Mars

Publisert 25. mars 2015 17:36

 - Vi ville aldri ha fått NTNUs fusjon med tvang, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Universitetsavisa i Trondheim, mens Khrono er opptatt av Høgskolen i Oslo og Akershus' mulighet til å bli universitet.

Publisert 17. mars 2015 05:00

For første gong i historia står Det juridiske fakultetet bak eit ope tilgjengeleg, elektronisk tidsskrift. Rett før nyttår kom det første nummeret av Oslo Law Review ut.

Publisert 16. mars 2015 05:00

I framtida kan alle dei viktigaste programvarene i ein bil bli reparerte og oppgraderte frå bilfabrikken via ei nettsky. UiO-forskarar har fått fleire millionar kroner frå EU til å utvikla ei trygg, digital løysing for denne teknologien.

Publisert 12. mars 2015 16:31

– Spørsmålet om vald eller tilsett rektor blir det nok umogleg å unngå, men hovudsaka skal vera dei utfordringane me får frå gruppene som ser på forsking, utdanning og det tverrfaglege samarbeidet og SAB-rapporten si tilråding om betre differensiering.

Publisert 11. mars 2015 15:49

–  Mange journalister har en overdreven respekt for forskere, og lar seg i for stor grad styre av forskernes ønsker. Det er en kamp om makt, sier redaktøren i forskning.no, Nina Kristiansen.

Publisert 4. mars 2015 15:10

Universitetet i Oslo skal betala ni millionar kroner i året i 30 år for det 46 000 kvadratmeter store arealet som ligg på festa grunn på Blindern. Det går fram av forliket som er inngått med tomteeigaren Opplysningsvesenets fond.