Februar

Publisert 26. feb. 2015 16:46

Omtrent én av tre førsteamanuenser publiserte ingenting i løpet av en toårsperiode. UIB-ere publiserer gjennomsnittlig mindre enn sine kolleger i Oslo og Trondheim. – Aldri fornøyd før vi er best i landet, svarer rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Publisert 24. feb. 2015 18:10

Hvordan kan vi gjenkjenne og legge forholdene til rette for unge forskertalent, var et hovedtema da statsminister Erna Solberg inviterte til sitt andre toppmøte om forskning.

Publisert 24. feb. 2015 11:30

Å knyta godkjenning av statsborgarskap til testing av kunnskapar i norsk munnleg og i samfunnskunnskap, er ikkje i samsvar med demokratiske rettar, meiner språkforskarar ved UiO. Framstegspartiet meiner det er eit rimeleg minstekrav.

Publisert 23. feb. 2015 21:00

Det har aldri eksistert noko gnagarreservoar i Europa som har ført til utbrot av pest, som Svartedauden. Alle pestbakteriane i Europa har kome i ein serie invasjonar frå Sentral-Asia og Kina, slår biologiprofessor Nils Chr. Stenseth fast.

Publisert 20. feb. 2015 16:22

Torsdag 19. februar innfridde kunnskapsministeren og Stortinget et valgløfte: Studentene har fått tilbake styringen av samskipnadene.

Publisert 20. feb. 2015 10:43

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker blir òg kunnskapsminister frå  6. april når statsråd Torbjørn Røe Isaksen går ut i pappapermisjon.

Publisert 19. feb. 2015 12:27

Medisinprofessor Bente Klarlund Pedersen ved Københavns Universitet har ikkje handla vitskapleg uheiderleg. Det slår ein dom frå Østre Landsret i København fast.

Publisert 18. feb. 2015 12:11

Helsingfors universitet er Nordens mest synlege universitet på nettet. Deretter fylgjer Universitetet i Oslo, ifylgje rankingbyrået Webometrics.

Publisert 18. feb. 2015 05:00

Cubas einaste frie og uavhengige nettavis har eksistert i fem år. Dei to eldsjelene Juan Gonzalez Febles og Luis Cino Àlvarez redigerer avisa Primavera Digital heime hos redaktøren. Avisa blir finansiert av eit senter knytt til Kristdemokraterna i Sverige.

Publisert 18. feb. 2015 01:06

Det spanske rankingbyrået “Webometrics” blei utsett for eit åtak frå hackerar og måtte difor utsetja publiseringa over verdas beste universitet på nettet. – Hackerane hadde lagt ut hatbodskap frå ekstreme islamistar, fortel dagleg leiar Isidro G. Aguillo.

Publisert 17. feb. 2015 05:00

Språkforsker Rolf Theil har laget rettskrivningen til den første boken som noensinne er utgitt på norsk romani, det hemmelige språket til taterne.

Publisert 16. feb. 2015 17:00

Europeiske universiteter ser med dyp uro på Europakommisjonens ønske om å ta nærmere tre milliarder euro fra Horisont 2020. Planen er å flytte forskningsmidlene inn i en ny investeringsplan.

Publisert 16. feb. 2015 05:00

«På en øde strand ligger en gammel sjøskorpion. Han er skadet, og har ikke lenge igjen å leve». Slik begynner den siste boka i serien om tre av de mest verdifulle utstillingsobjektene på Naturhistorisk museum.

Publisert 13. feb. 2015 05:10

Sosiologistudentane brukar berre 28 timar i veka på studiet, ifylgje Studiebarometeret. – Det stemmer i alle fall ikkje for oss, seier masterstudentane Maria Volckmar-Eeg, Marit Eriksen Wanggaard, Erle Bruun og Maja K. Sørensen.

Publisert 13. feb. 2015 05:00

Medisinstudentane på Universitetet i Oslo er svært godt nøgde med studiet sitt. – Men me vil gjerne ha meir ansvar for pasientane før me er ferdig utdanna legar, synest Ida Susanna Fattah, Ane Drougge Vassbotn og Helge Leander B. Jensen.

Publisert 12. feb. 2015 16:24

Kripos, Avinor og Bekk var mellom arbeidsgjevarane som prøvde å gjera seg attraktive for realfagsstudentane på UiO i dag.

Publisert 12. feb. 2015 05:00

Kun studentrepresentantene stemte imot førsteamanuensis Anne Kari Torgalsbøens forslag om at instituttets leder må være autorisert psykolog. – Som en dårlig spøk, mener professor i arbeids- og organisasjonspsykologiThomas Hoff.

Publisert 11. feb. 2015 14:11

Forskningsrådet ønsker mer publisering i tidsskrifter som er gratis og fritt tilgjengelig. Det vil derfor dekke halvparten av institusjonenes utgifter til publisering i åpne tidsskrifter.

Publisert 10. feb. 2015 13:18

72 prosent av dei røysteføre på SV-fakultetet stemde for å halda fram med vald dekan. Det viser oppteljinga frå fakultetsadministrasjonen.

Publisert 9. feb. 2015 16:45

Strukturmeldinga kommer ved påsketider selv om ikke hele det nye kartet for universitets- og høgskole-Norge er klart, sier statssekretær Bjørn Haugstad til Universitetsavisa.

Publisert 6. feb. 2015 15:40

Styret ved Høgskolen i Bergen står fast på å bli profesjonsuniversitet. Men høyskolesporet er ytterligere svekket etter at HiSF-styret nå har vedtatt å binde UiB til masten som garantist for en eventuell fusjon på Vestlandet.

Publisert 6. feb. 2015 10:00

Kinesiske styresmakter kallar utvisinga av ein doktorgradsstipendiat for grunnlaus og urimeleg. Forskaren er utvist fordi Politiets tryggingsteneste (PST) meiner han er ein fare for tryggleiken til riket.

Publisert 5. feb. 2015 11:21

Den første ytringsfridomsdebatten "Etter Paris... " samla så mykje folk at dei som kom sist møtte stengde dører i Litteraturhuset.

Publisert 4. feb. 2015 17:18

Flere eksamensvakter, færre hjelpemidler og grundigere forhåndskontroll. Det kan bli konsekvensen dersom lagmannsrettens dom i fuskesaken mot en tidligere jusstudent blir stående.

Publisert 3. feb. 2015 16:50

- Det er tradisjon for at forskning har høyere status enn undervisning. Slik bør det ikke være, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Nå varsler han en egen stortingsmelding om utdanningskvalitet.