Psykologisk institutt dropper omstridt kompetansekrav

Med seks mot tre stemmer vedtok styret ved Psykologisk institutt å fjerne kravet om at instituttleder må være autorisert psykolog.

SEKS AV NI STEMTE FOR Å FJERNE KRAV OM PSYKOLOGGODKJENNING: Ved bordet fra venstre: styremedlemmene Olav Vassend, Trine Kongsvold, Karine Skaret og Øyvind Berg Hansen, personalkonsulent Nisma Mælum, styremedlemmene Athanasia Monika Mowinckel, Jon Trygve Monsen, Anne Kari Torgalsbøen og Anne Inger Helmen Borre, kontorsjef Birgitte Bøgh-Olsen og instituttleder Kjetil Sundet.

Foto: Ola Sæther

Styret ved Psykologisk institutt møttes tirsdag 10. mars til et ekstraordinært styremøte. Bakgrunnen var at fakultetsstyret har bedt instituttledelsen revurdere utlysningsteksten til stillingen som ny instituttleder.

Utlysningsteksten fakultetet har bedt instituttet revurdere, ble vedtatt på et møte i instituttstyret 20. januar. I utlysningen krever instituttet at den nye instituttlederen i tillegg til å ha professorkompetanse, lederkompetanse og språkkompetanse, må være autorisert psykolog i Norge.

Ikke godkjent av fakultetsstyret

Det siste kravet ble lagt fram som et tilleggsforslag av førsteamanuensis Anne Kari Torgalsbøen. Tilleggsforslaget ble vedtatt med stemmene til samtlige vitenskapelige representanter. Disse omfatter i tillegg til Torgalsbøen, instituttleder Kjetil Sundet, nesteleder Anne Inger Helmen Borre og professorene Olav Vassend og Jon Trygve Monsen. Representanten for de midlertidig ansatte, doktorgradsstipendiat Athanasia Monika Mowinckel og representanten for de teknisk-administrative tilsatte, seniorkonsulent Trine Kongsvold stemte blankt. De eneste som stemte imot forslaget var studentrepresentantene Karine Skaret og Øyvind Berg Hansen.

Men utlysningsteksten ble ikke godkjent av fakultetet. På sitt møte 26. februar vedtok fakultetsstyret å be instituttet revurdere kravet i kunngjøringsteksten om at den som tilsettes, må ha godkjenning som norsk psykolog.  

To vedtaksforslag

To vedtaksforslag ble 10. mars lagt fram for instituttstyret. Instituttleder Kjetil Sundet stod bak et forslag til utlysningstekst hvor kravet om at søkere må være autoriserte psykologer, ikke var med.

Anne Kari Torgalsbøen fremmet sammen med professorene Olav Vassend og Jon Trygve Monsen på sin side et forslag hvor dette kvalifikasjonskravet ble opprettholdt.

Instituttlederens forslag fikk tilslutning fra et flertall av representantene. Studentrepresentantene, representanten for de midlertidige tilsatte og representanten for de administrative tilsatte stemte for. Blant de vitenskapelige tilsatte stemte i tillegg til Sundet også styrets nestleder Anne Inger Helmen Borre for instituttlederens forslag, som dermed fikk seks av stemmene.

Mindretallets forslag om å beholde det omstridte kompetansekravet ble derfor lagt til side.

Kompromissforslag

På møtet åpnet styreleder også for en diskusjon rundt intervjupunktene i utlysningsteksten. Disse var ifølge instituttleder ikke tydelige nok i forslaget som ble lagt fram 20. januar. I forslaget som ble presentert 10. mars, ble det i tillegg til kompetansekrav listet opp seks punkter som skal tillegges særlig vekt i søknadsbehandlingen.

Professor Olav Vassend ba om en endring i ordlyden i ett av disse punktene. I stedet for ordlyden «Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på søkers engasjement for og forståelse for utdanningen av psykologer som godt kvalifiserte helsearbeidere», ønsket Vassend ordlyden «Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på at søkerne har bred kunnskap om psykologisk praksisutøvelse i Norge». Endringsforslaget ble vedtatt kun mot stemmen til representanten for de administrative tilsatte.

Ikke skuffet

Anne Kari Torgalsbøen var den som først fremmet forslaget om å ta med psykologgodkjenning som et kompetansekrav i utlysningsteksten.

– Jeg er på ingen måte skuffet, uttaler hun etter møtet.

– Det var viktig å finne en formulering vi kunne forene oss om. Gitt den parlamentariske sammensetningen i styret, er dette en utlysning jeg og de vitenskapelige ansatte på instituttet kan leve godt med, sier hun.

Les også: Profesjonsstrid på Psykologisk institutt

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 10. mars 2015 14:02 - Sist endra 11. mars 2015 09:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere