Mars

Publisert 27. mars 2015 15:05

Isaksen skuffer høgskoler og de nye universitetene i dag, er overskriften i nettavisen Khronos artikkel om finansieringskapitlet i stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet». NTNU-rektor Gunnar Bovim er fornøyd.

Publisert 26. mars 2015 17:13

12.juni åpner utstillingen "Fra fjell og kyst" med kunstverk av to dronninger.

Publisert 26. mars 2015 05:00

Regjeringen mener ekstern styreleder og ansatt rektor bør være hovedmodellen. – Skuffende, uttaler rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen.

Publisert 25. mars 2015 17:36

 - Vi ville aldri ha fått NTNUs fusjon med tvang, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Universitetsavisa i Trondheim, mens Khrono er opptatt av Høgskolen i Oslo og Akershus' mulighet til å bli universitet.

Publisert 25. mars 2015 15:42

Norske høgskoler og universiteter har for mange smale master- og doktorgradsprogrammer, slår regjeringen fast. Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen støtter strengere krav, men er skeptisk til rollen NOKUT og Forskningsrådet er tiltenkt i vurdering av kvalitet.

Publisert 25. mars 2015 12:56

De amerikanske matematikerne John F. Nash Jr. og Louis Nirenberg får Abelprisen for 2015. John F. Nash Jr. ble kjent for et større publikum gjennom filmen "A Beautiful Mind".

Publisert 23. mars 2015 16:34

Forskingsetisk utval ved UiO får sterk kritikk for si handsaming av konflikten mellom to doktorgradsstipendiatar.

– Leiinga ved Universitetet i Oslo har full tillit til Forskingsetisk utval og deira saksbehandling, slår universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe fast.

Publisert 20. mars 2015 01:24

– Eg opplever at eg endeleg har blitt høyrd, seier tidlegare stipendiat Elise Naumann om konklusjonen frå Nasjonal etisk komitè for samfunnsfag og humaniora. Motparten Elin Brødholt  er ikkje nøgd. – Den byggjer utelukkande på ei einsidig og feil framstilling av fakta.

Publisert 20. mars 2015 01:00

Universitetet i Oslo har for dårlege rutinar i handsaminga av forskingsetiske enkeltsaker, meiner Nasjonal etisk komité for samfunnsfag og humaniora (NESH).

Publisert 18. mars 2015 10:13

Det kommer nye forslag rundt kategoribytte mellom høgskole og universitet i struktrumeldinga, lover statsråden. Ingen tvangsfusjoner, mer strukturpolitikk og nytt om finansiering.

Publisert 17. mars 2015 17:13

Berre dei som kom eit kvarter før møtet begynte, fekk plass på Etter Paris-debatten i Litteraturhuset i går. Dei som kom seinare, møtte stengde dører, og fekk ikkje høyra svaret på om Midtausten trugar Europa.

Publisert 17. mars 2015 05:00

For første gong i historia står Det juridiske fakultetet bak eit ope tilgjengeleg, elektronisk tidsskrift. Rett før nyttår kom det første nummeret av Oslo Law Review ut.

Publisert 16. mars 2015 12:00

Gode idear er dyre. Det veit forskingssjef Jonny Østensen og marknads- og kommunikasjonssjef Jannicke Kristoffersen i Inven2.

Publisert 16. mars 2015 05:00

I framtida kan alle dei viktigaste programvarene i ein bil bli reparerte og oppgraderte frå bilfabrikken via ei nettsky. UiO-forskarar har fått fleire millionar kroner frå EU til å utvikla ei trygg, digital løysing for denne teknologien.

Publisert 13. mars 2015 10:08

Kjendisprofessoren Francis Fukuyama frå Stanford-universitetet og tidlegare statsminister Gro Harlem Brundtland er to av førelesarane på Universitetet i Oslos første MOOC-kurs. 6500 studentar frå heile verda har meldt seg på.

Publisert 12. mars 2015 16:31

– Spørsmålet om vald eller tilsett rektor blir det nok umogleg å unngå, men hovudsaka skal vera dei utfordringane me får frå gruppene som ser på forsking, utdanning og det tverrfaglege samarbeidet og SAB-rapporten si tilråding om betre differensiering.

Publisert 12. mars 2015 05:00

Stemningen var svært optimistisk da Arne Bjørlykke tiltrådte som sjef på Naturhistorisk museum våren 2009. I dag er tonen mer nøktern.

– Det er mye jeg kommer til å savne, men ikke universitetsledelsen, konstaterer Bjørlykke.

Publisert 11. mars 2015 15:49

–  Mange journalister har en overdreven respekt for forskere, og lar seg i for stor grad styre av forskernes ønsker. Det er en kamp om makt, sier redaktøren i forskning.no, Nina Kristiansen.

Publisert 10. mars 2015 14:02

Med seks mot tre stemmer vedtok styret ved Psykologisk institutt å fjerne kravet om at instituttleder må være autorisert psykolog.

Publisert 9. mars 2015 09:12

Alle dei norske universiteta frå Kristiansand i sør til Tromsø i nord ynskjer no å delta i arbeidet med å overta det faglege ansvaret for språksamlingane til Universitetet i Oslo. Frå før er det kjent at også Høgskulen i Volda er interessert.

Publisert 9. mars 2015 08:05

Institutt for lingvistiske og nordiske studium vil finna fram til ei fagleg forsvarleg løysing for språksamlingane. Det opplyser instituttleiar Kristian Emil Kristoffersen til Uniforum.

Publisert 6. mars 2015 15:32

- Kravet om profesjonsutdanning for å bli instituttleder er unødvendig innskrenkende, uttaler dekan Fanny Duckert ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet til studentavisen Universitas.

Publisert 6. mars 2015 10:30

Mikroskopimetoden til UiO-forskerne Morten Laane og Ivar Mysterud finner ikke forskjell i blod fra pasienter med borreliose-lignende plager etter flåttbitt og blod hos friske kontrollpersoner. Det er konklusjonen i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Publisert 5. mars 2015 14:52

Mindre forskningstid etter NTNU-fusjon. Det tror et styremedlem på NTNU blir situasjonen for mange NTNU-forskere etter en fusjon med tre høyskoler som har liten eller ingen forskningstid. Tid til forskning blir et brennhett tema i kjølvannet av fusjoner.

 

 

Publisert 4. mars 2015 15:10

Universitetet i Oslo skal betala ni millionar kroner i året i 30 år for det 46 000 kvadratmeter store arealet som ligg på festa grunn på Blindern. Det går fram av forliket som er inngått med tomteeigaren Opplysningsvesenets fond.