ser ut til at plasseringen av universitetet i en storby også har tiltrekningskraft,skriver Universitetet i Oslo i ei pressemelding.

- Hvilken gevinst gir de store tallene Universitetet i Oslo?

- Det bidrar til å styrke læringsmiljøet. Godt kvalifiserte studenter kan stimulere både hverandre og lærerne i undervisningen, og dette virker i seg selv kvalitetshevende.

Underdal er glad for at fag som over en periode har slitt med å få tilstrekkelig søkere, nå ser ut til å oppleve en ny giv. Det gjelder blant annet tunge realfag som kjemi, som opplever en dobling i antallet, og geofag.

- Fortsatt er det samlet sett for dårlig søkning til realfagene, og det vi må arbeide iherdig med å få snudd. Men det er lyspunkter at flere av fagene nå viser en positiv tendens. IT-disiplinene viser en synkende tendens, og tallene viser at dette faget er nokså konjunkturfølsomt, påpeker rektor.

De humanistiske fagene viser også en pen økning. Det gjelder også jus, medisin og de store pedagogiske fagene.

- Betyr dette at antall studenter vil øke kraftig ved Universitetet i Oslo?

- Nei, vi har en ramme på i underkant av 6000 studenter som vil kunne bli tatt opp. Det betyr at de fagene som har opplevd stor oversøkning ikke vil kunne ta imot flere enn det rammen tilsier. Men det blir en vekst på de fagene som i fjor ikke nådde opp til rammens grenser. Derfor vil det totale antallet kunne øke noe.

UiO har altså fått til sammen 31 944 søkere, og av disse har 17 042 valgt UiO på førsteplass. Disse kjemper om 5938 plasser.

Emneord: Studentsaker, Studentforhold
Publisert 6. mai 2004 14:39 - Sist endret 10. des. 2008 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere