Februar

Publisert 26. feb. 2015 16:46

Omtrent én av tre førsteamanuenser publiserte ingenting i løpet av en toårsperiode. UIB-ere publiserer gjennomsnittlig mindre enn sine kolleger i Oslo og Trondheim. – Aldri fornøyd før vi er best i landet, svarer rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Publisert 18. feb. 2015 05:00

Cubas einaste frie og uavhengige nettavis har eksistert i fem år. Dei to eldsjelene Juan Gonzalez Febles og Luis Cino Àlvarez redigerer avisa Primavera Digital heime hos redaktøren. Avisa blir finansiert av eit senter knytt til Kristdemokraterna i Sverige.

Publisert 18. feb. 2015 01:06

Det spanske rankingbyrået “Webometrics” blei utsett for eit åtak frå hackerar og måtte difor utsetja publiseringa over verdas beste universitet på nettet. – Hackerane hadde lagt ut hatbodskap frå ekstreme islamistar, fortel dagleg leiar Isidro G. Aguillo.

Publisert 17. feb. 2015 05:00

Språkforsker Rolf Theil har laget rettskrivningen til den første boken som noensinne er utgitt på norsk romani, det hemmelige språket til taterne.

Publisert 13. feb. 2015 05:10

Sosiologistudentane brukar berre 28 timar i veka på studiet, ifylgje Studiebarometeret. – Det stemmer i alle fall ikkje for oss, seier masterstudentane Maria Volckmar-Eeg, Marit Eriksen Wanggaard, Erle Bruun og Maja K. Sørensen.

Publisert 11. feb. 2015 14:11

Forskningsrådet ønsker mer publisering i tidsskrifter som er gratis og fritt tilgjengelig. Det vil derfor dekke halvparten av institusjonenes utgifter til publisering i åpne tidsskrifter.

Publisert 9. feb. 2015 16:45

Strukturmeldinga kommer ved påsketider selv om ikke hele det nye kartet for universitets- og høgskole-Norge er klart, sier statssekretær Bjørn Haugstad til Universitetsavisa.

Publisert 6. feb. 2015 15:40

Styret ved Høgskolen i Bergen står fast på å bli profesjonsuniversitet. Men høyskolesporet er ytterligere svekket etter at HiSF-styret nå har vedtatt å binde UiB til masten som garantist for en eventuell fusjon på Vestlandet.

Publisert 6. feb. 2015 10:00

Kinesiske styresmakter kallar utvisinga av ein doktorgradsstipendiat for grunnlaus og urimeleg. Forskaren er utvist fordi Politiets tryggingsteneste (PST) meiner han er ein fare for tryggleiken til riket.

Publisert 4. feb. 2015 17:18

Flere eksamensvakter, færre hjelpemidler og grundigere forhåndskontroll. Det kan bli konsekvensen dersom lagmannsrettens dom i fuskesaken mot en tidligere jusstudent blir stående.